Nová výstavní a prodejní galerie v Praze s názvem Kvalitář, kde včera proběhla vernisáž první výstavy, si klade neobvyklý cíl: Chce se stát místem, kde se výtvarné umění potkává s designem, a společně vytváří harmonickou symbiózu. Jak to v praxi vypadá, se můžete na pražském Senovážném náměstí přesvědčit i vy.

Výtvarné umění v minulosti vznikalo v interakci s interiéry a exteriéry budov. Dnes jakoby toto přirozené prostředí výtvarného umění vymizelo. Umění potkáváme především v galeriích či ve veřejném prostoru, a jeho kontakt s divákem tak probíhá v silně inscenovaném - pro účel vystavování určeném - kontextu, nebo v místě, kudy lidé pouze procházejí. Oba takové způsoby rezignují na možnost soukromého, či přímo intimního kontaktu s dílem. Výtvarný projekt se v takové situaci stává majetkem všech a nebo nikoho. Vztah studeného výstavního prostoru s bílými stěnami a okolnostmi vynucenou tichou kolektivní kontemplací, nás svým způsobem připravil o schopnost vnímat umění individuálně. Důsledkem je, že lidé si navykli umění potkávat v galeriích, nad postel si však raději zavěsí tapetu z Ikey. Mají rádi umění, ale umělce si do bytu nepouští. Taková situace je podle našeho názoru neúnosná. Věříme, že Kvalitář nabídne alternativu a výtvarné umění, architekturu i design umožní vejít do soukromého dialogu.

Kvalitář

Kvalitář nechce být pouze galerií či showroomem designu. Formuje se jako dynamická platforma zastřešující výtvarné, architektonické a designerské projekty nejrůznějších forem. Společnou ambicí všech poloh Kvalitáře je jakési obecné zpřístupnění výtvarného umění, architektury i designu, stejně jako další komunikace mezi odborníky a laickou veřejností.

Kvalitář

První výstava v Kvalitáři prezentuje projekty současných umělců v kombinaci s ikonami světového designu i současnými designerskými novinkami. Budete mít příležitost se konfrontovat s díly Petra Duba, Evy Eisler, Adély Fejtkové, Milana Housera, Jaroslava Juřici, Markéty Kratochvílové, Libora Lípy, Josefa Mladějovského, Pavla Mrkuse, Jana Plecháče a Štěpána Růžičky.

Kvalitář


Více o vystavujících:

Petr Dub (2003 - 2009 Fakulta výtvarných umění VUT v Brně, dnes doktorand u Václava Stratila
na FaVU v Brně)
Petr Dub systematicky narušuje vlastnosti připisované jednotlivým médiím. Zvláštní zájem věnuje médiu malby a závěsnému obrazu. Vznikají vizuálně přitažlivé a zároveň znepokojivé instalace. Plátno skrývá dění uvnitř obrazu. Preciznost, soustředěnost a pečlivý zájem o instalaci je nedílnou součástí jednotlivých prací.

Eva Eisler (absolventka Parsons School of Design v NYC, přednášela na NYU, dnes vede ateliér K.O.V ) (koncept-objekt-význam) na VŠUP)
Eva Eisler se plynule pohybuje mezi sochařstvím, architekturou, designem a kresbou. Překračováním hranic jednotlivých umění dochází k jejich vzájemnému propojování a obohacování. Eva Eisler pracuje se základními geometrickými tvary a nebojí se experimentu v poloze volných instalací.

Adéla Fejtková (studentka K.O.V na VŠUP), Markéta Kratochvílová (studenka K.O.V na VŠUP),
Štěpán Růžička (student K.O.V na VŠUP)

Milan Houser (1993 - 2000 AVU v Praze, dnes děkan Fakulty výtvarných umění VUT v Brně)
Milan Houser pracuje s vlastnostmi materiálu spojených s výtvarným uměním. Dostává je do neobvyklých, někdy až extrémních situací, a tak ukazuje jejich skrytou tvář. Silným tématem mu je také světlo a jeho odraz/pohlcení v malbě. Nedílnou součástí Houserova zájmu jsou také intervence do veřejného prostoru.

Jaroslav Juřica (2006 - 2010 Fakulta výtvarných umění VUT v Brně, 2007 - 2009 School of Industrial Design, Lund University, LTH, Sweden)

Jaroslav Juřica propojuje zájem o sochu a design. V roce 2011 uspěl v soutěži firmy TON s návrhem židle 002. Důležitá pro něj je funkčnost, krása objektu, které nás obklopují. Různorodé přístupy k designu, hledání jeho možného propojení s volným uměním i přesahy společensky kritické, definují tři hlavní směry, kterým se Juřica v současnosti věnuje.

Libor Lípa (1979-1983 SUPŠ Brno)
Libor Lípa je malíř a hudebník. Dnes žije v Praze a působí v Mezinárodním centru současného umění Meetfactory. Zatímco jeho obrazy jsou veskrze klasické, v designu a objektech provádí neotřelé experimenty.

Josef Mladějovský (2005 - 2010 Fakulta umění Ostravské univerzity)
Josef Mladějovský žije a pracuje v Ostravě, v roce 2011 získal třetí místo ve čtvrtém ročníku Ceny kritiky za mladou malbu. Malíř se často věnuje geometrickým tvarům. Zajímá se o hodnoty samotné malby a formálně se vztahuje především ke klasické moderně.

Pavel Mrkus (1989 - 1995 VŠUP v Praze)
Pavel Mrkus pracuje s digitálními technologiemi. Soustřeďuje se především na video instalace a místně specifické instalace, které někdy získávají podobu performance. Vlivnou se mu stala inspirace středověkou a asijskou filozofií (scholastika a buddhismus).

Jan Plecháč (2004-2010 VŠUP v Praze)
Jan Plecháč byl na Czech Grand Design 2010 označen za objev roku. Věnuje se architektuře i designu a jeho projekty pracují se specifickou estetikou. Příkladem je jeho diplomová práce Icons. Soubor originálních drátěných křesílek formálně vychází z ikon designu, které převádí do nové roviny odhmotněné konstrukce.


Senovážné nám. 17
110 00 Praha 1
info@kvalitar.cz
www.kvalitar.cz
+420 722 927 177

Reklama