Podle předpovědí meteorologů krátké deštivé jaro skončilo, ledoví muži si letos vzali volno a na nás prý čeká minimálně měsíc letních teplot v kuse. Ne všichni milují vodní radovánky, a tak se musí zchladit jinde. Pokud nestíháte zajet na Slovensko, kde se nacházejí proslulé jeskyně Dobšinská ladová a Demänovská jaskyňa, vydejte se aspoň „na kukačku“ do království ledu, které se ukrývá v Lužických horách. Ochladit se však můžete už jen studeným vzduchem vycházejícím z Ledové jeskyně či pohledem přes mříže, anebo jen pouhým pomyšlením...

Přestože je vchod do jeskyně, kterou místní od nepaměti nazývali Ledovou dírou (Eisloch), kvůli klimatickým změnám a drastickému úbytku ledové pokrývky už 13. rok uzavřen, návštěva Lužických hor v tomto ročním období stojí za to. Stačí se z malebného údolí od rekreační osady Hamr (nedaleko vesnice Naděje) vydat na přibližně kilometrový výšlap severozápadním směrem. Vchod do říše ledu pak najdete vysoko na severní straně Suchého vrchu.

Podle Jiřího Kühna z CHKO Lužické hory představuje puklinová krasová jeskyně i s okolím zajímavou přírodní lokalitu. Vznikla postupným zvětráváním vlivem mrazu, kdy se ve znělcovém masivu na svahu kopce vytvořilo množství větších i menších puklin a puklinek. Ty později pokrylo rozsáhlé suťové pole.

Vnitřek jeskyně tvoří asi 30 m dlouhá a dva až čtyři metry široká svislá puklina, táhnoucí se od východu na západ, která je na povrchu utěsněná sutí a hlínou. Vchod je jen asi šest metrů nad dnem jeskyně. Vpravo od vstupu do Ledové jeskyně je delší, téměř rovná chodba, končící několika „plazivkami“, levá část je hůř přístupná, protože se prudce svažuje a většinu roku je zaplněna silnou vrstvou ledu nebo vody.

„V jeskyni téměř nedochází k cirkulaci vzduchu, protože jediným otvorem v její horní části vniká v zimě dovnitř těžší chladný vzduch, který pak jeskyni vyplňuje po celý rok a udržuje v ní stálou teplotu blízkou bodu mrazu,“ vysvětluje principy, na kterých je založena unikátnost podzemní jeskyně Jiří Kühn. „Z par v ovzduší i z prosakující vody pak vzniká jinovatka, ledové náteky, rampouchy a podlahový led.“ Jeho síla podle Kühna v nejnižším místě jeskyně dosahuje až dvou metrů. Ledová výzdoba jeskyně bývá nejbohatší v předjaří, kdy taje sníh a puklinami vniká dovnitř nejvíc vody. V létě se v průrvě většinou udržuje jen podlahový led.

Jeskyně byla pro veřejnost zpřístupněna poprvé v 70. letech 19. století. Tehdy sem členové cvikovského Horského spolku vybudovali strmou serpentinovou stezku z údolí od silnice. Sestup do podzemí byl zpočátku možný jen za pomoci provizorního „žebříku“ z hrubě otesaného rozvětveného kmene, později sem byl umístěn skutečný žebřík.

Foto: Jiří Kühn

Na přelomu 19. a 20. století byl vchod uzavřen mříží a vstup spolu s průvodcem šel uskutečnit jen na požádání a za mírný poplatek. Po roce 1945 byla jeskyně znovu volně přístupná, ale její výzdobu často poškozovali neukáznění návštěvníci a vandalové. Proto byla Ledová jeskyně v roce 1980 na dva roky uzavřena. Speleologové v ní prováděli měření teplota a sledovali změny ledových útvarů podle ročních období.

Po skončení průzkumu byla jeskyně opět otevřená, ale protože stále docházelo k jejímu poškozování, byl její vchod od roku 1988 uzamčen. Klíč byl k dispozici znovu jen na požádání na Správě CHKO Lužické hory.
Soutěž: Madonna
Vlivem teplotních změn (horká léta a suché zimy) však stále docházelo k úbytku zalednění. „Vrstva ledu se v letech 1988–1996 snížila skoro o metr,“ říká Jiří Kühn. „V září 1995 pak jeskyni ohrozil mohutný posun balvanů v suti nad vchodem, a protože od té doby hrozí zavalení jeskyně, uzavírá nyní vchod mříž a platí zákaz vstupu.“

Pro svou výjimečnost byla v roce 1966 Ledová jeskyně vyhlášena chráněnou přírodní památkou.

Jak řešíte velká vedra vy? Máte nějaké oblíbené místo, kam se chodíte ochlazovat?

Reklama