V České republice zabije ročně tabák 18 tisíc lidí, dalších patnáct set obyvatel podlehne nemocem z pasivního kouření. Závislost na tabáku není jen zlozvykem, ale podle mezinárodní klasifikace nemocí Světové zdravotnické organizace je samostatným onemocněním s diagnózou pod označením F17.

Jistě není tak jednoduché prostě jednoho krásného dne cigaretu típnout a už si další nikdy nezapálit. Možná může být motivem nemoc, možná sázka, možná uvědomění si, že je to jediné moudré řešení své závislosti. Ne každý to ovšem dokáže tak rychle.

Lékaři se shodují, že proto, aby člověk přestal kouřit, musí nejprve sám chtít, nutit k tomu nemá valný význam. „Kouření se dá odnaučit, kuřák by se měl léčit, protože kouření je závislost,“ připomíná pro Ženu-in.cz MUDr. Eva Králíková z I. Lékařské fakulty UK v Praze, která je naším předním odborníkem na odvykání kouření. Jejím dílem je právě Poradna pro odvykání kouření.

Co to je kouření

Zkuste si Fagerströmův test závislosti na nikotinu:

 

Jak brzy po probuzení si zapálíte první cigaretu?

a) do pěti minut (3 b.)

b) za 6-30 min. (2b.)

c) za cca 31-60 min (1b.)

d) po 60 minutách (0 b.)

 

Je pro vás obtížné nekouřit tam, kde to není dovoleno?

a) ANO (1 b.)

b) NE (0 b.)

 

Které cigarety byste se nejméně rád(a) vzdal(a)?

a) té první ráno (1 b.)

b) kterékoli jiné (0 b.)

 

Kolik cigaret denně kouříte?

a) do 10-ti (0b.)

b) 11-20 (1 b.)

c) 21-30 (2 b.)

d) 31 a více (3 b.)

 

Kouříte více v prvních hodinách po probuzení než ve zbytku dne?

a) ANO (1 b.)

b) NE (0 b.)

 

Kouříte, i když jste nemocný (á) tak, že strávíte většinu dne na lůžku?

a) ANO (1 b.)

b) NE (0 b.)

 

Po sečtení získaných bodů hodnotíme závislost získaných bodů takto:

0 žádná nebo velmi nízká závislost

1-2 nízká závislost

2-10 silná závislost na nikotinu


Lidé kouří a mnohdy ani nevědí, co to vlastně kouření je, natož proč kouří. Tedy především – kouření je blaho, tedy pocit blaha. Nikotin cestuje naším tělem, krevním oběhem, až se dostane do mozku, zaútočí na patřičné receptory, a ty mu dovolí, aby se uhnízdil v mozku v centru blaha. A my si dopřáváme blaho s kávičkou, s knížkou, po sexu, po jídle, ve vaně, při venčení psa.

„Jenomže to blaho je jen šidítko. Kuřák vdechuje více než 4,5 tisíce nebezpečných látek V cigaretách je například kyanovodík, benzen i formaldehyd, v jedné cigaretě je 1017 volných radikálů., obsahují i polonium. Když někdo kouří 40 cigaret denně, má v sobě tolik radioaktivity z polonia, jako by šel každý třetí den na rentgen plic,“ pokračuje doktorka Králíková. A to ještě není všechno. Součástí cigaret jsou také nitrozaminy, karcinogenní látky.

O těchto a dalších nebezpečných látkách, které cigarety skrývají, ovšem nemají kuřáci většinou ani ponětí. Na krabičkách se píše jenom o nikotinu a dehtu.

Jaký má kouření vliv na naše tělo
Kouření má negativní vliv nejen na plíce, ale na celé tělo. Způsobuje plicní rozedmu, infarkt, onemocnění cév, mozkovou mrtvici, žaludeční vředy, cukrovku, osteoporózu, neplodnost, degeneraci sítnice, rakovinu plic, hrtanu, jícnu, ledvin, močového měchýře a dalších orgánů. Stačí? Co říkáte? Pořád málo.

Tak ještě pár informací: Podle posledních lékařských zjištění ovšem rakovina plic zdaleka není nejčastější příčinou smrti v důsledku kouření. I když je devadesát procent rakoviny plic způsobeno kouřením, většina kuřáků ji nedostane.Více kuřáků zemře spíše na poškození cév. Ale upřímně: Ve výsledku je docela jedno, jestli člověk zemře na rakovinu plic nebo poškození cév.

Změňme návyky
Závislost na tabáku má dva faktory. Závislost psychická a závislost fyzická. Psychická závislost je v podstatě řada podnětů, které v člověku vyvolávají touhu kouřit, a aktivity, se kterými má člověk kouření spojené.

„Je tedy potřeba typické aktivity spojené s kouřením odstranit, nebo alespoň nějak změnit, nějak upravit. Fyzickou závislost způsobuje nikotin. V mozku kuřáka pak vznikají podobné chemické reakce jako u závislostí na jiných návykových látkách. Dlouholetý kuřák dvaceti až třiceti cigaret denně má za sebou stovky tisíc cigaret. Jedna cigareta znamená asi deset šluků, tedy asi milion sedm set tisíc dávek drogy,“ uvádí MUDr Králíková.

Zbavit se kouření není jednoduché
Pokud se člověk závislý na nikotinu pokusí přestat kouřit, objeví se u něj abstinenční příznaky jako silná nutkavá touha po cigaretě, deprese, špatná nálada, nespavost, podrážděnost, frustrace, zlost, úzkost, neschopnost soustředění nebo zvýšená chuť k jídlu. Léčba by proto měla kombinovat léky a psychologickou pomoc. Tu poskytují právě poradny a centra pro odvykání kouření. V České republice jich je 16, nejvíce v Brně a v Praze.

Desatero, jak přestat kouřit

+ První krok: rozhodnutí přestat kouřit
+ Druhý krok: zvolit si den, kdy přestanete kouřit
+ Třetí krok: vyhýbat se situacím, které jsou spojeny s cigaretou
+ Čtvrtý krok:
Vyhýbat se společnosti kuřáků
+ Pátý krok: Zvládat situace původně s cigaretou bez ní
+ Šestý krok: Zahájit léčbu
fyzické závislosti na nikotinu
+ Sedmý krok: Oznámit své rodině a svým spolupracovníkům, že nekouříte, a požádat je, aby vás ve vašem úsilí podpořil
+ Osmý krok: Zničit všechny své cigarety, odstranit popelníky a zapalovače, protože je už nebudete potřebovat
+ Devátý krok:
Vypracovat si přehled všech situací, při kterých obvykle kouříte, a naplánovat si, jak je zvládnete bez kouření
+ Desátý krok:
Nenahrazovat cigarety sladkostmi, pít hodně vody či ovocných šťáv, jíst ovoce a zeleninu

Kouříte vy anebo někdo z vaší rodiny. Víte o rizicích, která kouření přináší. Přestali jste kouřit? Jak se vám to podařilo? Kdo pomohl?

Reklama