Kutnohorská továrna je teprve druhým výrobním závodem v ČR, který podmínky certifikace AWS splňuje. Do roku 2025 chce Philip Morris International (PMI) v rámci všech přímých provozů dosáhnout uhlíkové neutrality.

Certifikace standardu AWS

V kutnohorské továrně Philip Morris ČR a.s. proběhl audit standardu Alliance for Water Stewardship (AWS). Auditorská společnost SGS Czech Republic, s.r.o. podrobila hospodaření s vodou v továrně důkladné inspekci a shledala jej v souladu se standardem AWS. Mezi zkoumané oblasti patří řádná vodohospodářská správa, udržitelná hydrologická bilance, dobrá kvalita vody, ochrana důležitých oblastí spojených s vodou a další. Certifikát má platnost tři roky, s podmínkou každoročního tzv. dozorového auditu, který prověří dodržování závazků. Továrna společnosti Philip Morris ČR a.s. v Kutné Hoře je teprve druhým výrobním závodem v České republice, který auditem AWS prošel.

ph1.jpg
 
„Kvalitní voda je významným vstupem pro výrobu našich produktů. Je obnovitelným, avšak omezeným lokálním zdrojem, který je pro život nezbytný a sdílíme jej všichni. Certifikát standardu AWS, který nám byl udělen, nyní potvrzuje, že s vodou hospodaříme zodpovědně a udržitelně. Děkuji všem, kteří ke splnění přísných podmínek auditu přispěli. Certifikátem to ale pro nás rozhodně nekončí. Naším cílem je i nadále spotřebu vody v našem závodě optimalizovat,“ uvedl k významnému kroku směrem k udržitelnějšímu hospodaření s vodou ředitel výroby Philip Morris ČR, Piotr Cerek.
 
V minulých letech certifikát získalo už 11 továren Philip Morris International. Do konce roku 2025 je cílem certifikovat všechny továrny skupiny PMI po celém světě. Na projektu získání certifikátu standardu AWS v České republice, který byl realizován pod záštitou oddělení udržitelnosti, spolupracovali odborníci napříč celou továrnou. Projekt vedla Pavlína Pupíková, specialistka udržitelnosti Philip Morris ČR.
 
„Bylo potřeba nejen nashromáždit data o spotřebách a kvalitě vody v továrně i v povodí, o uskutečněných a chystaných projektech továrny v oblasti vodohospodářství, ale také komunikovat se zainteresovanými úřady a osobami. Pro usnadnění příprav na audit nám byl nápomocen zástupce tzv. „buddy factory“ (spřátelená továrna) – kolega z řecké afilace Papastratos, kde certifikát získali v roce 2020,“ popsala proces Pavlína Pupíková.
 
Alliance for Water Stewardship (AWS) je globální program spolupráce podniků, nevládních organizací a veřejného sektoru. Členové této iniciativy přispívají k udržitelnosti lokálních vodních zdrojů přijetím
a prosazováním univerzálního rámce pro udržitelné využívání vody – standardu AWS. Do programu jsou zapojeny především nadnárodní společnosti.

Certifikace uhlíkové neutrality

Dalším úspěchem na poli udržitelnosti bylo pro kutnohorský výrobní závod Philip Morris ČR a.s. získání certifikace tzv. uhlíkové neutrality. Během auditu bylo především třeba dokázat, že továrna neustále snižuje spotřeby energií (a tím i CO2), vylepšuje technologie a řídí projekty pro udržitelné fungování, které je šetrnější k životnímu prostředí. Závazek k plnění cíle dále snižovat produkci CO2 zahrnuje například:
 
•           používání obnovitelných zdrojů energie
•           redukci spotřeby energií
•           kompenzaci produkce CO2 realizací nebo podporou projektů prospěšných pro přírodu
 
Skupina Philip Morris International se zavazuje neustále zlepšovat své podnikatelské aktivity, za účelem dosažení nejvyšších standardů udržitelnosti. Její ambicí je do roku 2025 dosáhnout uhlíkové neutrality v rámci všech přímých provozů skupiny PMI. Aby kutnohorská továrna dokázala, že v aktivitách na redukci CO2 dále pracuje, i letos projde recertifikací.
 
Uhlíková neutralita je pojem označující snahu o neprodukování emisí CO2, případně produkování maximálně takového množství, jež je možné vyvážit projekty, které mohou oxid uhličitý vstřebat. Příkladem podobných kompenzačních prostředků může být vysazování stromů nebo odsávání CO2 z atmosféry. Cílem je nezanechávat uhlíkovou stopu, která zatěžuje životní prostředí. Zmíněná opatření by podle zastánců měla jít ruku v ruce s větší orientací energetiky na ekologičtější zdroje, tedy především vítr, slunce nebo biomasu.

Reklama