Steri-Virugard-gebruik-high.jpg

Epidemiolog Rastislav Maďar v tisku zmínil, že zlepšením hygieny rukou by bylo možné snížit výskyt většiny infekcí až na polovinu. Souhlasíte s tímto tvrzením?
Naprosto se s ním ztotožňuji. Na hygienu rukou se přitom můžeme dívat z pohledu osobního a profesního. O důležitosti osobní hygieny rukou svědčí už to, že se ji učíme od malička. Bohužel různé výzkumy ukazují, že například v mytí rukou po použití toalety máme velké nedostatky. Každá druhá žena si v této situaci zapomene ruce umýt, a muži jsou na tom ještě hůř. Hygiena rukou, kterou provádějí zdravotníci, sociální pracovníci, výrobci potravin nebo zdravotnických prostředků, má za cíl ochránit pacienty či spotřebitele před infekcí nebo produkty před kontaminací mikroorganismy. V závislosti na typu práce se pak vyžadují různé úrovně hygieny rukou.
 
Jaké úrovně máte na mysli?
Začnu od té základní – mytí obyčejným mýdlem. Odstraní z rukou špínu a s ní i velkou část mikroorganismů. V potravinářství se ruce myjí dezinfekčním mýdlem. Množství mikrobů, které se z rukou odstraní, je podobné jako při mytí obyčejným mýdlem, ale účinná látka mikroby zabije, a proto nekontaminují okolí. Třetím stupněm je hygienická dezinfekce rukou. Provádí se alkoholovými dezinfekčními přípravky a je zlatým standardem v nemocnicích, protože je rychlá, účinná a nepoškozuje pokožku. Po použití dezinfekčního přípravku zůstane na rukou 10 až 100krát méně zárodků než po mytí mýdlem. Nejvyšší úrovní je chirurgická dezinfekce rukou. Jak už název napovídá, provádí ji chirurgický tým před každou operací. Odstraní se při ní mikroorganismy z povrchu pokožky i bakterie z hlubších vrstev epidermu. To je velmi důležité, protože se při operaci spolu s potem vyplavují na povrch. Při protržení rukavic se mohou dostat do operační rány a vyvolat v ní infekci.
 
Na běžnou domácí hygienu rukou tedy není dezinfekce potřeba?
K osobní hygieně rukou je naprosto dostačující mytí vodou a mýdlem. Aby se odstranila většina choroboplodných zárodků, musí být mytí pečlivé, a tedy dostatečně dlouhé. Jsou však situace, kdy se potřebujeme umýt, ale voda s mýdlem nejsou dostupné. V takovém případě je vhodný alkoholový dezinfekční přípravek, protože výborně odstraní z rukou bakterie a viry, a to bez nutnosti vody, mýdla a ručníku. Existují ještě dvě situace, kdy je pro laiky dezinfekce rukou výhodnější. Pokud se doma staráme o člověka se sníženou imunitou, např. po operaci nebo chemoterapii, dezinfekcí rukou ho můžeme ochránit před infekcí. Poslední situací s tzv. cílenou dezinfekcí je člen rodiny nakažený přenosnou infekcí. Dezinfekce rukou sníží riziko dalšího přenosu nákazy.
 
Vyžaduje mimořádná situace v souvislosti s koronavirem více dezinfekce rukou?
Ne, pokud provádím hygienu rukou tak, jak se má. Že se od konce února několikanásobně zvýšil prodej dezinfekčních přípravků na ruce, svědčí podle mě o tom, že do té doby se hygiena rukou značně zanedbávala. Až tato mimořádná situace, podpořená mediální masáží, přiměla lidi uvědomit si, že si mají ruce mýt nebo dezinfikovat.
5f8d57b63d355obrazek.png
Petr Havlíček, brand manažer pro divizi Dezinfekce společnosti Hartmann-Rico.
 
Některé dezinfekce například v supermarketech nebo na jiném veřejném místě jsou tekuté nebo mají podivnou konzistenci a lepí. Můžeme se spolehnout na jejich funkčnost?
Pro použití přípravků v potravinářství, zemědělství a domácnostech existují evropské normy (EN), které předepisují, jaké podmínky musí přípravek splnit a za jak dlouho, aby bylo možné ho prohlásit za baktericidní, protikvasinkový nebo virucidní. Např. pro dosažení baktericidní účinnosti je nutné splnit podmínky normy EN 1276. Na trhu však převažují čisticí gely na ruce, které jsou kosmetickými přípravky (nikoliv biocidy) a které podle platných předpisů nesmějí deklarovat žádný dezinfekční účinek. I když je na nich napsáno, že jsou antibakteriální nebo antimikrobiální, není tato jejich vlastnost nijak doložena nebo prokázána.

