Proto jsme se zaměřili v průzkumu na kouření trochu více. Zajímalo nás, nejen jaký mají vztah ke kouření sami kuřáci, ale také jejich okolí. Jak moc jim vadí, že někdo v jejich okolí kouří a případně, zda mají zájem svému blízkému se závislostí nějak pomoci.
5d88b83e60610obrazek.png
Na otázku, kterou odpovědělo 941 z dotázaných, 60 % uvedlo, že jim vadí, že někdo z jejich blízkého okolí kouří. To, že s nimi o jejich závislosti mluví, uvedlo 52%. Je tedy zřejmé, že nekuřákům rozhodně není jedno, že v jejich blízkém okolí někdo kouří a sami vyvíjení iniciativu, aby s kuřáky na toto téma komunikovali. A to nejen, že jim to vadí, ale jak by jim mohli pomoci.

Na otázku „Pokud víte, že přestat nechce nebo nemůže, mluvíte s ním o možných alternativách, které nejsou tak škodlivé pro něj i pro jeho okolí?“ odpovědělo 47 % z dotázaných, že ano. Z toho vyplývá, že nekuřáci zvažují i jiné možnosti řešení závislosti na cigaretách, které jsou vhodné pro jejich blízké. Proto se zajímají o novinky ze světa bez kouře – moderní alternativy, které kuřákovi nabízejí nové možnosti a zejména to, obejít se bez klasické cigarety.

Pro kuřáka je velmi důležité dávat si reálné cíle – pro některé je snazší, než ze dne na den zcela skončit a vzdát se svých rituálů, přejít na méně škodlivé alternativy například v podobě zahřívaného tabáku, jako je IQOS. Ten vytváří v průměru o 90 procent méně škodlivých látek ve srovnání s cigaretovým kouřem, úplný přechod na tuto alternativu tak může představovat pro dospělé kuřáky menší riziko pro zdraví než pokračování v kouření. V průměru 70 až 80 % uživatelů IQOS přestalo kouřit cigarety, což z něj dělá nejefektivnější alternativu bez kouře.

Skupina dotázaných, kteří uvedli, že kouří, odpovídali také na otázku, zda jim samotným kouření vadí. Pouze skupina 22,3%  označila možnost, že jim kouření nevadí, protože jim chutná. Kouření vadí, ale nechce přestat, tak to cítí 16% z dotázaných. Největší skupinu tvoří kuřáci, kterým jejich kouření vadí, ale nemohou přestat, tuto skutečnost přiznalo 57,14 % účastníků našeho redakčního průzkumu. Moderní alternativy jako je elektronická cigareta nebo nahřívače tabáku je řešením závislosti na kouření pro 12,45 % z dotázaných. Vidí to jako méně rizikové řešení jejich závislosti.

Podrobněji jsme rozebrali, co účastníkům redakčního průzkumu nejvíce vadí na kouření. Jednoznačně je to nezdravé, tuto možnost zvolila naprostá většina, tedy 75 % dotázaných. Na dalších pozicích je důvod, že díky kouření smrdí oblečení (38 %), absence svěžího dechu (35 %), smrdí jim vlasy (30,43 %). Na vyšší příčce se umístily i nechutné obrázky na obalu cigaret, které vadí 17 % z dotázaných. To, že kouření není „IN“ připadá 9 %.

Rada terapeutky Petry Petrlíkové, se kterou redakce spolupracuje: „Obvykle lidé při svých předsevzetích selhávají, protože si dají velký jasný cíl a ten je v průběhu postupujícího času jasný, velký, ale stále někde v nedohlednu. Při dodržení principu malých kroků - směrem k vysněnému cíli – kdy se člověk zaměří pouze na ty malé, ale hodnotné a realisticky splnitelné kroky, může dojít k cíli přes malá „jasná světla“, protože každý měřitelný sebemenší úspěch správným směrem je viditelný. Jde o správnou cestu a můžu se za každý krok vždy ocenit, což na rozdíl od velkého cíle někde v dáli zvýší motivaci člověka k naplnění jeho předsevzetí. Stejně tomu tak může být i v případě zbavení se návyku kouření - přejít na méně škodlivou alternativu, elektronické cigarety nebo zahřívaný tabák - může být jedním z těch postupných kroků k cíli, pokud ho člověk chce dosáhnout“.

Reklama