Některým potravinám se dnes nedá věřit. Nízká cena je lákavá, ale při bližším prostudování složení výrobku člověka často přejde chuť.

 

Avšak nic není ztraceno. Pokud chcete špekáček z opravdového masa místo náhražkového opékáčku, jogurty z opravdového mléka místo želatinové směsi a další výrobky bez zbytečných konzervantů, pak hledejte na výrobcích logo národní značky kvality KLASA.

 

KLASA na obalech výrobků znamená prvotřídní kvalitu. Značku KLASA uděluje ministr zemědělství ČR již od roku 2003 prověřeným potravinářským

 

výrobkům, které splňují nadstandardní kvalitativní a bezpečnostní kritéria. Díky přísným pravidlům mají spotřebitelé záruku kvalitní a bezpečné potraviny. Značka KLASA je udílena pouze na tři roky a po celou dobu její platnosti je výrobek vystaven kontrolám Státní zemědělské a potravinářské inspekce a Státní veterinární správy ČR. Pokud tyto instituce zjistí zhoršení kvality nebo třeba jen změnu složení výrobku, je značka KLASA výrobku odebrána.

 

Se značkou KLASA máte opravdu na výběr. Ocenění kvality potravin už dnes má více než 1400 výrobků v deseti různých kategoriích:

 

 

-          Maso, masné výrobky

-          Mléko, mlékárenské výrobky

-          Mlýnské, pekárenské a cukrářské výrobky

-          Lahůdky

-          Nealkoholické nápoje

-          Alkoholické nápoje

-          Ovoce a zelenina

-          Ryby, rybí výrobky

-          Mražené krémy

-          Ostatní potravinářské výrobky

 

Národní značka kvality KLASA je dobrým vodítkem při nákupu pro všechny, kdo se chtějí snadno orientovat v rozmanité nabídce supermarketů. KLASA znamená kvalitu, a sázet na kvalitu se vždy vyplatí.

 

Kompletní seznam výrobků KLASA najdete na www.eklasa.cz.