Při prenatálních poradnách jsou vytvořeny podmínky pro gymnastiku těhotných a pro provádění psychofyzické přípravy k porodu.

Psychofyzická příprava k porodu se provádí v posledním trimestru (v posledních třech měsících) těhotenství v několika sezeních. Jejím smyslem je odstranit negativní emoce (strach) z porodu, z bolesti, obavy o vývoj dítěte apod. Naopak má navodit pozitivní postoj a důvěru v možnosti léčebné péče.

Ženy jsou poučeny o průběhu těhotenství a porodu, o účelnosti klidu a uvolnění a významu správného dýchání, o podstatě nepříjemných pocitů v průběhu porodu a o možnostech jejich tlumení.

Tato část přípravy si klade za cíl získat důvěru ve zdravotnické zařízení, v němž má žena rodit, a také ji s ním případně seznámit.

Fyzická příprava – neméně důležitá – spočívá v předvedení cviků pro těhotné, v nácviku správného dýchání a relaxace, účelného použití břišního lisu, které by těhotná měla denně provádět.

Podobný systém přípravy k porodu je zaveden v mnoha státech. V Anglii to byl Dr. Read, kdo zdůrazňoval “vzdělání” nastávajících matek a jejich morální oporu s cílem odstranit strach a napětí. Zdůrazňoval význam uvolnění a správného dýchání.

Ve Francii a ve Spojených státech je oblíbená metoda Dr. Lamaze, vycházející – tak jako u nás obvyklá psychofyzická příprava – z učení I. P. Pavlova. Dr. Lamaz vidí cíl přípravy k porodu ve zmírnění strachu z porodu prostřednictvím informací, nácviku relaxace a rytmického dýchání při každém děložním stahu, “aby se tak mysl odpoutala od bolestí.

V některých státech jsou organizovány kurzy společné přípravy nastávajících matek a otců. U nás se dosud šířeji nevžily. Oba partneři jsou poučeni o průběhu těhotenství a porodu, o chování rodičky za porodu, aby byla aktivní.

Jsou též instruováni o ošetřování novorozenců a kojenců. Tyto společné kurzy nejsou žádným módním výstřelkem, naopak jsou velmi účelné.

Partneři si uvědomí svoji spoluzodpovědnost a navodí to u nich hlubší vztah nejen k nastávající matce, ale ještě před porodem i k dítěti. Oba partneři jsou poučeni o hygieně těhotenství, stravování, významu gymnastických, dechových a relaxačních cviků a masáží.

Takovými kurzy by měli projít všichni nastávající otcové, zejména však ti, kteří se rozhodli být přítomni narození svého dítěte.

Pro přípravu rodičů na porod a rodičovství byla sepsána řada příruček různého rozsahu (i kvality) a v poslední době jsou nabízeny i videokazety.  

      
Reklama