shutterstock-1433456582.jpg
Foto: Shutterstock

Historie podcastu
Podcastem v dnešní době rozumíme audio či videozáznam. Samotné slovo podcast však vzniklo spojením názvu přehrávače iPod společnosti Apple a anglického slova broadcasting, tedy vysílání. Tento způsob šíření informací vymysleli v roce 2004 softwarový vývojář Dave Winer a Adam Clark Curry, osobnost zahraničního rozhlasu a internetové televize. Ti přišli s programem nazvaným iPodder, který umožňoval stáhnout rádiové vysílání do iPodu. Takto byl také podcast vnímaný širokou veřejností po dobu minimálně deseti let. Jednalo se o rádiové vysílání, které bylo možné nahrát, legálně stáhnout a následně kdykoli poslechnout. Avšak s příchodem iTunes společnost Apple na podcasty začala nahlížet jako na samostatnou jednotku a přišla se službou Apple Podcasts, která již byla určená pro samotné tvůrce podcastů, kteří mohli jednoduše přidávat svůj obsah. Pro posluchače tak nebylo nic jednoduššího než otevřít aplikaci a začít poslouchat něco podle osobních preferencí a předně kdykoli daná osoba chtěla. K dalšímu vývoji podcastů do té podoby, v jaké je známe nyní, však bezpochyby přispěl i Google či streamovací služba Spotify, která podcasty v roce 2019 ve své platformě výrazně odlišila a přidala nové zdroje včetně českých. Nyní je tak v mobilní Spotify aplikaci knihovna rozdělena do dvou hlavních sekcí, Hudba a Podcasty. Vše je pro uživatele přehlednější, podcasty se nepletou do hudby a naopak.

Podcasty v době covidové
Není pochyb o tom, že podcastům se pomohla zviditelnit i zvláštnost současné doby, doby covidové. Kdy jindy by totiž lidé měli pátrat po informacích než právě teď? Online média i televizní vysílání jsou zahlcená zprávami mapujícími dění kolem onemocnění covid-19 a ostatní aspekty života jako by občas neexistovaly. A kulturní a sportovní scéna nezaniká jen kvůli restriktivním opatřením, ale zaniká i v povědomí každého z nás. Není vidět a není slyšet. Ne, pokud by se lidé spolehli jen na tradiční média. Podcasty ovšem dovolí informace filtrovat a lidé mohou poslouchat jen to, co opravdu chtějí. Chtějí-li zavřít oči a na jeden den dělat, že se nic neděje, mohou. Pro mnohé umělce je navíc podcast teď prakticky jediným způsobem, jak se mohou s fanoušky dělit o svou tvorbu a kde ji mohou v reálném čase, nepočítáme-li sociální sítě, propagovat.

Nejpopulárnější podcasty v ČR:

 • U kulatého stolu
 • Clickbait
 • Vyhonit ďábla
 • Bomby k tyči
 • Opravdové zločiny
 • Gastromapa Lukáše Hejlíka 111
 • DVTV
 • LINKA
 • Zkouškový
 • Historie českého zločinu
 • Moje terapie

Na druhou stranu, koronavirus sám o sobě je také bohatým zdrojem témat, o kterých se dá v podcastech hovořit. Lze na něj totiž pohlížet z mnoha úhlů pohledu. Což může být ostatně jedním z důvodů, proč se nyní rojí tvůrci podcastů. Kdy jindy by se měli snažit světu vysvětlovat své názory a postoje než právě teď, kdy má spoustu lidí čas poslouchat. Ukazuje se také, že lidé nyní chtějí poslouchat. Chtějí se skrze podcasty vzdělávat a spoustu z nich je považuje za plnohodnotný způsob trávení volného času. Rostou odběry motivačních, inspirativních a vzdělávacích podcastů, které si budují svou fanouškovskou základnu.

shutterstock-1736369843.jpg
Foto: Shutterstock

Podcast jako marketingový nástroj
Sílu podcastů si v posledních letech začínají uvědomovat i velké společnosti, které na ně nahlíží jako na velmi sofistikovaný marketingový nástroj. Tento trend jsme mohli před několika lety vidět hlavně ve Spojených státech amerických, nyní se však začíná dostávat i do Evropy, potažmo do České republiky. Reklama v podcastu totiž vyznívá přirozeně, nenuceně a jedná se o způsob propagace, který zcela mění obsahový marketing. Ze společností působících na českém trhu, které mají svůj podcast, můžeme jmenovat například Českou spořitelnu, která se věnuje světu financí, bankovnictví a ekonomiky, Zásilkovnu specializující se na oblast marketingu a e-commerce nebo nejstarší českou sázkovou kancelář Fortunu. Ta se v jednotlivých pořadech věnuje sportovnímu zpravodajství, zajímavostem ze světa sportu a na svá bedra si bere i analýzy a tipy na kurzové sázení.

Kam podcast dojde?
Není pochyb o tom, že podcast nyní zaujímá důležité postavení ve světovém, ale i v českém marketingu a společnosti do jeho rozvoje štědře investují. Z obchodního hlediska a ve srovnání s ostatními marketingovými nástroji používanými na českém trhu však stále můžeme tento způsob komunikace považovat za něco, co ještě nevyužilo svůj plný potenciál a můžeme zatím jen tiše přihlížet situaci například v USA, kde existují podcasty na všechna představitelná i nepředstavitelná témata a kde tvoří důležitou marketingovou strategii každé větší společnosti. Bude tomu tak v dohledné době i v Čechách nebo je aktuální situace vrchol českého podcastu? Odpověď na tuto otázku by nám měly přinést následující roky, které snad ukážou, jak zásadní marketingová renesance u nás právě probíhá. 

Reklama