Nová celoročně prodávaná pohlednice Konta BARIÉRY s Krtečkem má ve svém záhlaví slogan „Pro štěstí a naději“. Výtěžek z jejího prodeje je určen na odstraňování architektonických bariér ve školách tak, aby byly přístupné i pro děti se zdravotním handicapem. Autorem kresby je Zdeněk Miler. Prodej nových pohlednic byl zahájen 23. února a do konce roku 2009 je bude možné koupit za 20 korun na 3500 pobočkách pošty po celé republice.

Příjem z prodeje celoročních a vánočních pohlednic dosáhl od roku 1996 do konce roku 2008 úctyhodných 15 542 142 Kč. Z této částky byly financovány bezbariérové úpravy ve 152 mateřských, základních, speciálních, pomocných, zvláštních a středních školách a učilištích.

Jednou z nich byla loni například základní škola v Terezíně, která díky výnosu z prodeje pohlednic mohla postavit schodišťovou plošinu, a umožnila tak vzdělávání dětem na vozíčku i na druhém stupni.

V ZŠ v Žarošicích (okr. Hodonín), kam loni do první třídy začali chodit Tibor a Martin - oba na vozíčku, už mají šikmou schodišťovou plošinu, díky které se chlapci dostanou do tělocvičny, dalších výukových tříd a také do divadelního sálu, což dříve nešlo. Plošina bude využívána často - do školy se totiž hlásí další děti se zdravotním postižením.

Podobná situace byla také v Základní škole Klíček v Praze na Chodově. I zde se třídy, kam chodí děti se zdravotním handicapem, nacházejí v přízemí. Do výtvarného ateliéru nebo do učebny s multifunkční tabulí bylo do schodů nutné žáky s fyzickým handicapem přenášet. Nyní už mají šikmou schodišťovou plošinu díky penězům z prodeje pohlednic Konta BARIÉRY.
 
Radek Gellner chodí do 6. třídy Základní školy v Bělé pod Bezdězem. Do školy může docházet díky novému výtahu, na který přispělo Konto BARIÉRY 200000 Kč z prodeje pohlednic. Pokud by se nepodařilo získat prostředky na přístavbu výtahu, škola by nebyla schopna mu zajistit výuku a Radek by musel dojíždět do jiné školy.

Netradiční - trojrozměrné - pohlednice vydává Konto BARIÉRY již od roku 1996. Velmi známé jsou především vánoční pohlednice. Jejich autory byli Vlastimil Zábranský (2 x), Adolf Born, Libor Vojkůvka, Naděžda Kotrčová, Jiří Anderle, Jan Pacák, Alexandra Dětinská, Jiří Trnka, Josef Lada, Iva Hüttnerová, Emma Srncová, Josef Paleček, Jiří Slíva a další.

Koupila jste si někdy pohlednici Konta BARIÉRY? A letos, koupíte si pohlednici s Krtečkem?

Reklama