vzpMedicína dělá neustálé pokroky a my, obyčejní smrtelníci, se často ani nestačíme divit,
co všechno dokáže. Ano, je to tak, vědecký pokrok ještě rozhodně není u konce a nejen
v oblasti zdravotnictví lze stále něco zlepšovat. Léčebných metod známe nespočet, umíme znovu pospojovat rozbité části těla, správnou medikací a chemickou léčbou ovlivnit rakovinu či zachraňovat životy v nejrůznějších situacích, včetně těch, které teprve nastanou.

Dnešní zdravotnictví se rozhodně neobejde bez léčiv.
A nejen zdravotnictví, ani alternativní formy medicíny často neumí uzdravovat pouhým pohledem. Pilulky, mastičky, vitamíny, umělá výživa či transfuze a mnoho dalších nástrojů zůstávají zcela nepostradatelnou součástí léčby pacienta. Většina z nich vzniká pod bedlivým dohledem chemiků pracujících ve farmaceutickém průmyslu a podléhá neuvěřitelně zevrubnému testování a systému kontrol. Léčiva se vyrábějí
z různorodých látek včetně biologických. Jednou ze zásadních výrobních surovin pro přípravu léků je i lidská krev.

Pokud se domníváte, že když darujete krev, směřuje pouze k přímé transfuzi pro dalšího pacienta, jste na omylu. Kdepak, krev je natolik složitá a pestrá tekutina, že její úprava před samotným použitím je věda sama o sobě. Darovat můžete krev i plazmu. Rozdíl spočívá hlavně
v tom, že při darování plazmy se vám všechny složky krve mimo samotnou plazmu vracejí zpět do těla. Pokud darujete takzvanou plnou krev, tedy vše, co vám koluje v žilách, může váš dar posloužit ke křížení krevních konzerv i jako výrobní materiál pro výrobu léčiv.
Krevní konzervy se používají hlavně při transfuzích, kdy jsou míchány
a následně ohřívány speciálně pro určitého příjemce. Výjimkou dnes
už nejsou ani transfuze ještě nenarozeným dětem, které se hojně využívají v případě nesnášenlivosti mezi dítětem a matkou způsobené RH faktorem.

druj_krev

Z krevních derivátů, zvláště z plazmy, kterou nelze uměle nahradit,
se vyrábí nepřeberné množství rozmanitých léků.
Ty jsou nepostradatelné například pro hemofiliky, RH negativní rodičky, onkologicky nemocné pacienty, pro nemocné leukémií či pro pacienty trpící špatnou srážlivostí krve nebo poruchou imunity. Například slavný anti D-globulin zachránil už desetitisíce žen před vykrvácením
při porodu. Krev zkrátka a dobře znamená skutečné zlato v našich žilách. A navíc, ať už jde o transfuze či o léky z krve vyrobené,
nikdy nevíte, kdy se mohou hodit i vám, či dokonce vašim blízkým.

daruj krevVšeobecná zdravotní pojišťovna se rozhodla dárcovství krve podpořit a spustila informační kampaň nazvanou Daruj krev s VZP. Pokud se i vy chcete zapojit, stáhněte si zdarma stejnojmennou mobilní aplikaci na AppStore či Google Play
a získejte cenné informace o stavu krevních zásob v ČR. Aplikace vám zprostředkuje podrobné informace
o dárcovství krve a stavu krevních zásob na celém našem území. Kdykoliv a kdekoliv vás bude zajímat něco k tématu darování krve, odpověď najdete ve svém telefonu.
Další informace o projektu a seznam výhod pro dárce krve naleznete na www.vzp.cz/daruj-krev
nebo na www.facebook.com/darujkrevsvzp.

VZP

 

Reklama