Nekuřákům a především malým dětem neškodí jen to, když si v jejich přítomnosti někdo zapálí. Nebezpečný je podle nejnovějších studií i takzvaný „kouř ze třetí ruky“, tedy zapuštěný do sedaček aut, závěsů v bytě nebo oblečení. A nejhůř jsou na tom malé děti.

Podle zprávy publikované v letošním čísle respektovaného zdravotnického časopisu Paediatrics mohou mít jedovaté částice z cigaretového dýmu vsáknuté do zařízení bytu nebo textilií v autě stejně nebezpečný vliv jako aktivní nebo pasivní kouření. V nejhorších případech mohou přispívat ke vzniku rakoviny, především leukémie, a mít negativní vliv na vývoj dětského mozku. Vědci zjistili, že tam, kde rodiče sice nekouřili přímo ve společnosti dítěte, ale v jeho nepřítomnosti si občas zapálili, měly děti problémy s astmatem a dalšími respiračními chorobami. A mnohem víc než ve zcela nekuřáckých domácnostech trpěly záněty středního ucha.

Jedová mozaika

Tabákový dým obsahuje 4 000 různých chemických látek v plynném nebo pevném stavu. Z toho 100 látek je karcinogenních, jiné jsou jedovaté (kyanidy, čpavek) nebo mají mutagenní účinek (DDT). Cigaretový kouř obsahuje arzenik, kysličník uhelnatý, který má vysoce škodlivý účinek na srdečně-cévní aparát, benzen, toluen, chrom, kadmium a kyanovodík, který se používá při výrobě chemických zbraní. Kouř zároveň může obsahovat vysoce radioaktivní karcinogen, polonium 210, který se stal nechvalně známým poté, co jím byl zavražděn ruský špion Alexandr Litviněnko v Londýně v roce 2006.

Kouříte ve svém bytě? Jak likvidujete pach z cigaret?