O víkendu jsem si vyrazila do Prahy, bylo pořádné horko. Prahu, jak jsem ji viděla svýma očima, posílám v příloze. 

PS: Některé lidi to opravdu zmohlo