Jak se tak u nás občas říkává, žena patří k plotně a muž je hlavou rodiny. Tohle tvrzení ale už dávno není pravdivé a potvrzuje je to i nedávný průzkum portálu Klik.cz. Zaměřoval se na to, jak se rozhodují muži a ženy, a přinesl hned několik překvapivých závěrů. I když rozdíl mezi pohlavími není tak výrazný, zodpovědnosti za rozhodování by se například radši zřekli muži než ženy. A víc než šest z deseti žen také nesouhlasí s tvrzením, že by o nejdůležitějších věcech v domácnosti měl rozhodovat výhradně muž.

645a077367588obrazek.jpg

Kdo myslí rychle a kdo analyzuje

Výzkumníci postoji žen dávají za pravdu s tím, že propojit oba světy je pro všechny výhodné. Je to díky tomu, že k rozhodování přistupujeme jinak. Okolo důvodů, proč tomu tak je, ale koluje celá řada mýtů. Jedním z těch nejrozšířenějších je skutečnost, že muži používají více levou, racionální hemisféru mozku a ženy naopak tu pravou, která je dominantou emocí. Další teorie souvisely s různými proporcemi dalších částí mozku, jako je u mužů amigdala a u žen prefrontální kůra mozková. I to vědci v posledních letech vyvrátili a došli k názoru, že za odlišným rozhodováním stojí především historický vývoj a genderové stereotypy.

S tím souhlasí socioložka a odbornice na genderová studia Mgr. Jana Klímová Chaloupková, Ph.D. z Akademie věd ČR, která popisuje i situaci u nás. „Od druhé poloviny 20. století dochází k proměnám postojů k rozdělení genderových rolí v rodině,“ uvádí. „Pro tu českou je typický mix konzervativnějších postojů k péči o rodinu a většího rovnostářství v oblasti financí. Zatímco o domácnost a děti by podle většiny společnosti měla – i přes rostoucí zapojení mužů – pečovat spíše žena, do rodinného rozpočtu by měli přispívat i o něm rozhodovat oba stejně,“ dodává socioložka.

Ať už jde o stavbu mozku nebo gender, faktem zůstává, že se muži a ženy zkrátka rozhodují jinak. Ukazuje to třeba studie publikovaná v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences z roku 20141. Ta zjistila, že muži mají tendenci rychleji přijímat rozhodnutí na základě méně informací než ženy, které zase věnují více času zvažování různých faktů. Další studie2 ukázala, že muži mají tendenci být více náchylní k riziku než ženy a že to může být způsobeno tím, že muži často vnímají riziko jako pozitivní a ženy jako negativní.

Z odlišného způsobu rozhodování ale můžeme benefitovat v mnoha stádiích života. Výhodné je to zejména pro harmonické vztahy, ale také výchovu potomků.

645a078bc5d30obrazek.jpg

3 výhody rozdílného rozhodování

  • Komunikace: Ženy mají větší tendenci k obavám než muži, kteří jim v takové situaci mohou pomoci svým pragmatickým přístupem. Ženy jsou naopak skvělými posluchačkami.
  • Řešení problémů: Odlišné způsoby rozhodování jsou nebývale výhodné. Pokud rozhodnutí spojuje racionální, emocionální i mezilidské aspekty, vede to často nejen k lepší výchově, ale také k dobrým vtahům mezi všemi členy rodiny.
  • Finance: Muži se na problémy dívají komplexněji, zatímco ženy dávají do mixu pocity a z historického pohledu jsou těmi hlavními, kdo se stará o teplo rodinného krbu. Pokud partneři tuto dynamiku využijí, budou se doplňovat a zajistí optimální správu rodinných financí, přičemž jim k dobru budou silné stránky obou přístupů.

Tomu, že silné stránky obou pohlaví při finančních rozhodnutích využíváme, dal za pravdu také zmíněný průzkum portálu Klik.cz. „Ačkoliv jsou to právě muži, kdo řeší například pojištění vozidel nebo životní pojištění, prevenci v případě domácností přenechávají na ženách,“ říká Petr Princ ze srovnávače Klik.cz, který právě s rozhodováním pomáhá, a to třeba zrovna v oblastech financí nebo pojištění. „Pojištění domácnosti, stejně tak jako dovolené a s nimi spojené pojištění na cesty, řeší však podle našich dat daleko více ženy,“ doplňuje.

Rozdíly v rozhodování mužů a žen jsou složité a ovlivněné mnoha dalšími faktory, včetně těch sociálních a kulturních. Je důležité si uvědomit a zohlednit rozdíly ve všech rovinách života. Prospěch z toho totiž budou mít všichni.

7 zajímavostí v rámci rozhodování mezi muži a ženami3

  • Muži častěji než ženy uzavírají pojištění vozidel a životní pojištění. Ženskou dominancí je pojištění domácnosti a cestovní pojištění.
  • Zatímco muži si pojištění spočítají průměrně za 2 minuty a 32 vteřin, ženám to trvá o 6 vteřin méně.
  • Ženy v 61,9 % případů nesouhlasí s tím, že by měl o nejdůležitějších věcech v domácnosti rozhodovat muž.
  • 13,9 % mužů a 17,3 % žen přenechává finanční rozhodnutí na jiném členovi rodiny.
  • Intuici při rozhodování preferuje 37 % mužů a dokonce 39,6 % žen.
  • Zodpovědnosti za rozhodování se raději zříkají muži než ženy.
  • 16,3 % mužů, ale jen 15,7 % žen uvedlo, že je rádo, když jim někdo řekne, co mají dělat.


1 INGALHALIKAR, Madhura, Alex SMITH, Drew PARKER, et al. Sex differences in the structural connectome of the human brain. Proceedings of the National Academy of Sciences [online]. 2014, 111(2), 823-828 [cit. 2023-04-20]. ISSN 0027-8424. Dostupné z: doi:10.1073/pnas.1316909110
 
2 HARRIS, Christine R. a Michael JENKINS. Gender Differences in Risk Assessment: Why do Women Take Fewer Risks than Men?. Judgment and Decision Making [online]. 2006, 1(1), 48-63 [cit. 2023-04-20]. ISSN 1930-2975. Dostupné z: doi:10.1017/S1930297500000346
 
3 Průzkum a interní data společnosti Klik.cz