Pracujete na živnostenský list a přišla jste do jiného stavu? Na co máte nárok? Kolik vůbec činí rodičovský příspěvek?

Kolegyně z redakce řeší problém. Neplánovaně otěhotněla, což by bylo samo o sobě krásné, jenže... Pracuje na živnostenský list a platí si jen minimální sociální pojištění. Včera přišla do práce celá nešťastná. S manželem se snad celou noc dohadovali, co budou po porodu dělat. Mají nárok na nějakou podporu, na nějaké dávky?

Rady, které dostala od různých kamarádek, jsou zcela protichůdné. Je snad problém v tom, že si platí jen minimální pojištění? Někdo říká, že ano, někdo že ne... Pokusili jsme se zjistit, kde je pravda – má naše kolegyně nárok na porodné, na rodičovský příspěvek, na peněžitou pomoc v mateřství?

Způsoby čerpání rodičovského příspěvku

Rychlejší čerpání – uplatňuje se po peněžité pomoci v mateřství nebo peněžité pomoci poskytované mužům (dále jen PPM) ve zvýšené výměře 11 400 Kč do 24 měsíců věku dítěte. O tuto formu čerpání však může požádat pouze rodič, který má nárok na PPM ve výši alespoň 380 Kč za kalendářní den.

Klasické čerpání – po PPM v základní výměře 7600 Kč do 36 měsíců věku dítěte. O tuto formu čerpání může požádat pouze rodič, který má nárok na PPM.

Pomalejší čerpání – po PPM nebo od narození dítěte (nevznikl-li nárok na PPM) v základní výměře 7600 Kč do 21 měsíců věku dítěte a dále ve snížené výměře 3800 Kč do 48 měsíců věku dítěte.

„Na porodné a rodičovský příspěvek má v nějaké formě nárok každá maminka,“ řekla nám Alena Jírová z odboru sociální politiky Ministerstva práce a sociálních věcí, „na peněžitou pomoc v mateřství musí vzniknout nárok. O to, jestli teto nárok vznikne nebo ne, se stará Česká správa sociálního zabezpečení.“

Jak ale získat rodičovský příspěvek? Kde o něj požádat? Alena Jírová říká, že „v Praze zatím rodičovský příspěvek vyřizují městské části a po republice místně příslušné Úřady práce, konkrétně Odbor státní sociální podpory.“

„Pokud ženy pracují, tedy pokud si platí sociální a zdravotní pojištění, může jim podle pravidel vzniknout nárok na peněžitou pomoc v mateřství, kterou vyplácí buď zaměstnavatel, nebo u osob samostatně výdělečně činných Okresní správa sociálního zabezpečení,“ dodává Jírová. „Přirozeně pak může dojít k tomu, že nebude možné uplatnit rychlejší čerpání (viz tabulka), protože třeba nedosáhnou na částku 380 Kč denně.“

Na rodičovský příspěvek má tedy nárok každá žena, která si platí (nebo zaměstnavatel) povinná pojištění, ať už je zaměstnaná nebo osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ). Poradí vám na příslušné městské části nebo úřadu práce.

OSVČ ovšem nemusí mít nárok na peněžitou pomoc v mateřství, v tu chvíli může žádat o rodičovský příspěvek pouze formou Pomalejšího čerpání (viz tabulka). Poradí vám příslušná správa sociálního zabezpečení.

Porodné činí 13 000 Kč

Rodičovský příspěvek maximálně
11 400 Kč měsíčně

Peněžitá pomoc v mateřství
 různá výše, nemusí vzniknout nárok

Štěpánka Filipová, ředitelka odboru komunikace a tisková mluvčí České správy sociálního zabezpečení, nám k problematice peněžité pomoci v mateřství u osob samostatně výdělečně činných napsala:

      1) Nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM) vzniká OSVČ, pokud se účastní nemocenského pojištění a má zaplacené pojistné na nemocenské pojištění. OSVČ přitom musí být účastna nemocenského pojištění alespoň 270 dnů před porodem, z toho alespoň rok před porodem 180 dnů nemocenského pojištění OSVČ. Dále musí těhotenství OSVČ skončit porodem a po dobu pobírání PPM nesmí OSVČ osobně vykonávat samostatnou výdělečnou činnost.

Výpočet peněžité
pomoci v mateřství OSVČ

Peněžitá pomoc v mateřství OSVČ se stanoví jako 69 % redukovaného denního vyměřovacího základu. Vyměřovací základ v rozhodném období byl 288350 Kč. Vydělením této částky 365 (počet dní v roce) získáme denní vyměřovací základ 790 Kč. Částka denního vyměřovacího základu 790 Kč (2. redukční hranice) se redukuje. A to tak, že se od ní nejdřív odečte částka 1. redukční hra nice 550 Kč (která se do denní výše PPM započítává plně) a rozdíl mezi 550 Kč a 790 Kč se vynásobí
60 %, tedy: 550 + (240 x 60 %) = 694 Kč. Získaných 694 Kč vynásobíme 69 % = 478,86 Kč
a zaokrouhlíme na celé koruny nahoru. Denní výše PPM je 479 Kč. Za 30 kalendářních dnů tak PPM
v tomto případě bude 14370 Kč.

      2) Samotná výše PPM závisí, zjednodušeně řečeno, na příjmech ze samostatné výdělečné činnosti po odečtení výdajů, tedy na tzv. denním vyměřovacím základu. Denním vyměřovacím základem je u OSVČ součet měsíčních vyměřovacích základů pro placení záloh na pojistné v předchozím kalendářním roce dělený počtem kalendářních dnů v rozhodném období s vyloučením nezapočitatelných dnů.

      3) Pro úplnost: účast na nemocenském pojištění je u OSVČ dobrovolná. OSVČ se tedy může sama rozhodnout, zda se nemocenského pojištění zúčastní. Nicméně i u nemocenského pojištění stejně jako u důchodového pojištění OSVČ platí princip pojistného, zjednodušeně: dávku dostanete v případě, že máte ve stanovené době a výši zaplacené pojistné. Zaplatit nemocenské pojištění dodatečně nebo zpětně po otěhotnění ale možné není. Proto, aby se OSVČ v sociálním zabezpečení vyznaly, vydala ČSSZ letos už po druhé publikaci „Příručka OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení v roce 2008“. Formou otázek a odpovědí provádí podnikatele světem sociálního pojištění, nechybí praktické příklady. Publikace je dostupná zdarma na všech 92 pracovištích České správy sociálního zabezpečení v celé republice (viz ZDE) a v elektronické podobě si ji každý může stáhnout z webu ČSSZ. V této příručce také najdete informace k minimální výši pojistného na nemocenské pojištění v roce 2008 najdete (str.18 otázka 3.9. a dále).

Informace o sociálních dávkách vyplácených státem lze získat ZDE přímo na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Informace o dalších sociálních dávkách lze získat na stránkách České správy sociálního zabezpečení.  Užitečné jsou zejména příručky, které lze nalézt ZDE!


Vyznáte se v dávkách? Víte, na co máte a na co nemáte nárok? Pokud jste osoba samostatně výdělečně činná, informovala vás pracovnice na ČSSZ, že pokud se nepřihlásíte k dobrovolnému nemocenskému pojištění, nebudete mít nárok na peněžitou podporu v mateřství?
Reklama