Psycholog v tomto případě rozhodně radí: NEŽÁRLETE! Žárlení na děti nemá žádný smysl ani opodstatnění – ostatně některé čtenářky samy v poradně odpovídají ve smyslu „zkuste se vžít do role…“, a to buď předchozí partnerky nebo dítěte samotného. Tato situace viděná optikou dítěte je pochopitelně diametrálně odlišná od stejné situace viděné očima nové partnerky. Paní psycholožka nám poradila, že ideálním způsobem, jak tento problém řešit, je nějaká věku dětí odpovídající forma přátelství mezi dítětem a novou partnerkou, přičemž starší a rozumnější z obou, pravděpodobně nová žena, se musí oprostit od majetnických pocitů vůči partnerovi – až bude mít žena se svým partnerem vlastní děti, bude se muset o jeho přízeň také dělit, a věřte, že to není ani s vlastní dcerou někdy jednoduché…
Partnerka by tedy měla toto přátelství iniciovat – pokud není dítě nějakým způsobem narušené nebo pokud neprochází nějakým výrazně problematickým obdobím, je možné je jistě ke kamarádství zlákat. Nová partnerka by se ovšem rozhodně měla vyvarovat 1. Jakýchkoli projevů nepřátelství nebo kritiky vůči matce dítěte, a to nejen v rozhovoru s ním, ale i v rozhovoru s ostatními, který může dítě slyšet. Pozor tedy na telefonáty s matkou typu: „Vona ho zas pořádně nevoblíkla a nedala mu ani svačinu. Proboha, co je to za ženskou!“ O bývalé ženě si může nová žena myslet cokoli, dítě si však kritizováním maminky rozhodně nezíská. 2. Vyvarujte se projevů zamilovanosti k partnerovi před dítětem, ono neví nic a nerozumí situaci, pro ně je velmi pravděpodobně otec zrádce, když není s maminkou, a vy budete příčinou jeho odchodu. 3. Nedělejte dítěti náhradní matku, postarejte se o ně v mezích nutnosti, ale nesnažte se dostat se do pozice matky a nesnažte se ani o to, abyste se mu jevila jako lepší než jeho vlastní matka – dítě už jednu maminku má, žije s ní, miluje ji a není radno mu vnášet do dušičky zmatek s druhou maminkou. 4.Nesnažte se situaci řešit tím, že dítě od partnera odstřihnete – každé dítě dříve nebo později hledá svou identitu, a pokud takový zoufalý hledač obnoví vztahy se svým otcem třeba v období puberty, mohlo by to mít pro váš vztah katastrofální následky.
Nová partnerka by se měla pokusit vytěžit z kamarádství s dítětem co nejvíce – vždyť pokud děti ještě sama nemá, může jí být malý kamarád průvodcem po jímavém světě dětí. A navíc, když si omotáte okolo prstu děti, věřte tomu, že s jejich pomocí budete daleko snadněji ovládat i tatínka.
Psycholožky se ptala