Pokud trpíte většími či menšími průvodními obtížemi (bolesti, pocit těžkých nohou, otoky nebo už pigmentace bérců), nebo na svých končetinách najdete varixy, je diagnóza snadná. Nicméně nejlepší bude navštívit lékaře, který určí diagnózu.

Problémy s žílami nejsou nijak vzácné. Křečové žíly se někdy dokonce označují jako jedna z civilizačních chorob. Je to jedno z nejrozšířenějších onemocnění v rozvinutých zemích. Podle některých statistik postihují každého pátého z nás. Určitou formou poruchy žilního systému může trpět až 50 procent lidí. Ne u každého se však objeví typické varixy.

 

Křečové žíly trápí častěji ženy než muže. Na dvě postižené ženy připadá jeden muž. Podle některých lékařů může tyto statistiky zkreslovat fakt, že ženy dbají o kosmetický vzhled svých nohou daleko více než muži, a proto častěji navštěvují lékaře.

 

Na vzniku křečových žil se podílí několik hlavních rizikových faktorů:

 

    o věk

    o ženské pohlaví

    o životní styl

    o těhotenství

    o výskyt v rodině

    o nadváha

 

Vyšetření žil

Mezi nejčastější onemocnění žil řadíme zánět povrchových žil, hlubokých žil a tzv. křečové žíly. Každé z uvedených onemocnění se jinak léčí. Zánět hlubokých žil je závažné onemocnění a může bez správné léčby skončit velmi špatně. Vyšetřením žil lze výše uvedená onemocnění diagnostikovat a následně je i správně léčit.

 

Kdy se toto vyšetření používá

Vyšetření žil navrhuje na základě pacientových stesků obvykle obvodní lékař, internista, chirurg, ortoped nebo jakýkoliv jiný lékař pracující na lůžkovém oddělení.

 

Co je k tomu potřeba

Vyšetření žil provádí lékař na základě určitých pacientových potíží, a to tak, že s ním nejprve pohovoří a poté provede klinické vyšetření. K určení nejzávažnějšího z žilních onemocnění - hluboké žilní trombózy - použije vyšetření žil ultrazvukem a laboratorních testů na přítomnost tzv. D-dimérů. Zánět povrchových žil a křečové žíly obvykle nevyžadují speciální vyšetřovací postupy.

 

K čemu bude toto vyšetření

Vyšetřením žil lékař rozpozná konkrétní onemocnění, popřípadě navrhne další pomocná vyšetření (např. vyšetření krve na D-diméry, vyšetření ultrazvukem aj.) a na základě výsledků zahájí léčbu.

 

Jak se na to připravit

K základnímu vyšetření žil není třeba speciální přípravy.

 

Jak vyšetření probíhá

Lékař s Vámi obvykle nejprve pohovoří o vašich problémech. Poté vás vyzve, abyste si odložila do spodního prádla, a provede obvyklé vyšetření. V klinickém vyšetření může použít specifických testů. Je to například tzv. Trendelerburgův test, při kterém vám lékař zvedá dolní končetiny od podložky (vy ležíte na zádech na lehátku) a posuzuje náplň žil. Nebo provádí tzv. Perthesův test, kdy vám stáhne páskou končetinu nad křečovou žilou a nechá vás projít po místnosti. Dalším vyšetřením je ultrazvukové vyšetření žil. To provádí rentgenolog pomocí ultrazvuku. Vyšetření je nebolestivé. Lékař vám přejíždí ultrazvukovou sondou s vodivým gelem po končetině a prohlíží na obrazovce „vaše žíly“.

 

Kdy bude výsledek

Výsledek nebo další postup vám lékař oznámí ihned po vyšetření.

 

Kam povedou další kroky

Pokud u vás lékař „zachytil“ hluboký zánět žil, zůstanete ležet v nemocnici a dostanete léky na ředění krve, stav je sice závažný, ale při správné léčbě a vaší dobré spolupráci se většinou zvládne bez následků. Další uvedené onemocnění nevyžaduje hospitalizaci a řeší se léky a úpravou režimu.

 

Článek je převzatý ze serveru www.krecove-zily.cz

Máte křečové žíly? Čím nohy ošetřujete?

Reklama