Pokud se rodička rozhodne pro porod ve vaně, musí najít nemocnici, kde alternativní porody provádějí. Porody probíhají ve speciální vaně, kde maminka stráví buď první dobu porodní, nebo celý porod.
Před vstupem do teplé vody je nutno nechat rozvinout kontrakce a rodička vstupuje do lázně, když je branka otevřena asi na 2-3 cm. Teplotu vody si reguluje sama rodička a většinou se pohybuje okolo 38 stupňů. Horká voda má hlavně na počátku porodu velmi dobrý vliv – podle principů biofyzikální hydroterapie je lehká tuková tkáň nadnášena vodou a žena se tak cítí bez váhy, uvolní se kontrakce, psychický tlak ustupuje a mnohdy se na tvářích žen objevuje i úsměv. Při ponoření je využit i hydrostatický tlak – tlak je vodě rozložen, proto většina žen už v okamžiku ponoření hlásí zmírnění bolestí. Někdy je po vstupu do lázně rodička zklidněna natolik, že se porod zpomalí, v tom případě začíná znovu chodit.
Po celou dobu porodu jsou samozřejmě kontrolovány srdeční ozvy dítěte a pokud se dostaví jakékoli komplikace v podobě zkalené plodové vody, akutní hypoxie plodu apod., je porod dokončen běžnou cestou.
Dokončení porodu se ve vaně snaží lékaři vést maximálně šetrně, aby nemuselo dojít k tzv. nastřižení, které je pod vodou prováděno je výjimečně. Po porodu dítě leží na břiše matky, která je omývá a hladí teplou vodou. Sestrám a lékařům, kteří se rozhodli aplikovat tuto alternativní porodní metodu, se zdá, že porod do vody je šetrnější a pro matku rozhodně příjemnější.
Podle dosavadních zkušeností jsou děti porozené do vody vystaveny stejným rizikům jako děti porozené na stole. Podle sledování a výzkumů, které byly provedeny např. ve znojemské nemocnici, jsou děti na stejné úrovni v poporodní adaptaci jako ostatní děti a rizika pulmonální infekce, aspirace, hypoxie a podchlazení, která jsou často v souvislosti s porody do vody zmiňována, jsou stejná jako v případě jakéhokoli jiného porodu.