Na ruční práce si ve svém příspěvku k dnešnímu studentskému tématu stěžuje čtenářka Kytinkak. A prožívala i další krušné chvíle...

Další básnířkou, která přispěla k dnešnímu tématu, je čtenářka Kytinkak. Učit se ve škole znamená, najít si v budoucnu lepší job...


Přeji krásné veršované ráno všem:)))

Škola byla moje hobby
ač to byly těžké doby.
Naučit mě číst a psát
povedlo se tenkrát snad.
Ale krušné byly chvilky
když nám dali v dílnách pilky
nebozízek, kladiva.
Nešlo mi to zaživa.
Šrámy, jizvy, modřiny
koncem každé hodiny
zdobily mi ruce, nohy
prosila jsem všechny bohy
aby tohle odnes čert.
A to není žádný žert.
Když jsem chtěla zůstat zdravou
musela jsem myslet hlavou.
Naučit se vzorce, data
a chovat se jako svatá.
Abych našla lepší job
za pozdějších těžkých dob.
A bylo mi shůry přáno
na střední studováno.
A díky vzdělané hlavě
žiju celkem zdravě.
Něco umět to je ctnost
jen tak máte budoucnost.


Kytinkak

Pozn. red.: Text neprošel jazykovou korekturou.

Téma dne 25. 4. 2012: Básně a studia

Tentokrát po vás chci (aby byla nějaká změna) příspěvky nikoli ve formě příběhů, ale básně. Protože maturita klepe na dveře, témata, na která mi máte napsat báseň, jsou asi očekávatelná...

PrirodaPosílejte básně na témata:

  • Maturita
  • Studentská báseň
  • Jak jsem studoval/a
  • Jak studují moje děti

Podmínkou je, aby básně byly vaším výtvorem (případně výtvorem vašich studujících dětí). Od každé čtenářky (každého čtenáře) uveřejním jen jednu báseň, tak mi pošlete tu nejlepší! Uzávěrka zasílání příspěvků je 25. 4. 2012 v 15.30 hodin. Jeden uveřejněný příspěvek, respektive autorku (autora), odměním krásnou a objemnou encyklopedií: Příroda - velký obrazový průvodce (Knižní klub, 2011). Příspěvky posílejte na e-mailovou adresu redakce...

Reklama