terapy.jpg
Zdroj foto: Shutterstock 

V Česku existuje několik profesních organizací, primárně jde o Českou asociaci pro psychoterapii a Českou psychoterapeutickou společnost, které sdružují odborníky v oboru a zároveň stanovují obecná kritéria, která by měli terapeuti splňovat. Standardy každé z nich se mírně různí, minimálně jde však o magisterské vzdělání v oboru, absolvování pětiletého psychoterapeutického výcviku či stanovený počet hodin supervize neboli dohledu jiných odborníků.

Vedle nich však v Česku působí i stovky terapeutů, kteří žádné z daných podmínek nesplňují, a své služby tak poskytují pouze po vlastní ose, tedy v rámci soukromé živnosti. Tu si totiž mohou založit bez jakéhokoliv vzdělání, vyslovený zákaz v českém zákonu neexistuje. Často se tak za odborníky považují lidé, kteří mají psychologii jako koníček, načetli si několik odborných publikací, sami nějaký čas docházeli na terapii nebo v lepším případě absolvovali alespoň nějaký víkendový či semestrální kurz.

Členství v profesních organizacích je jedním ze způsobů, který člověku zaručuje, že vybraný terapeut disponuje určitými standardy kvality. Každý člen musí mít za sebou odpovídající vzdělání i výcvik a zároveň se zavazuje k dodržování Etického kodexu. Problém však je, že vizitku s označením terapeut si dnes může vyrobit praktický každý bez ohledu na to, zda je členem těchto asociací nebo zda disponuje odpovídajícím psychoterapeutickým výcvikem. Zákon tím přitom vlastně nijak neporušuje,“ přibližuje Lukáš Krčil z online psychoterapeutické platformy Hedepy.

Rozhodující je vzdělání a praxe

Při výběru vhodného terapeuta je tak potřeba nahlížet v první řadě na jeho vzdělání a předchozí zkušenosti. Neznamená to přitom, že kvalitním terapeutem je pouze ten, kdo je dlouhodobě členem některé z profesních organizací – rozhodující by měl být kromě adekvátního vzdělání především dostatek praxe, tedy práce s klienty, i to, že na sobě odborník kontinuálně pracuje a profesně se rozvíjí. S usnadněním výběru dnes pomáhají i různé online platformy zaměřené na duševní zdraví.

Lidé s terapeuty nejčastěji řeší problémy ve vztazích i dlouhodobý stres

Kromě adekvátního vzdělání byste měli svou pozornost zaměřit i na specializaci vámi vybraného terapeuta, která by měla být snadno dohledatelná přímo na jeho webu či stránkách organizace, ve které působí. Ačkoliv spousta odborníků disponuje zkušenostmi a vzděláním z více oblastí psychologie, vždy je pro začátek vhodnější navštívit takového, pro kterého je vaše téma hlavní specializací. Psychologie je věda využívající široké množství přístupů a terapeutických nástrojů, z nichž jiné budou použity při řešení vztahových problémů a jiné při cestě k celkovému duševnímu seberozvoji.

Z našich dat vyplývá, že lidé s psychoterapeuty nejčastěji řeší problémy ve vztazích, v rodině, práci, ale i úzkostné stavy či dlouhodobý stres,“ doplňuje Krčil.

stress.jpg
Zdroj foto: Shutterstock

Dát přednost referencím nebo vlastnímu úsudku? 

S výběrem terapeuta mohou napomoci také reference a hodnocení ostatních klientů. Je však potřeba mít na vědomí, že každý z nás je individuální a vyhovují mu jiné techniky a přístup, proto bychom měli brát spokojenost ostatních klientů s určitou rezervou a v první řadě vybírat dle vlastního úsudku. Nikdy bychom se však neměli spokojit s někým, s kým se na sezení necítíme komfortně a kdo v nás nevzbuzuje důvěru a chuť i ochotu otevřeně komunikovat. V takovém případě je lepší dát šanci ještě někomu dalšímu – vzájemná chemie mezi klientem a terapeutem totiž hraje v účinnosti psychoterapie zásadní roli.

Vzdělání, specializace, hodnocení… a především osobní zkušenost

Ačkoliv je péče o duševní zdraví tématem, které se v české společnosti postupně destigmatizuje, řada lidí stále neví, na koho se v tomto směru obrátit a na co si dát pozor. Výběr vhodného terapeuta však nemusí být tak náročnou disciplínou, jak se může na první pohled zdát. V první řadě je potřeba zaměřit své hledání na terapeuty, kteří disponují adekvátním vzděláním a zároveň za sebou mají určitou dobu praxe. Následně je dobré upřednostnit ty odborníky, kteří se specializují na mnou řešená témata, a v neposlední řadě si projít i reference předešlých klientů. Rozhodovat bychom se však měli ve finále vždy především na základě vlastního úsudku – ten je totiž v rámci výběru tím nejcennějším nástrojem, který máme k dispozici.

Zdroj info: Tiskové materiály/Hedepy, Lukáš Krčil

Reklama