Kouření je závislost jako každá jiná. Kuřáků ale ubývá! Kouří jen 25 % populace, přesto jsou Češi ve spotřebě tabákových výrobků na čelním místě. Podpořte sobotní Světový den bez tabáku! Anketa – zeptali jsme se kuřáků...

Světová zdravotnická organizace každoročně vyhlašuje 31. květen jako Světový den bez tabáku. Tématem letošního roku je Mládež bez tabáku a prohlášení, které bylo při této příležitosti vydáno, apeluje především na zavedení zákazů v oblasti reklamy i propagace tabákových výrobků a na zákaz sponzorských aktivit tabákového průmyslu.

Při příležitosti Světového dne bez tabáku jsme měli možnost zúčastnit se přednášky uspořádané Státním zdravotním ústavem (SZU).

Ladislav Csémy„U mladých se trend dlouhodobě obrací, oproti roku 2002 kouří méně,“ říká psycholog Ladislav Csémy, odborník z Laboratoře pro výzkum závislostí. Z průzkumu SZU vyplývá, že u dospělých tomu tak není. Přitom příležitostné kouření je relativně vzácné, většina kuřáků časem spadá do skupiny denních kuřáků. Více kouří lidé se základním vzděláním a vyučení, vysokoškolsky vzdělaní lidé kouří nejméně.

Je zajímavé, že nezletilé dívky kouří více než nezletilí chlapci: „Při průzkumu jsme se dotázali více než 4000 mladých lidí a zajímalo nás třeba i kolik času lidé denně tráví v zakouřeném prostředí. V průměru to jsou 3 hodiny denně. Přitom v mnoha zemích západní Evropy se podařilo prosadit zákon, který zakazuje kouření ve veřejných prostorách i v restauracích."

Petr SadílekPro silné loby tabákových firem ale u nás není dostatečná politická vůle k prosazení takového zákona. Sociolog Petr Sadílek k tomu dodává: „U dvou třetin obyvatel České republiky má tento zákon podporu, tedy politický aspekt je navzdory tomu, co chce veřejnost.“

„Otázka je, jestli by u nás takový zákon něco změnil,“ pokračuje Ladislav Csémy, „my věříme, že ano." Je ale pravda, že třeba zákon zakazuje prodávat tabákové výrobky do 18 let, čili se hranice posunula z 16 o dva roky, přesto toto nařízení není příliš dodržováno. Z vyjádření Ladislava Csémy plyne, že za to může nedůslednost výkonných orgánů.

Děti si kupují drahé kuřivo
Zatímco dospělí kupují nejlevnější cigarety a tabákové výrobky, u adolescentních kuřáků je kouření vytvářením určité image. „A image si nejlépe vytvořím tak, že držím v ruce značkovou krabičku," říká s mírným pobavením Csémy – jde tedy zprvu opět o sociální problematiku. Adolescenti podléhají vlivu sociálního modelu ve svém okolí. Kouří častěji, když kouří jejich rodiče nebo kamarádi, myslí si, že je to normální, chtějí prostě zapadnout do kolektivu.

A jak je to se ženami?
Hana SovinováDospělé ženy kouří méně než dospělí muži. Jak říká doktorka Hana Sovinová ze Státního zdravotního ústavu, „je to tím, že ženy mají jistý skluz, veřejně začaly kouřit až po válce, kdy se změnily společenské normy. Nejstarší ženské generace tedy v podstatě vůbec nekouří, zatímco u mladých je to vyrovnané."

„Je také nutné poznamenat,“ pokračuje Hana Sovinová, „že ačkoli mnoho žen přestává kouřit v těhotenství, je zde značné procento těch, které kouřit nepřestanou." Alarmující je také fakt, že velké množství žen se také ke kouření po porodu pod vlivem okolí vrací.