A co některé dezinfekce, které můžeme koupit například v trafikách nebo stáncích? Myslíme malá, podezřele levná balení, většinou bez popisku.
Myslím si, že bych si nikdy nekoupil (a ani nepoužil) přípravek, na kterém není napsáno jeho složení a výrobce. Bohužel se s takovými přípravky můžeme setkat nejen v trafikách, ale také právě u vstupů do obchodů či restaurací. Často je u nich napsáno jen „Dezinfekce rukou“. Takže nevím, kolik alkoholu takový přípravek obsahuje, kolik ho mám použít a jak dlouho mám mít ruce přípravkem navlhčené. Nemluvě o tom, že ani nevím, jestli je vůbec účinný. 

Takže je lepší mít u sebe vlastní přípravek, u kterého známe složení?
Určitě je výhodné mít u sebe svůj vlastní přípravek, který jsem si vybral a o kterém vím, na co a za jak dlouho působí a že minimálně nijak neškodí mým rukám. V tom případě ho mohu použít vždy, když nemám možnost si ruce umýt (např. před jídlem někde venku) nebo po kontaktu s často dotýkanými povrchy (madla nákupních vozíků, kliky, držadla v MHD) a mám jistotu, že jsou moje ruce skutečně hygienicky čisté.

Jaký je váš názor na dezinfekce, které si lidé připravují doma podle návodů z internetu?
V případě nouze je to lepší než nic. Ale myslím si, že v současné době se mezi ohromným počtem nabízených produktů najdou ty, které budou jak účinné, tak budou hydratovat pokožku. I kdyby se k domácí výrobě použil spolehlivý recept, není jistota, že např. dojde k dobrému promísení alkoholu s mastnými komponentami. U profesionálně připravovaných kvalitních přípravků takové míchání trvá 8 hodin i více. U domácí dezinfekce by po čase mohlo dojít k oddělení těchto složek, takže by se na ruce dostávalo buď hodně málo, nebo příliš mnoho mastných substancí.

Osobně mi přijde, že když je dezinfekce cítit alkoholem, je účinnější než ta parfemovaná. Je tam nějaká spojitost, nebo je to úplně špatná domněnka?
Opravdu na množství alkoholu záleží. Čím vyšší je koncentrace alkoholu, tím je širší spektrum účinnosti a rychlejší účinek. Spektrem účinnosti se rozumí typy mikroorganismů, proti kterým přípravek působí – např. bakterie, kvasinky nebo viry. Doba, za kterou dojde k žádoucímu účinku, by v případě alkoholových přípravků měla být ideálně 30 sekund. Pokud je kratší, nedojde k pokrytí všech míst na rukou. Naopak pokud je dlouhá, znamená to jednak ztrátu času, protože ruce musí být po celou dobu produktem potřené (mokré), a tím se také přípravku spotřebuje více. Naše výzkumy ukázaly, že k zajištění dostatečného účinku ve zdravotnictví je nejnižší možná koncentrace etanolu 80 %. Nároky na domácí použití samozřejmě nejsou tak vysoké, ale podle mého názoru je 70% hranice minimem (u etanolu). Jestli je alkoholový přípravek parfemovaný nebo ne, je už podružné. Pro někoho to může být příjemné, že mu ruce voní, pro někoho naopak. Ale obezřetný bych byl u přípravků, které alkohol neobsahují nebo jen velmi málo. Dezinfekčního účinku je v tom případě nutné dosáhnout nějakou jinou účinnou látkou, která může zůstávat na rukách a působit na pokožku negativně. Opět se tedy dostáváme k tomu, že je důležité si na etiketě pozorně přečíst složení.

