Trápí vás křečové žíly? Máte k nim vrozenou dispozici?

Víte, co s nimi, jak lze toto onemocnění léčit moderními metodami, co vás při léčbě čeká?

Jedním z nejviditelnějších projevů chronické žilní nedostatečnosti jsou tzv. křečové žíly. Jak vznikají?

Čím pomalejší a nedokonalejší je transport krve v žilách, o to větší tlak působí na žíly. Tenké žilní stěny se pak v důsledku zvýšeného tlaku roztahují, takže se žilní chlopně (zpětné ventily krevního oběhu) nemohou uzavírat.
To vyvolá další městnání v tkáních a v cévní soustavě. Vznikají metličkové varixy a křečové žíly, které nejsou v žádném případě pouze kosmetickým problémem a neměly by být bagatelizovány.

při prvních náznacích nebo potížích je vhodné vyšetření u odborného lékaře zaměřeného na angiologii, neboť včasná terapie křečových žil může předejít těžkým a nevratným zdravotním následkům (trombózy, bércový vřed…).
Při včasném zjištění je možné rozvoj nemoci zastavit nebo oddálit.
Lékař také určí, jaká forma léčby je pro pacienta nejvhodnější.

Vyšetření žil nebolí

Mnoho lidí se návštěvě lékaře vyhýbá také ze strachu z bolesti. Zbytečně.

Moderní vyšetřovací metody nejsou invazivní (jsou tedy ´nekrvavé´) a jsou zcela bezbolestné.
Odborný lékař dokáže většinou již pomocí jednoduchých metod (např. ultrazvuk) zjistit, zda se jedná o podezření na žilní onemocnění, a pokud je to nutné, také provést náročná vyšetření pro podepření diagnózy.
Pomocí barevného ultrazvukového přístroje lze již velmi přesně posoudit stav jak povrchových, tak i hlouběji umístěných žil a jejich funkčnost a je možné také zjistit, zda se nejedná o hlubokou žilní trombózu.
Velmi často se provádí také flebografie, při níž se žíly posuzují po injekci kontrastní látky s pomocí rentgenu. Při speciálních problémech lze použít fotopletysmografii, počítačovou tomografii nebo vyšetření magnetickou rezonancí.

Operace nebo obliterace?

To, zda je nutná operace, nebo zda stačí léčení obliterací (uzávěrem žíly), závisí na stavu žil.

Jsou-li zasaženy vysokokalibrové hlavní žíly či jejich větve a žilní chlopně jsou netěsné, měla by se provést sanace operací.
Tlak v takových cévách je zvýšený a křečové žíly by se po obliteraci znovu objevily. Malé větve a metličky lze úspěšně obliterovat.

Metoda ministrippingu a endoskopické žilní operace jsou dalšími moderními možnostmi, jak křečové žíly odstranit s pokud možno malými jizvami a přesto beze zbytku.

V rámci ´metody VNUS´se žíla pomocí katétru a rádiových vln ´odpojí´, řez do slabiny odpadá. Operace lze většinou provádět při lokální anestézii ambulantně, větší zákroky vyžadují celkovou narkózu.

Další metody léčby

U silných otoků nohou je důležitá kompresní léčba pomocí bandáží nebo stahovacích punčoch. Tlak bandáží podporuje činnost žil a zrychluje proud krve směrem k srdci, čímž se brání městnání krve nebo se odtok krve alespoň zlepšuje.
Žilní léky, získávané většinou z rostlinných účinných látek, mohou podpořit odčerpávání krve z žil a zmenšení otoků nohou. Jejich působením dochází především k utěsnění jinak propustné cévní stěny.

U nového přípravku získávaného z červených vinných listů (Antistax®) byl v klinické studii prokázán velký léčebný úspěch. Přípravek pomáhá nejen u lehkých žilních potíží, nýbrž i u otoků nohou.

Pokud je neznáte, zde je vysvětlení pojmů:

Metličkovitě rozšířené žilky: rozšířené nejdrobnější žilky, probíhající v kůži, nejlehčí forma onemocnění křečovými žilami, které modročerveně prosvítají kůží

Křečové žíly: název je odvozen ze starohornoněmeckého "crampo", křivý. Křečové žíly (odborný lék. název varixy) jsou rozšířené a kličkovité žíly

Otok (edém): nahromadění tekutin v nohách - lehkým večerním otokem počínaje a chronickým edémem konče.

Otevřená noha - bércový vřed (odborný lék. název: ulcus cruris venosum): bolestivé konečné stádium chronického žilního onemocnění. Stálým městnáním krve v žilách (většinou v oblasti kotníků) a nedostatečným prokrvením dochází k zbarvení kůže a nakonec k prasknutí v místě otoku.

Trombóza: chorobné městnání krve v žilách. Následkem je krevní sraženina. Uvolní-li se sraženina do krevního oběhu, vzniká nebezpečí embólie.