Poznatky vycházejí z práce dvou generací lékařů, naturopatů – čtyřletý postgraduální naturopatický program - Dr. James D´Adamo a jeho syn Dr. Peter.
Otec po vystudování pracoval několik let v Evropě v několika velkých lázních, kde pacienti podstupovali léčbu vegetariánskou stravou. Všiml si, že někteří se velice vylepšili, ale některým se stav ještě zhoršil. Došel k poznatku, že vzhledem k tomu, že krev je základním zdrojem výživy pro tělo, mohla by snad nějaká její součást identifikovat tyto rozdíly.

Poznatku „Co jednomu člověku prospívá, pro druhého je jedem“ se ujal syn a pokračoval až do zveřejnění této teorie. Můžeme ji shrnout do čtyř bodů.

Vaše krevní skupina je silným genetickým otiskem, jako DNA.
Pokud se budete stravovat podle své skupiny, budete zdravější, budete udržovat svoji ideální váhu a zpomalíte proces stárnutí.
Vaše krevní skupina je spolehlivějším měřítkem vaší identity než rasa či kultura.
Klíč k významu je v evoluci člověka.

Historie lidstva je příběhem o přežití. Záleží na tom, kde lidé žili a co tam mohli jíst. Stěhovali se hlavně za potravou.
Naše prehistorie začala v Africe. Má se za to, že Neandrtálci pojídali divoké rostliny, červy a zbytky mrtvol, které zůstaly po dravých zvířatech. Později se naučili lovit, ale postupně zvěř vyhubili a museli se za ní stěhovat – tak byla postupně zeměkoule zalidněná základní skupinou 0. (0 = old, starý).

Krevní skupina 0
Při hledání potravy se postupně lidé z masožravých stávali všežravými. Přesídlením do oblastí chladnějších, s menším slunečním zářením postupně světlala kůže, která více vzdorovala mrazům a účinněji metabolizovala vitamin D.

Krevní skupina A
vznikla kdesi v Asii či na Středním Východě jako odpověď na nové životní podmínky. Lidé se staly chovateli skotu a pěstovali obilí. (A = agrarien, zemědělec). Tím, že se sdružovali, museli častěji odolávat infekcím a mají silnější imunitu. Mezi lidmi, kteří přežili mor, je většina s krevní skupinou A.

Skupina B
znamená balanci, rovnováhu. Vznikla v oblasti himalajských velehor, prvně se vyskytovala mezi kavkazskými a mongolskými kmeny. Jak Mongolové putovali napříč Asií, gen B se pevně ujal. Putovali se svými zvířaty – to se odrazilo v jejich stravě – maso + mléko.

Krevní skupina AB
je vzácná. Až do cca 12. století se nevyskytovala. Je to nejmodernější typ – představuje dokonalou metaforu pro moderní život: komplexní a proměnlivý.

Z hlediska výživy je třeba říct, že mnoho potravin má schopnost aglutinovat krvinky určitých krevních skupin, zatímco jiných ne. To znamená, že potraviny, které jsou vhodné pro jednu skupinu jsou naprosto nevhodné pro druhou.
Mezi potravou a vaší krví dochází k chemické reakci – ve 21. století náš imunitní systém preferuje potraviny, kterými se živili naši předkové.

Dále je v knize vysvětleno fungování lectinů, což jsou různorodé bílkoviny obsažené ve velkém množství v potravě. Některé jsou neslučitelné s antigenem vaši krevní skupiny. Příkladem je mléko, má lectiny podobné krevní skupině B, proto je nevhodné, pokud ho pije člověk se skupinou A, nastartuje si totiž organismus k jeho vyloučení.
O jednotlivých potravinách budeme mluvit přímo u skupin, ještě si povíme o pohybu.

 0 – intenzivní tělesné cvičení – aerobic, bojová umění, kontaktní sporty, běh
A – uklidňující cvičení se soustředěním – joga, tai-chi
B – mírně tělesní cvičení s duševní rovnováhou - pěší a cykloturistika, tenis, plavání
AB – jako A + B, ale bez plavání.

A jak reagujeme na očkování?
0 - pozor na horečku a bolesti kloubů
A a AB – reagují dobře, jen očkování proti obrně by u nich bylo vhodnější injekční
B – mívá neurologické potíže, vytváří totiž nadměrné množství antigenů B, a dochází pravděpodobně ke zkřížení reakcí.
Těhotné ženy 0 + B, pokud otec dítěte je A, by neměly podstoupit očkování proti chřipce, mohlo by dojít k porušení plodu.

Antibiotika
0 – vyhýbat se penicilínové řadě, jsou citlivější na alergii na tuto řadu. Nepoužívat ani sulfonamidy – mohou způsobit kožní vyrážky. Makrolidová řada – Erytromycin a pod, zhoršují krvácivé sklony, ke kterým má tato skupina velké sklony.
A - neužívejte tetracyklinové a makrolidové řady, porušují trávení železa a narušují metabolismus
AB a B - nepoužívejte chinolové řady, může dojít k rozmazanému vidění, zmatenosti, závratím…

Upozornění před chirurgickým výkonem
0 - dochází k větším krevním ztrátám, kvůli nižší krevní srážlivosti, proto se včas zásobte vitaminem K. Stres před operací snížíte tělesným cvičením, pokud je to možné. Týden před operací užívejte denně 2 000 mg vitaminu C.
B – před operací se zásobit vitaminem C 1 000 mg denně
A a AB – časté pooperační bakteriální infekce – proto je vhodné alespoň týden před operací užívat denně 1 000 mg vitaminu C u AB a 500 mg C u A

Tím jsme zakončili úvodní část a příště už budeme probírat jednotlivé skupiny.    

Reklama