Objeví se za jedinou noc na nejrůznějších místech světa. Vědci i laikové si lámou hlavu s jejich původem. Jde snad o důležitý vzkaz mimozemských civilizací? Nebo jen o žert zručných šprýmařů? Patrně jde o obojí…

Záhadné kruhové symboly se poprvé objevily v Anglii v osmdesátých letech minulého století. Zakrátko se rozšířily po celém světě.

Prakticky jedinými dvěma zeměmi, kde se dosud nevyskytly, jsou Jihoafrická republika a Čína. (Možná to v rýžovém poli prostě nejde.)

Nejčastějším místem výskytu stále zůstává Anglie. Největší z kruhových obrazců, které byly zaznamenány, se rozkládají na tisících metrech čtverečních!

Zajímavé je, že často vznikají v blízkosti dávných kultovních míst, jako je například Silbury Hills, Cheese Foot Head v Hampshiru nebo Stonehenge.

Zrovna tady se v roce 1991 objevil gigantický obrazec složený ze 151 kruhů. Celkově měl rozměry 278x154 metry a i přes neobyčejnou složitost byla míra odchýlení vzorců pouhých 0,003 procenta.Kruhy v obilí

Nikdo doposud nerozluštil jejich význam...

...přestože jsme se pokusili prozkoumat je pomocí počítačů. Bohužel zřejmě nemáme klíč v podobě programu, který by je dokázal číst. Možná na to jdeme příliš složitě.

Každopádně, pokud jde o pokus o komunikaci, nebo sdělení, je nám dosud neznámé. A možná je to veliká škoda. Možná je to důležité.

 

Mimozemšťané, nebo my sami?

Mnohé obrazce v obilí vykazují často podivné anomálie, zatímco některé nikoli. To nás přivádí k domněnce, že jde o fenomén dvojí.

Jedny kruhy jsou patrně dílem tvořivosti naší a druhé… Bůh suď.

Uvnitř některých, zpravidla složitějších, obrazců prošla stébla změnami nejen ve vzhledu - vypadají dehydrovaná, ale i na úrovni molekulární. Tato nejsou zpřelámaná, nýbrž ohnutá do pravého úhlu v kolénkách.

To je právě to, co obrazce rozděluje na ty, které nejspíš vznikly obratností (ale ne zase až takovou) naší vlastní, a na ty druhé.

Technologie, kterou neznáme, a řeč, které nerozumíme

Jak vznikají ty, které jsou dílem naším, nejspíš víte, a tak k těm záhadnějším.

  • Někteří farmáři přísahají, že po objevení obrazců přinášejí pole až o třetinu vyšší úrodu, a to dokonce po několik let.
  • Obilí u některých je jakoby spleteno do vzorců, aniž by bylo poškozeno. To je vlastně mechanicky neproveditelné!
  • Vrstvy stébel jsou stočeny střídavě po směru a proti směru hodinových ručiček nebo připomínají volně tkanou látku.
  • Občas dochází dokonce k tomu, že během dalšího růstu obilí změní obrazec tvar!!
  • Mnoho očitých svědků hovoří v době vzniku obrazců o drnčivém zvuku vycházejícím přímo z pole.

Poruchy kompasů, mobilních telefonů, baterií či kamer jsou pak na těchto místech již pravidlem.

Pro tento jev našli vědci prozatím jen jedno vysvětlení  - silné elektromagnetického pole.

Někteří lidé na místě dokonce pro média uvedli podivné reakce jako nevolnosti, bolesti hlavy nebo pocit omráčení.  

Kruhy v obilíMám svou teorii

Lidé nemohou způsobit tak silné elektromagnetické záření, splétání obilí do vzorců bez polámání stébel, porušení buněčné stavby obilných stébel a podobně.

Snaží se snad tímto způsobem se Zemí navázat spojení nějaká jiná civilizace? Proč ale tak složitě? Domnívají se snad, že to umíme číst? Uměli jsme to snad kdysi dávno a oni se domnívají, že hovoří pro nás srozumitelným jazykem?

Co když si to prostě tak naprogramovali na určité období a již to nehlídají, nebo dokonce ani nemohou?

Není to až tak pitomá teorie a hlavně je moje vlastní

Vždyť vlastně doposavad nevíme a neznáme úplně historii Země a civilizací, které tu byly. Atlantida, Mayové, Olmékové a hlavně stavitelé obsáhlých komplexů.  

Složité stavby, jako například Göbekli Tepe, o kterém jsme si říkali TADY,  jsme měli jako lidstvo v celé jeho složitosti a kráse vytvořit v době, když jsme podle znalostí naší současné vědy měli poletovat polonazí po mezích s pazourky, před chvílí seskočivše ze stromu. A nesrovnalostí je mnohem víc...

Jen akademicky, ale co když tady prostě existovala civilizace, nebo více civilizací, které se vyvíjely řekněme po zcela jiné lince než ty pozdější?  

Co když pak náhle zmizely a nám tu zanechaly jen spoustu otazníků?

Co když se v nějaké době stalo něco, o čem doposud nic nevíme, a celé lidstvo to následně hodilo úplně jinam?

No, a jestliže byla ona civilizace ve spojení s něčím ,o čem se teď dohadujeme, pak to něco se může stále domnívat, že jazyk, kterým komunikuje, přece dobře známe.

A možná jde o program, který nám od určitého období má cosi sdělovat a do kterého již z nějakého důvodu nelze zasahovat?

Co když už neexistují, nebo již nemohou navázat kontakt, a tak to připravili dopředu?

Přijde vám to odvážné?

Mně taky, ale tady je prostě ring volný. Nikdo totiž jiné vysvětlení prozatím nenabídl. Máme jen teorie na spoustu věcí, které si nedokážeme vysvětlit.

A tak mám také svou.


Za zmínku stojí ještě jiná teorie, podle které je že tvůrcem obrazců je sama Země – Gaia, chápaná jako celistvý živý organismus, který reaguje na negativní změny způsobené člověkem a dává najevo svůj nesouhlas. To je také hezká teorie, jen jak to, že neví, že nerozumíme…?

Přes usilovné bádání mnoha vědců i amatérů zůstává záhada kruhů v obilí nadále otevřená a poskytuje neomezený prostor pro lidskou fantazii.

Tak proč ji nevyužívat?

lupa

Reklama