64c8fd2bcf668blobid0.png

Češi v krizi opouštějí ideje udržitelnosti a kladou větší důraz na finance. Zdravé životní prostředí je nyní důležité pro 96 % z nich, tedy o dvě procenta méně, než tomu bylo v roce 2021. Vyplývá to z průzkumu společnosti Generali Investments CEE, který byl realizován prostřednictvím aplikace Instant Research agentury Ipsos.
 
EKOLOGIE HRAJE MENŠÍ ROLI I PŘI INVESTOVÁNÍ DO DOMÁCNOSTI 

64c8fc6f3d12fobrazek.png
Zdroj: Průzkum Instant Research pro Generali Investments CEE

Krize změnila přístup Čechů nejen v rámci investičního chování, ale také uvažování. Při realizaci udržitelných opatření jsou finance důležitější než ochrana životního prostředí pro 81 % respondentů, přitom v roce 2021 to bylo 66 %. Oproti roku 2021 také kleslo procento Čechů, kteří věří, že vlastním odpovědným chováním dokážou přispět k ochraně životního prostředí. Zatímco před dvěma lety tomu věřilo 93 % lidí, letos je to pouze 76 %. Výběr ekologických produktů je důležitý pro dvě třetiny Čechů. 

Zelené energie odebírá v současné době pouze 7 % lidí, přitom před krizí, v roce 2021, to bylo 19 %. Je to právě nedostatek financí, který dvěma třetinám Čechů brání investovat do udržitelných opatření v domácnostech. Mezi taková opatření patří fotovoltaické elektrárny, úsporné osvětlení domácnosti, tepelná čerpadla či zateplení domu. Vzrůstající tendenci naopak zaznamenaly investice do odpovědných společností nebo fondů investujících do společností podnikajících v souladu s ESG kritérii (Environmental, Social, Governance). Do nich letos investuje již 8 % dotázaných, tedy od dvě procenta Čechů více než v roce 2021.

64c8fc90cec26obrazek.png
Zdroj: Průzkum Instant Research pro Generali Investments CEE

„Energetická krize a rostoucí inflační tlaky přetvořily trh. V takovém prostředí investoři obecně upřednostňují spíše vlastní finance. Důsledek toho je, že by mohli být méně ochotni akceptovat nižší finanční výkonnost, aby sledovali sociální nebo etické cíle. Přesto se ESG zaměření rozšiřuje na více společností, sektorů, trhů, investičních produktů. Předpokládá se, že se to odráží ve výkonnosti v dlouhodobém horizontu, protože ESG je stále více vnímáno jako příležitost a klíčová priorita,“ vysvětluje Marco Marinucci, portfolio manažer a ESG officer ve společnosti Generali Investments CEE.

ČEŠI NEMAJÍ DOSTATEK FINANCÍ NA UDRŽITELNÉ INVESTICE
I přes to, že meziročně vzrostl trend investování do společností či fondů, podnikajících v souladu s ESG kritérii, dvě třetiny Čechů o této možnosti stále nemá povědomí. Aktuálně do takových společností investuje pouze 11 % dotázaných, dalších 53 % Čechů v současné době do udržitelných společností neinvestuje a ani v budoucnu investovat neplánuje. Celkem 14 % dotázaných uvedlo, že neví, kde mohou takovou možnost najít. Každý šestý Čech si to nemůže dovolit z důvodu nedostatku finančních prostředků.

„Data také ukazují, že je pro 34 % Čechů těžké rozhodnout se, do které konkrétní společnosti mají své finance investovat. Nejpřímější a nejjednodušší variantou je zaměřit se na fondy, které investují například do vodních zdrojů, ochrany klimatu či do strategické infrastruktury, jako jsou dodávky vody, energie a podobně. Kouzlem ESG investic však je, že si každý může z oblastí Environmental, Social a Governance vybrat, co je mu blízké,“ vysvětluje Marco Marinucci.

JAK UVAŽUJÍ ČEŠI O UDRŽITELNÝCH INVESTICÍCH?
Primární motivací k investování do společností podnikajících v souladu s pravidly ESG je u Čechů finanční výnosnost. Finanční potenciál v nich vidí 64 % dotázaných, zbylých 36 % do nich investuje kvůli jejich přínosu a aktivitám pro ochranu životního prostředí. Celkem 80 % dotázaných by při stejném výnosu raději investovalo do udržitelné společnosti než do klasické. Osobní přesvědčení o podpoře zdravého životního prostředí by poté motivovalo 41 % dotázaných.

Z výsledků průzkumu nám vyplynulo, že pro některé lidi není dle jejich přesvědčení investování do těchto společností finančně výhodné. Je důležité si však uvědomit, že udržitelnost je jedním z hlavních témat současné doby a v budoucnu bude její role dále posilovat. Stále více společností se bude muset kvůli viditelnějším projevům změny klimatu držet přísnějších pravidel, i legislativa se stane přísnější, zejména v rámci Evropské unie. Udržitelnost tak nebude pouze trendem, ale nezbytností v rámci podnikání,“ uvádí Marco Marinucci.

Více než dvě třetiny Čechů by investovalo své finance do společností zaměřených na recyklaci, 58 % dotázaných zase do společností zabývajících se alternativními zdroji energie. Meziročním pozitivním trendem je také klesající počet lidí, kteří by nikdy do společností šetrných vůči životnímu prostředí neinvestovali, a to z původní 21 % na 15 %.

64c8fcc3f128eobrazek.png
Zdroj: Průzkum Instant Research pro Generali Investments CEE
64c8fcdee4effobrazek.png

Reklama