Manusept-soft-gross.jpg

Dezinfekce pokožce moc neprospívá. Jak vybírat, aby ji nadměrně nepoškozovala, nebo jak se o ruce starat, aby nebyly po použití vysušené a nehezké?
Názor, že dezinfekce pokožce moc neprospívá, není pravdivý. Pokud se tedy bavíme o kvalitních alkoholových dezinfekčních přípravcích na ruce. Ty kromě účinné látky (alkoholu) obsahují zvláčňující a pěstící složky, které prospívají pokožce. Je tedy potřeba vybírat takové přípravky, které mají těchto složek dostatečné množství, a na druhou stranu neobsahují látky, které pokožce škodí, což je třeba peroxid vodíku. Pokud je možnost si při nákupu přípravek vyzkoušet, doporučuji to. Obvyklá dávka jsou 3 ml. 

Existuje nějaký doporučený limit maximálního množství dezinfekce, kterou si na ruce za den můžeme dát, aby pokožka nebyla namáhaná? Nebo je to tak, že neřešíme množství, ale musíme se přizpůsobit okolnostem, které vyžadují její použití.
U kvalitních přípravků neexistuje žádné omezení, kolikrát se mohou použít. V náročných podmínkách zdravotnictví se takové přípravky používají třeba i 10x za hodinu a nesmějí pokožku poškodit.

Je nějaká alternativa pro lidi, kteří trpí třeba ekzémy, strupovitou kůži a jinými problémy? Ty dezinfekce hrozně pálí, a ještě jim to stav rukou zhoršuje. Co byste jim poradil?
Pokud někoho po aplikaci alkoholového dezinfekčního přípravku ruce pálí, je to příznak poškozené pokožky. Jediným řešením je pokožku vyléčit, což se lehce řekne, ale nejspíš hůře udělá. Obecnou radou je omezit mytí rukou vodou a mýdlem, používat k mytí horkou vodu a alkalické mýdlo. Samozřejmě se také vyhnout kontaktu se všemi látkami, které na ruce nepatří, jako jsou čisticí přípravky na nádobí nebo na povrchy. Velmi důležité je používání regeneračních krémů a emulzí. Tady platí zásada, že by se měly aplikovat v malém množství, aby ruce nezůstávaly dlouho mastné, ale zato často, aby se dostatečně hydratovaly.
 
Na trhu je obrovské množství dezinfekcí různých konzistencí, značek a za různé ceny. Dají se určit kritéria výběru správného přípravku?
Předně musí splňovat účel, kvůli kterému si ho kupuji. V současné době asi většina lidí chce, aby byl přípravek účinný proti koronaviru. Na etiketě tedy musí být uvedeno, že je virucidní nebo virucidní na obalené viry nebo přímo účinný proti koronaviru. Pokud je tam uvedena i testovací norma EN 14476, je téměř jisté, že je to dobrý produkt. Další důležitou informací je doba působení. Rozumná doba působení je 30 s, přijatelná do 1 min. Po celou dobu působení musí být totiž všechna místa na rukou navlhčena přípravkem praxi to znamená, že každou minutu je potřeba dát na ruce asi 3 ml přípravku. Setkal jsem se s produktem, který deklaroval virucidní účinek za 15 minut, a prodával se v 50 ml balení. Snadno jsem si spočítal, že když každou minutu dám na ruce 3 ml, spotřebuji na jednu dezinfekci téměř celé balení. A do třetice je to kožní snášenlivost. Jde o to, aby přípravek nepoškozoval pokožku, nevysušoval a nezpůsoboval zarudnutí. Zbývající kritéria jsou velikost balení, způsob aplikace a cena.
 
S jakou běžně dostupnou dezinfekcí máte dobrou zkušenost a doporučil byste ji?
Tu nejlepší zkušenost mám s přípravky Sterillium, které v letošním roce slaví 55 let. Jsou vyráběné v Německu a na tamním trhu získaly dokonce ocenění Značka století. Kromě zaručené účinnosti mají tyto přípravky v mnoha studiích prokázáný pozitivní vliv na stav pokožky rukou. Týká se to i přípravku Sterillium Gel pure, který je k dostání v lékárnách a na www.lekarnahartmann.cz. Je k dispozici studie, která potvrzuje zvýšení hydratace pokožky při jeho častém a dlouhodobém používání. Doporučit však mohu všechny přípravky, které jsou skutečně účinné a dokládají povinné normy. Každému může vyhovovat jiný přípravek, ale důležité je, aby spotřebitel ochránil své zdraví.

PHO64-01-30.jpg

Reklama