Další potřebné kouzlo, které vám nabízím a které sama používám, mě ještě naštěstí nikdy nezklamalo. Runový amulet jsem použila i na cestu na poslední dovolenou, z níž vám budu pravidelně zprostředkovávat zážitky.

Pravdou je, že 1 300 km je slušná štreka. Jeli jsme přes několik států a naštěstí v pohodě, což nelze říci bohužel o všech.

Bez run ALGIZ A RAIDO jsem se neobešla.

TADY jsem vám ukázala, jak požádat bohy o pomoc při hledání práce, a tento článek věnuji prosbě o ochranu na cestách.


Stejným způsobem, jako v článku o pracovním pohovoru, tedy černou fixou na levý spodek zápěstí nakreslíte před odjezdem tyhle runové znaky:

tTím prvním je RAIDO – překládá se jako cesta a také ve výkladu cestu znamená.

Může se jednat i o cestu životní.

Jako amulet je vhodná právě pro cestování a pohyb z místa na místo. Oslovujete THÓRA.

 

 

aDruhým je ALGIZ. Je to runa, která znamená žádost bohům o jejich ochranu. a

Je to vlastně zdvižená dlaň, nebo podle některých výkladů celá lidská postava.

Runa patří ALKŮM – jsou to božská dvojčata a synové bohů nebes.

Algiz dává silnou celkovou ochranu a současně znamená „Odevzdávám se do vašich rukou a nechávám to na vašem vedení.“

Jestliže má někdo ochranu bohů, oni sami pak mají zájem na sledování událostí. Naši předkové ji často mívali nad dveřmi domů, nebo ji nosili v podobě amuletu.

Runa je runou mágů a čarodějek, právě pro potřebu ochrany, před zlými silami.

Algiz se často používá  v sousedství runy, která se vztahuje k předmětu nebo situaci, kde prosíme o vedení a ochranu. V našem případě je to tedy cesta a šťastný návrat.

Až se vrátíte domů, nezapomeňte nápis smýt a pěkně poděkovat.

Více o bozích a jim příslušných runách jsme si říkali TADY.

Reklama