Nechte se okouzlit nezkažeností přírody mikroregionu Bystřicko a přesvědčte se, že „voda“ dokáže být vskutku atraktivním turistickým cílem. Zdejší panenská krajina láká všechny typy výletníků, na své si zde přijdou cyklisté, vodáci, ale také rodiny s dětmi například při návštěvě pohádkového hradu Pernštejn.

Krajina řeky Svratky, rybníků a vodních ploch

Bystřicko

Voda byla hnacím prvkem tohoto regionu od nepaměti. Už jen samotný název i pojmenování Bystřice nad Pernštejnem, přirozeného centra oblasti dává tušit, že tento životodárný živel určoval vzhled krajiny i podobu její zástavby. Celé území je protkáno čistými potoky a říčkami, jejichž sběrnicí je místní nejdůležitější tok - řeka Svratka. Bystřicko je zvlněná zalesněná oblast se vzácně zachovalým krajinným rázem nacházející se uvnitř přírodního parku Svratecká hornatina, na okraji Českomoravské vrchoviny.

Bystřicko

Kdo by chtěl spatřit a spočítat všechny zdejší vodní plochy, vynaloží velké úsilí. Můžete jich zde obdivovat více než tři sta, část z nich překvapivě ukrytých na odlehlých místech. Milovníkům vodních radovánek
a náruživým rybářům slouží nedávno znovuoživené rekreační rybníky Skalský, Domanínský a Argentina.

Dominantou kraje je však jedna z našich nejhezčích přehrad vůbec - Vírská přehrada. Ačkoli slouží jako zásobárna pitné vody a její rekreační užití není povoleno, turistům nezůstane atraktivní okolí zcela utajeno. Vydejte se pěšky či kolmo po unikátní Svratecké vodohospodářské naučné stezce sledující na šestnácti kilometrech Svratku a lemující po pravobřežní komunikaci právě vírskou nádrž.

Bystřicko

Co na ní můžete vidět? Kromě získání vědomostí z informačních panelů zejména krásnou přírodu, ale také hradní zříceniny Dalečín a Pyšolec, romantickou vyhlídku Hraběcí stolek nebo dochovanou lidovou architekturu v obci Vír. Nudit se nebudou ani děti, pro které může být procházka po naučné stezce nejen příjemnou nenásilnou formou učení, ale také zábavou s Vodomilem. Ptáte se, kdo to je?

Bystřicko

Putování se skřítkem Vodomilem

Usměvavý skřítek, který má rád tento kraj, je maskotem stezky a ochráncem životního prostředí Bystřicka. V regionu se už zabydlel, každoročně s ním v letní sezoně probíhá soutěž pro děti. Letos „Putování s Vodomilem Zubří zemí“ sleduje 11 zajímavých lokalit. Děti dostávají do speciálních kartiček razítka při návštěvě turistických cílů a mohou tak vyhrát nejen pěkné ceny, ale především budou odměněny nevšedními zážitky.

Cílem akce je provést zájemce nádhernými místy Bystřicka a představit jim významné osobnosti Vysočiny. A co všechno už děti v kraji viděly nebo teprve poznají? Vedle již zmíněných tipů na výlet také symbol kraje hrad Pernštejn anebo tajemné zříceniny Aueršperk a Zubštejn. Daleké výhledy z Karasína, Trenkovu rokli, vzácné kostely jako ten ve Vítochově, hornické expozice a mnohé další památky. Neváhejte
a vezměte své děti poznat kousek naší země.

Je libo trochu zábavy?

Bystřicko

Pokud zatoužíte po troše světské zábavy, která rozvíří poklidnou atmosféru přírodních a kulturních památek, tak můžete vyrazit do zábavního parku Šiklův Mlýn ve Zvoli. Rozsáhlý areál zahrnuje westernové městečko plné kovbojů, indiánů i lotrů s kolty proklatě nízko u pasu, strašidelný zámek, krokodýlí park, off-roadový polygon nebo aquapark. Díky široké nabídce aktivit na jednom místě se zabaví jak děti, tak dospělí.

Bystřicko

Více informací o regionu na www.info.bystricenp.cz

Titul excelentní evropské destinace EDEN

Bystřicko

Bystřicko se řadí k oblastem, kterým se podařilo uspět v soutěži EDEN (European Destinations of ExcelleNce). Tento projekt Evropské komise, jehož garantem za Českou republiku je agentura CzechTourism, má za cíl zviditelnit méně tradiční evropské regiony. To vše v rámci filozofie trvale udržitelného rozvoje cestovního ruchu, tedy s přihlédnutím k šetrnému využívání přírodních a kulturních hodnot. Bystřicko zvítězilo v ročníku, kdy byla soutěž tematicky zaměřena na destinace, které svou turistickou nabídku zakládají na přírodních vodních zdrojích. A to v případě Bystřicka platí dvojnásob.

Zdroj a foto: tisková zpráva

Reklama