blood

Říká se, že bez vody a bez krve by nebyl život. Bohužel, příliš mnoha lidem se těchto životodárných tekutin nedostává. Zatímco darovat vodu potřebnému je velmi těžko proveditelné, u krve je to snazší. Proč tedy nedarovat krev právě teď?

Na příští pondělí, tedy 14. června, připadá Světový den dárců krve. U zrodu tohoto významného dne stály čtyři organizace: WHO, Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce, Mezinárodní federace dárců krve a Mezinárodní společnosti transfuzního lékařství. Světový den dárců krve se slaví od roku 2003. Jeho mottem je „Krev je dar pro život. Děkujeme.“
Smyslem tohoto významného dne je (krom jiného) poukázat na důležitost darování krve a povzbudit lidi, aby krev darovali.

Proč je darování krve tak důležité?

Krev je v medicíně důležitou a nezastupitelnou složkou. Používá se nejen jako krevní transfúze při operacích, ale i při léčbě nejrůznějších nemocí či se z ní vyrábí léky. Využití je opravdu široké.

Kdo může darovat krev?

Každý zdravý člověk ve věku 18-60 let a s minimální váhou 50 kg. Dárce krve nesmí patřit do rizikové skupiny lidí. Do rizikové skupiny se počítají lidé žijící promiskuitním životem, uživatelé drog, lidé HIV pozitivní, lidé se žloutenkou, lidé v kontaktu s touto rizikovou skupinou...
Dárce krve musí kromě toho splňovat i další podmínky. Například měl-li klíště, může darovat krev nejdříve měsíc po objevení přisátého klíštěte. Také nechal-li se dárce očkovat, musí s darováním krve minimálně měsíc počkat. Žena nesmí v době odběru krve menstruovat, nesmí být těhotná, musí být přibližně rok po porodu a nesmí už alespoň půl roku kojit.
Před samotným odběrem krve je důležité nejíst tučná jídla, nepít alkoholické nápoje a alespoň 3 hodiny nekouřit.
Kritérií je mnoho, ale na každé odběrové stanici dárcům rádi poskytnou potřebné informace.

Jak odběr krve probíhá?

Podle toho, jak funguje provoz odběrové stanice v místě bydliště, dárce buď přímo přijde na stanici, nebo se předem objedná. Po příchodu vyplní dotazník. Tento dotazník má odhalit případná rizika, která mohou hrozit příjemci krve (například přenos žloutenky či HIV). Dárci je odebrán kontrolní vzorek, ze kterého se provede vyšetření krevního obrazu a později se otestuje na žloutenku, HIV či syfilis. Pokud krevní vzorek dárce vyhovuje (např. dárce má dostatek železa v krvi), proběhne kontrola dárce u lékaře. Kontrola se dá přirovnat k běžné preventivní prohlídce - lékař změří tlak a puls, zkontroluje dotazník, zhodnotí krevní obraz a posoudí celkový zdravotní stav dárce. Je-li vše v pořádku, přistupuje se k samotnému odběru. Po odběru je vhodné zůstat přibližně čtvrt hodiny v klidu a občerstvit se (občerstvení dostává dárce většinou ihned po odběru).

Kolik odběrů ročně lze absolvovat?

Muži mohou krev darovat 4x během 12 měsíců, ženy během stejné doby jen 3x. Interval mezi jednotlivými odběry by neměl být kratší než 2 měsíce.

Lze darovat jen krev?

Ne. Kromě odběrů tzv. plné krve (450 ml) se provádí i odběry krevních destiček či krevní plazmy. Dárce je napojen na přístroj (separátor), který odděluje jednotlivé složky krve a „nepotřebné" vrací zpět dárci do žil. Krevní destičky i krevní plazma se obnovují rychleji, lze je tedy darovat častěji.
Kromě toho je možné zapsat se do registru dárců kostní dřeně. (informace například zde)

Má dárce nějaké výhody či nárok na odměny?

Většinou ihned po odběru dostává občerstvení. Některé pojišťovny poskytují dárcům po odběru vitamínový balíček.
I když je dárcovství krve bez finanční odměny, dárce si může odečíst z daňového základu 2000 Kč za každý odběr. Dárce má také nárok na uvolnění ze zaměstnání na den odběru s náhradou mzdy a úhradu cestovních výdajů.
Dlouhodobí dárci krve jsou oceňováni Českým červeným křížem. Za první odběr obdrží Kapku krve. Následují plakety profesora Janského - bronzová za 10 odběrů, stříbrná za 20 odběrů a zlatá za 40 odběrů. Dále je dlouhodobý dárce krve oceňován Zlatým křížem - Zlatým křížem III. třídy za 80 odběrů, II. třídy za 120 odběrů a I. třídy za 160 odběrů. Plakety profesora Janského a Zlaté kříže jsou předávány na slavnostních společenských celorepublikových akcích Českého červeného kříže.
Mnoho pojišťoven nabízí dlouhodobým bezplatným dárcům krve bonusové balíčky či jiné výhody.
Nejvýznamnější odměnou za darování krve je ovšem vědomí pomoci při záchraně lidského života.

Pokud byste chtěli darovat krev, doporučuji podívat se například na tyto stránky. V sekci Kde pomoci najdete seznam nemocnic a transfuzních stanic, kde můžete krev darovat.

V rámci Světového dne dárců krve bude například v brněnské Fakultní nemocnici Den otevřených dveří (proběhne 17. 6. 2010 v čase 8-17 hod). Pro zájemce je připravena prohlídka transfuzní stanice včetně míst, kam se běžně dárce krve nemá možnost podívat, a otestování krve zdarma.

Reklama