Dobré ráno, milé čtenářky! Dnešní téma je dvojí - vymezuje totiž nejen okruh, na který mi máte psát, ale také způsob psaní. Ano, ano, můžete se vám to nelíbit, můžete s tím nesouhlasit, ale to je asi tak všechno, co s tím můžete dělat: Chci po vás básničky.

Je tu středa, běda, běda, redakce vám dospat nedá! Kdo navštíví babu-in, hned je z toho celý hin: Kuba chce dnes po nás básně. Syčák! Dostal by do dásně, mít ho jenom po ruce...

Ale to nemáte. Jsem pěkně schovaný v kanceláři a čakám na vaše příspěvky. Tak hurá: Pište, pište! Odměna za to stojí - encyklopedie Příroda je vážně krásná a obsáhlá. Jen je mi líto pošťáka, který se s ní povleče.

Téma dne 25. 4. 2012: Básně a studia

Tentokrát po vás chci (aby byla nějaká změna) příspěvky nikoli ve formě příběhů, ale básně. Protože maturita klepe na dveře, témata, na která mi máte napsat báseň, jsou asi očekávatelná...

PrirodaPosílejte básně na témata:

  • Maturita
  • Studentská báseň
  • Jak jsem studoval/a
  • Jak studují moje děti

Podmínkou je, aby básně byly vaším výtvorem (případně výtvorem vašich studujících dětí). Od každé čtenářky (každého čtenáře) uveřejním jen jednu báseň, tak mi pošlete tu nejlepší! Uzávěrka zasílání příspěvků je 25. 4. 2012 v 15.30 hodin. Jeden uveřejněný příspěvek, respektive autorku (autora), odměním krásnou a objemnou encyklopedií: Příroda - velký obrazový průvodce (Knižní klub, 2011). Příspěvky posílejte na e-malovou adresu redakce...

Reklama