V Indickém oceánu, jihovýchodně od Afriky, leží ostrov, který mnozí cestovatelé označují za ráj na zemi - Madagaskar. Za ráj ho jistě považovali i první Evropané, kteří na něj roku 1500 vstoupili - členové portugalské expedice vedené Pedrem Alvarezem Carbalem. V následných bojích evropských kolonizátorů - Portugalců, Španělů, Francouzů, Holanďanů i Britů, trpělo, jako ostatně většinou, nejvíce domorodé obyvatelstvo.

Sjednocení
Situace se změnila, když se králi Andrianampoinimerinovi roku 1794 povedlo sjednotit většinu kmenů a založit království Merina. Jeho syn, Radama I., který nastoupil na trůn roku 1817, navázal vztahy především s Brity a pozval do země misionáře, kteří vytvořili psanou formu jazyka Malgašů, jak se obyvatelstvo Madagaskaru nazývalo. Po velkém úsilí přeložili tito mužové Bibli a začali ji vázanou v kůži šířit, spolu s vírou, mezi lidem. S šířením křesťanství rostla i vzdělanost obyvatelstva, král hodlal založit parlament a prováděl rozsáhlé sociální reformy, jejichž cílem bylo odstranit chudobu.

přísloví - vodomilní obratlovci

Politický sňatek
Na Madagaskaru tou dobou byla celkem čtyři království - Merina v centrální vrchovině, Betsileo na jihu, Besimisaraka a Menabe na západě. A právě z posledního jmenovaného pocházela žena Radamy I., Ranavalo-Manjaka I, zvaná též Ranavalona. Narodila se někdy mezi lety 1782 až 1790 jako nejstarší dcera menabského krále Adriana-Tsala-Manjaky a jeho ženy Rabodo. Radama si ji zvolil za manželku z politických důvodů a byla za něj provdána už jako mladá dívka. Nikdy však králi nedala potomka, a když Radama po dlouhé nemoci roku 1828 skonal, spekulovalo se o tom, že ho nechala otrávit.

Přes mrtvoly
Ať už Ranavalona byla či nebyla vinna smrtí svého muže, brzy prokázala, že je ochotna jít přes mrtvoly. Jakmile se dozvěděla o manželově skonu, nechala zavraždit potenciálního následníka trůnu, Radamova synovce, chlapce Rakotobu, i všechny jeho přívržence, a sama se chopila moci. Už v té době byla známa jako nenávistná žena, ovšem její povaha se měla plně projevit až o několik let později.

 

 

Pro mýdlo
Ranavalona nenáviděla vše cizí a nejvíce ze všeho křesťany. Z počátku ovšem misionáře tolerovala, protože vlastnili jedno tajemství, které marnivou ženu lákalo - dokázali vyrobit mýdlo. Jakmile však Ranavalona recept získala, vyhnala většinu cizinců ze země. Ráda se koupala na balkoně svého paláce, na očích lidu, oděná jen v klobouku. Stejně tak milovala slavnosti a průvody. Ale nejvíc ze všeho ji zřejmě fascinovaly popravy.

Voda rudá krví
Počáteční zákaz šíření křesťanství se brzy změnil v aktivní pronásledování této víry. V krutosti a důslednosti překonala Ranavalona i Caligulu, Nerona či Diokleciána. Za pouhé držení Bible, za modlitbu či vůbec za vyznávání křesťanství byli lidé svrháváni ze skal, bičováni k smrti, upalováni či vařeni zaživa. Ti „nejšťastnější“ skončili v otroctví i s celými svými rodinami. Navzdory neustálým persekucím se však křesťanství na ostrově šířilo - tajně a v skrytu, posilováno odvahou a krví mučedníků. Příběhů o tom, jak šli věřící na krutou smrt s modlitbou na rtech, se na Madagaskaru vypráví celá řada. A říká se, že voda u pobřeží se občas barví rudě, na památku těch, kteří trpěli a zemřeli pro víru.

Šílená královna
Žádná krutovláda však netrvá věčně, a tak Ranavalona I. roku 1863 onemocněla a zemřela. To, jak dlouho se navzdory atentátům a pokusům o puč udržela u moci, svědčí o tom, že rozhodně nebyla hloupá. Dobová svědectví však vypovídají o její náladovosti, o výbuších hněvu, paranoie a zálibě v mučení. Je možné, že stejně jako ti, s nimiž je tak často srovnávána - Caligula a Nero - byla Ranavalona I. šílená.

Po Ranavalonině smrti nastoupil její nemanželský syn Radama II., brzy však byl otráven. Nedlouho vládla i jeho žena Rasoherina. Až Ranavalona II. si delší dobu podržela trůn. Všichni tito panovníci však postupně zmírňovali krutá nařízení své předchůdkyně a znovu zvali do země misionáře a cizince. Nakonec se Madagaskar stal v podstatě křesťanskou zemí.

Znala jste historii Madagaskaru? Chtěla byste se na tento ostrov někdy podívat? Nebo jste na něm už byla? Víte, co způsobuje rudou skvrnu ve vodě u Madagaskarského pobřeží? A co se Vám vybaví, když se řekne Madagaskar?

Reklama