Říkalo se o ní, že byla ve své době nejkrásnější panovnicí Evropy. A že ji Karel moc miloval. Po její smrti velice truchlil a teprve téměř po roce se rozhodl oženit znovu. Kdo byla ona žena? Jeho třetí manželka Anna Svídnická.

O soukromí či intimitách středověkých panovníků toho moc nevíme. Úkolem jejich manželek bylo zajistit především mužského dědice. A to byl mnohdy problém. Potýkal se s ním i tak schopný panovník, jakým Karel IV. bezesporu byl.

Anna Svídnická

Anna Svídnická

S první manželkou - stejně starou Blankou z Valois, kterou miloval mladickou romantickou láskou - měl dvě dcery. Blanka bohužel zemřela ve dvaatřiceti letech, a tak byl Karel nucen oženit se podruhé. V manželství s Annou Falckou se konečně narodil vytoužený syn, který dostal jméno Václav. Jenže ten k zoufalství otce zemřel, když mu byly necelé dva roky, a brzy ho následovala i jeho matka. Karel se oženil znovu po necelých čtyřech měsících! Spěchal! Jeho vyvolená Anna Svídnická byla teprve čtrnáctiletá. Není bez zajímavosti, že byla původně snoubenkou jeho malého zemřelého syna. Když tehdy domlouval sňatek, vůbec mu nevadilo, že v době Václavova narození už Anna oslavila jedenácté narozeniny!

Nyní byla ovšem situace jiná. K překvapení celé Evropy se Karel s Annou oženil sám. Opět dynastický sňatek, v tom byl Karel mistr.

Anna Svídnická a Karel IV.

Karel IV. a Anna Svídnická

Anna Svídnická byla jedinou dcerou svídnického vévody Jindřicha. Svídnicko bylo území ve Slezsku, pro Karla strategické. Jindřich však zemřel, když byly Anně pouhé čtyři roky. A protože Annina matka byla dcerou uherského krále Karla Roberta z Anjou, byla Anna vychovávána v Budíně na dvoře svého strýce  - krále Ludvíka I. Ludvíkovou první manželkou byla Karlova dcera Markéta. Ta však zemřela, když jí bylo pouhých čtrnáct let, aniž dala Ludvíkovi dědice. Takže příbuzenské vazby Karla IV. na Uhry už tu byly.

Karlova třetí svatba se konala v Budíně v květnu 1353 a sešla se na ní evropská panovnická elita. Je jasné, že si od ní Karel v budoucnu sliboval nejen ovládnutí Svídnicka po smrti Annina bezdětného strýce Bolka, ale především sledoval možná cíl ještě důležitější – mít konečně dědice trůnu. Vždyť už mu bylo sedmatřicet! První dítě se však narodilo teprve po pětiletém manželství. A byla to dcera Alžběta. Žádná tragédie – Karel dokázal obratně využít ve svůj prospěch všechny své děti. 

NorimberkNorimberk je krásné historické město, Karel s Annou zde často pobývali. Frauenkirche na náměstí Hauptmarkt byl založen v letech 1352 - 58 na příkaz císaře Karla IV.

Druhé dítě se narodilo po dalších třech letech a konečně to byl dlouho vyhlížený syn! Opět Václav, jak jinak by se mohl jmenovat? Narodil se v Norimberku, kde manželé často pobývali. Císařova radost neznala mezí! Dalo se to pochopit. Co se na tento okamžik Karel načekal! Zažíval skutečné štěstí a začal se ve vztahu k prvorozenému (žijícímu) synovi chovat dětinsky a zcela iracionálně. Vlastně mu samou láskou prokázal do budoucna medvědí službu.

Kaiserburg

Karlův syn Václav se narodil na císařském hradě v Norimberku

A pochopitelně miloval i jeho matku Annu. Vždyť byla tak mladá a krásná! Miloval ji více než Blanku nebo Annu Falckou? Říká se to, ale kdo ví? Tolik si sliboval od budoucnosti s ní. Jenže ani Anně nebylo dopřáno dlouho žít. Zemřela při porodu třetího dítěte ve věku pouhých dvaceti tří let. Císař se stal potřetí vdovcem a zůstal jím skoro rok.

Poslední Karlova manželka Alžběta (Eliška) Pomořanská Karlovi porodila šest dětí, z toho čtyři syny. Byla to skutečně výrazná osobnost, provázela ji pověst ženy silné, energické a sebevědomé. Karla přežila o patnáct let…

V seriálu Jany Ládyové  jste si také mohli/y přečíst:

Reklama