Osobní údaje každého člověka musí být podle zákona chráněny. To znamená, že pokud má o vás někdo nějaké informace, nemůže si s nimi dělat, co chce, bez vašeho souhlasu. Každá smlouva o půjčce musí obsahovat některé osobní údaje, přinejmenším vaše jméno a adresu. Proto je obvykle součástí smlouvy o půjčce ustanovení, kterým udělujete tomu, kdo vám půjčuje, souhlas k tomu, aby s vašimi osobními údaji nějak nakládal. Přečtěte si však dobře podmínky, abyste věděli, k čemu skutečně dáváte svůj souhlas.

Běžná smlouva o půjčce obvykle obsahuje právo toho, kdo vám půjčil, zpracovávat vaše osobní údaje pro potřeby vyřízení samotné půjčky, pro posouzení vaší schopnosti půjčku splácet, při vybírání splátek nebo vymáhání dluhu a také pro komunikaci s vámi. „Často dáváte také právo, aby vám ten, kdo vám půjčil, mohl nabízet i další služby. Více by už nemělo být potřeba. Pokud se ve smlouvě zmiňuje ještě nějaké další jiné používání osobních údajů, zeptejte se, proč tomu tak je, hlavně pokud by tam bylo uvedeno právo předávat informace o vás ještě někomu dalšímu,“ říká JUDr. Michaela Kozlová, advokátka.

Tuto část smlouvy musíte posuzovat také podle toho, o jaké údaje se vlastně jedná. Pokud o sobě poskytujete jen běžné informace, jako je jméno a adresa, asi o nic závažného nejde. „Pokud se po vás chtějí další informace, o vašem majetku, zaměstnání, výdělku nebo příbuzných, přečtěte si smlouvu velmi pečlivě. Zamyslete se, zda takové informace o sobě chcete poskytovat a kdo všechno k nim bude mít přístup. Pokud máte pocit, že informací je příliš nebo že k nim bude mít přístup i ten, koho se vůbec netýkají, tak prostě nepodepisujte,” radí ing. Libor Dupal, předseda Sdružení českých spotřebitelů.

Buďte také zodpovědní v tom, jaké informace o sobě uvedete. „Měly by být pravdivé, protože pokud by se ukázalo, že jste záměrně něco zkreslili, mohli byste se dostat do velkých problémů, případně až k soudu,” vysvětluje ing. Libor Dupal. Tedy platí, nechcete-li o sobě informace sdělit, pak nepodepisujte smlouvu. Pokud ji podepíšete, pak říkejte pravdu.

Základní informací, kterou o sobě určitě uvést musíte, je vaše adresa. Většina smluv umožňuje kromě adresy vašeho bydliště uvést i adresu doručovací. To je ta, kam vám budou chodit dopisy nebo případné výzvy. Pokud se doma nezdržujete, raději uveďte adresu navíc - takovou, kde je možné vás opravdu zastihnout. „Pamatujte si, že podle většiny smluv stačí, aby byl dopis na vámi uvedenou adresu doručen poštou. Jestli vy sami na adrese jste nebo ne a jestli jste ho četli, je vlastně jedno, takže opravdu nemá smysl vyhýbat se převzetí upomínky. Proto je lepší uvést adresu, kde vám lze dopis doručit, abyste na něj mohli spolehlivě reagovat,” dodává JUDr. Michaela Kozlová.

Informační kampaň Podepsat můžeš, přečíst musíš


soutěž - Astor