Někdy se může zdát, že v dnešní době se křest dětí tak nějak vrací. Snad módní vlna, snad větší víra lidí v Boha?

Těžko říct, někdo tvrdí jedno, někdo to druhé.

 

Výjimkou nejsou páry, které křtí své dítě jen tak z tradice, nebo dokonce na nátlak čerstvých prarodičů. Není to právě nejšťastnější nápad a navíc se zcela vymyká smyslu křtu…

Pokud se k tomuto kroku už z jakéhokoliv důvodu rozhodnete, snad vás bude zajímat pár informací. Pevně daná pravidla neexistují, vše je plně na vůli faráře. Platí však stále jedno pravidlo: Křtem svého dítěte se zavazujete, že ho budete křesťansky vychovávat. Pokud ani jeden z rodičů není katolík, logicky by kněz neměl dítě pokřtít. Výjimky se ovšem činí.

 

Křest by měl probíhat v kostele, který spadá pod vaši farnost dle místa vašeho bydliště. Ve výjimečných případech lze udělat výjimku, ale to je další věc, která je zcela na dohodě. Někdy je v tomto případě vystavována v domácí farnosti jakási „propustka“, která je dokladem pro křest v kostele náležícího k jiné farnosti.

 

Dříve se také křtilo pouze do 6 týdnů po porodu, ale dnes se na toto už nedbá.

 

Co k takovému křtu potřebujete?

V podstatě nic náročného – vlastně jen domluvu s místním farářem a kmotra.  Kmotr je člověk, většinou z blízké rodiny nebo rodinný přítel, který má doživotní úkol dohlížet, aby dítě bylo vedeno k víře. Je to navíc takový nový duchovní příbuzný rodiny. Měl by to být člověk nejlépe biřmovaný, ale knězi dnes slevují a postačí jim pouhý křest. V každém případě to ale musí být „aktivní věřící“, tj. že pravidelně chodí do kostela.

Někteří vyžadují i potvrzení o církevním sňatku a rodný list dítěte. Další informace stačí pouze nadiktovat. Páry sezdané v kostele mají na svátost křtu právo, takže ti odmítnuti být nesmí.

Kmotr by měl být minimálně pokřtěný a někdy spolu s rodiči absolvuje tzv. „školení“, což je taková duchovní příprava na křtiny a sepisování iniciálů. Farář všechny zúčastněné na těchto sezeních seznámí se smyslem křtu, jeho průběhem a důsledky do dalšího života.

 

Na druhou stranu - proč dávat dítě křtít a rozhodovat tak o jeho osudu? I to je oblíbeným argumentem odpůrců křtu. Až bude samo chtít, pak může tento „nedostatek“ lehce napravit křtem v pozdějším věku.

Vše záleží na rodičích, do jaké míry se zaváží vychovávat dítě podle křesťanských zásad.

                                 

Jak celý akt probíhá?

Na křtiny se hodí slavnostní oblečení, a to jak miminka, tak všech zúčastněných. Z nezbytných věcí potřebujete tzv. křestní roušku a svíčku. Někde obě tyto věci dostanete, jinde si je musíte koupit sami.

 

Samotný akt je různě dlouhý dle zvyklostí pana faráře a rozhodně se nemusíte bát, že nebudete vědět, co se bude dít. Právě při již zmiňovaných „školeních“ se vše potřebné dozvíte o průběhu obřadu a o tom, co kdy a kde máte říkat.

 

Po křtu dítě dostane církevní potvrzení o křtu.

 


A rodiče se tou chvílí zavázali svou výchovou vytvořit úrodnou půdu pro pozdější víru svého potomka… To je prvořadý a nejdůležitější smysl slavnosti zvané křtiny, a na to se dnes někdy zapomíná…

 

Reklama