Vodní dýmka
Vodnice, sísa nebo třeba nargila – mezi mladými převažuje názor, že kouření vodní dýmky je daleko méně nebezpečné než kouření cigaret. Tahle libůstka se stává čím dál více populárnější u středoškoláků, tedy potenciální inteligence národa. Kouření vodní dýmky se rozmohlo s rozmachem čajoven. Vodní dýmku kouří nejvíce lidé v rozmezí 15 až 19 let. Domnívají se přitom, že škodliviny mizí při průchodu vodou. Opak je pravdou: voda kouř jen ochladí, ale oxid uhelnatý a dehet zůstávají.

„Nedá se říct, že je vodní dýmka škodlivější, protože jde o to, jak často se kouří,“ říká Hana Sovinová. „Je to totiž otázka životního stylu mladé generace,“ dodává sociolog Sadílek. Z vyjádření doktorky Sovinová vyplývá, že u vodní dýmky nikdy nemůžete zkontrolovat složení jako u cigaret. Měření SZU prokázala, že při kouření vodní dýmky člověk vdechuje daleko více oxidu uhelnatého a dehtu než při kouření cigaret. Mladí dostávají zcela zkreslené informace o tom, co se při kouření vodní dýmky vdechuje. Kouř jim připadá chutnější, protože je mnohdy ovocný; méně dráždivý, protože je ochlazený. Navíc dochází k vysokému riziku přenosu infekcí, včetně tuberkulózy, mladí totiž často kouří z jednoho náustku s ostatními.

Prevence a léčba?
Stále se potvrzuje, že nejlepší prevencí kouření je nikdy nezačít. Přesto již dnes existuje mnoho způsobů, jak si od kouření odpomoci – lidé většinou v tomto směru podléhají reklamám. Přitom k léčbě kouření vzniklo a vzniká množství odborných institucí a poraden, v neposlední řadě má Česká republika šest vysoce kvalifikovaných pracovišť při Fakultních nemocnicích, tzv. Centra odvykání kouření.

„Jen mizivé procento lidí využívá při léčbě závislosti na tabáku odbornou pomoc,“ konstatuje psycholog Ladislav Csémy.

FAKTA

     † Kouření vyvolává 24 různých závažných onemocnění.

     †
18000 lidí v ČR zemře následkem kouření.

     †
Česká republika je mezi prvními státy ve spotřebě tabákových výrobků a alkoholu v Evropě.

     †
Většina chlapců si poprvé zapálí v 15 letech.

     †
Většina dívek si poprvé zapálí v 17 letech.

     †
Počet nezletilých kuřaček je vyšší než počet nezletilých kuřáků.

     †
Mnoho žen kouří v těhotenství.

     †
Ženy kuřačky vykouří v průměru 10 cigaret denně.

     †
Muži kuřáci vykouří 16 a více cigaret denně.

     †
30 % kuřáků vyzkoušelo vodní dýmku.

     †
Přestanete-li kouřit do 50 let, váš organismus se stihne pročistit jen z poloviny. Pravděpodobně nedosáhnete průměrného věku populace.


    

♥ 75 % lidí jsou nekuřáci. 

    
♥ Lidé celosvětově kouří méně, než tomu bylo v roce 2002.

    
♥ Zákon zakazuje prodávat tabákové výrobky osobám mladším 18 let.

    
♥ Přestanete-li kouřit do 35 let, váš organismus se stihne dokonal pročistit. Dožijete se průměrného věku populace.


Prohlášení ke Světovému dni bez tabáku a kompletní statistiky si můžete prohlédnout na stránkách
Státního zdravotního ústavu.

Přečtěte si:
31. červen – Den bez tabáku

Vadí vám kouření v restauracích? Myslíte si, že kuřáci omezují své okolí? Kdo je horší, zarytý nekuřák nebo vyléčený kuřák? Podléháte závislostem? Tolerovali byste kouření svým dětem? Znáte někoho, kdo přestal kouřit? - jaké bylo odvykání?

Reklama