koro celý svět (alespoň tedy jeho gramotná část populace) v současnosti jede v padesáti odstínech šedi. S blížícím se svátkem všech zamilovaných jsem si ale říkala, že by to možná chtělo zmínit něco trošku nestandardnějšího, ne tak obecně známého.

Když jsem tak nad tímto tématem váhala, napadalo mě, že sexuální energie, kterou se již zmíněná kniha zbývá, je jednou z největších sil celého lidského bytí. Ať již v té nejnižší podobě, či té nejvyšší - andělské lásce. A že s  nejznámějším dílem - tedy písněmi lásky neboli Kámasútrou by se měl možná seznámit každý, kdo chce lidskou tělesnou lásku opravdu pochopit . 

Kámasútra se obvykle překládá jako Aforismy lásky či již uvedené písně lásky nebo i Milostné melodie. V hinduistické mytologii byl pánem všehomíra Višnu, známý jako Zachovavatel a jako Pán vod. Také byl považován za vládce mužských erotických impulsů a tužeb. Jeho choť Lakšmí – krásná jako deset milionů vycházejících sluncí - byla pokládána za ztělesnění smyslnosti. Jejich synem byl Káma – bůh lásky. Byl požehnán věčným mládím a velkou krásou. Věřilo se, že se Káma, jako neviditelný, vznáší nad všemi milostnými akty. Jeho žena Rátí byla považována za ztělesnění smyslné lásky. Podle Rogera Bakera – který spis o Kámasutře sepsal, probádal a přeložil, není možné přesně říci, kdy byly Kámovy písně lásky poprvé sepsány. Nejbližší údaj, ke kterému odborníci na sanskrt dospěli, je něco mezi prvním a čtvrtým stoletím našeho letopočtu. Jejich stáří je tedy mezi 1600–1900 lety. Autor Kámasutry je vždy zmiňován jako Vátsjájana, ačkoliv jeho vlastní jméno bylo Mallanága.

kamasutra

Kámasutra je pravděpodobně nejslavnější příručkou sexu na světě. Každoročně ji objevují tisíce nových čtenářů, kteří jsou okouzleni podrobným a jasným přehledem milostných technik, sexuálních způsobů a neobvyklých poloh při milostném spojení. I když se současníkovi může zdát zvláštní, že mýtický tón knihy a její časový odstup místo aby dnešního čtenáře odrazovaly, ve skutečnosti jej upoutávají. Je možné, že se spíše dotýká těch stránek pohlavní touhy, kterých se vědečtější moderní příručky sexu dotknout nedokážou. A možná, že i hledají ono „kouzlo“, které jim současná literatura založená spíše na perverzi a hrubosti nenabízí. Kdo ví, ostatně každému co jeho jest (bez odsudků).

Základní stavební myšlenka této milostné knihy knih, ze které Kámasutra vychází, je názor, že sex je jednou z životních radostí a je normální součástí každodenního života. Má se tedy o něm hovořit, zpívat, tančit a přemýšlet. Je třeba o něm otevřeně diskutovat a vyučovat ho jako společenskou dovednost společné se čtením, psaním a konverzací (toliko myšlenky Rogera Bakera).

Kromě slavných popisů poloh při samotném pohlavním spojení obsahuje Kámasutra také značné množství doplňujících informací o sexu, z nichž některé platí dnes stejně jako v době svého vzniku. Písně lásky poskytují informace o těchto věcech, stejně jako se vyjadřují ke správnému vedení vztahů a různým stylům, technikám a zálibám, kterými si zpříjemňovaly život národy obývající indický subkontinent.

Reklama