GAG
Glykosaminoglykany (GAG) byly dlouho známé jako mukopolysacharidové kyseliny díky své schopnosti zadržovat vodu, svému sacharidovému původu a svým kyselým vlastnostem, které všechny vychází z jejich několikanásobného záporného náboje. Jsou tvořeny lineárními (nevětvenými) síranovými řetězci složenými z opakujících se disacharidových jednotek. GAG jsou důležitými prvky pojivé tkáně. Řetězce GAG mohou být kovalentně vázané na bílkoviny a tvořit tak sloučeniny zvané proteoglykany.

Fibroblasty
Buňky pojivové tkáně, které tvoří některé součásti mezibunečné hmoty (laminin, fibronektin, kolagen…), které patří mezi bílkoviny pojivové tkáně.

Keratinocyty a melanocyty
Melanocyty jsou buňky hvězdicovitého tvaru, které se nachází ve spodní vrstvě epidermis. Vytváří tmavě zabarvený pigment, melanin, který je zapouzdřený do velmi malých „kapsiček“ zvaných melanosomy. Tyto melanosomy jsou přenášeny od melanocytů k hlavním epidermálním buňkám, keratinocytům. Sluneční paprsky stimulují tvorbu melanocytů a zvyšují produkci melaninu. UV paprsky také posilují přenos melanosomů od melanocytů ke keratinocytům (keratinocyty jsou buňky pokožky, které se postupně mění a obnovují). Proto se dá opálení kůže vysvětlit zvýšením množství melanocytů a vyššími počty melaninu v keratinocytech.
Keratinocyty jsou základní buňky pokožky. Tvoří několik vrstev buněk, které se díky svému životnímu cyklu mění a jsou povrchovou ochranou vrstvou kůže.

Kolagen 
Jedná se o vláknitou bílkovinu tvořenou třemi řetězci  propojenými navzájem do trojité šroubovice. Kolagen je tvořen  fibroblasty a skládá se do snopců, které jsou propojené a proto dodávají tkáním pevnost a odolnost vůči tahu. Je strukturálním komponentem kostní, chrupavčité a pojivové tkáně (například pevná bílá vlákna šlach).

Mezibuněčná hmota
Stejně jako je struktura buňky dána buněčnou kostrou /cytoskeletem/, je charakter většiny tkání dán spojením  mezibuněčné hmoty, buněk a vláknitých struktur, které jsou do mezibuněčné hmoty zanořeny.
Hlavními prvky mezibuněčné hmoty v kůži  jsou gelové sloučeniny (např. kyselina hyaluronová), buňky fibroblasty a heparinocyty a v ní vnořená vlákna kolagenu aelastinu, jež dávají kůži její pevnost a pružnost.

Dermoepidermální spojení
Tato složená membrána se nachází mezi epidermis (pokožkou) a dermis (škárou). Je to vlastně systém membrán a kotvicích molekul, který udržuje spojení mezi oběma vrstvami kůže.

Reklama