maj

„Byl pozdní večer - první máj

večerní máj - byl lásky čas.

Hrdliččin zval ku lásce hlas,

kde borový zaváněl háj.“

První květen – svátek polibků

Která žena dostane od muže polibek prvního máje pod rozkvetlou třešní, ta bude celý rok krásná a přitažlivá. Tento zvyk pochází z pohanské tradice, kdy příroda byla příkladem pro člověka a člověk věřil, že svou činností zase ovlivňuje dění v přírodě. Polibek pod stromem, který je plodný, měl v prvé řadě zajistit páru plodnost. Později samozřejmě i krásu pro ženu.

majova pusa

Svátky jara a plodnosti slavily nejen pohanské společnosti.

Ve středověku se vždycky začátkem května, na letnice, sjížděli rytíři k turnajům.

Už v roce 755 byla ve Franckém království přeložena největší přehlídka zbraní a rekrutů právě na 1. května.

O zelených ozdobených větvičkách jako důkazech lásky se vypráví už v literatuře minnesengrů ze 13. století.

Také zásnuby, při kterých se dívka předávala mládenci před svatbou, na rok na zkušenou, se konávaly v květnu. O májkách, které za chvilku ozdobí většinu vesnic, ví snad každý. Taková obecní májka se musí také dobře hlídat, aby ji sousedští neskáceli a vydržela až do konce měsíce.

První máj se také stal svátkem práce

A to mnohem dříve, než se zapsal do našeho povědomí coby den pionýrských krojů a papírových mávátek, kdy pod tribunami, ze kterých pokyvovali paží senilní páprdové, pochodovaly brigády socialistické práce, soudružky soustružnice, soudruzi pokrývači a nadšení tatínkové, nesoucí na ramenou přešťastné, boubelaté, socialistické děti, hledíc vstříc zářným zítřkům, prodchnutým láskou k rodné straně.  

Ve skutečnosti má tento svátek kořeny již v roce 1886, kdy Americká federace pracujících přišla s historickou rezolucí, v níž se prohlašovalo, že osm hodin má být ustanoveno zákonnou pracovní dobou ode dne 1. května téhož roku.

KRÁSNÝ PRVNÍ MÁJ VÁM PŘEJE MAGAZÍN ŽENA-IN!

Reklama