Co mají tyto dvě stavby společného? Pokud hádáte, nebo víte, že stavitele, jste na správné adrese. Jan Blažej Santini vytvořil nejen architektonické unikáty světového věhlasu, ale i komorní stavbičky, které jim co do nápaditosti mohou směle konkurovat

Byl Santini „hračička“, nebo génius? Když se podíváte na jeho architekturu, musíte uznat, že obojí. Jeho stavby mají jedno společné. Jsou dokonale promyšlené a krásné nejen ze země, zvenku i zevnitř, ale i z ptačí perspektivy. Jako by chtěl, aby z nich něco měl i „ten nahoře“. Škoda, že nejsem ptákem, který si jen tak plachtí vzduchem a obdivuje dokonalé tvary, které my dole nevidíme, jen je tušíme.

Pak by nás mohl i pobavit svým smyslem pro humor, ale jak jsem se dočetla, tvar želvy byl symbolem věrnosti panny Marie, které je kostel zasvěcen. (Obdélná loď se zkosenými rohy představuje želví tělo, nárožní čtvercové kaple nohy, mělký presbytář se seříznutými východními rohy krk a přestavěná polygonální sakristie s hrotem v ose hlavu; západní vstupní předsíň byla myšlena jako ohon želvy).

Kostel s půdorysem želvy a zájezdní hostinec s půdorysem dvojitého vé (jedná se o anagram - iniciály opata Václava Vejmluvy, který byl opatem cisterciáckého řádu ve Žďáru a Santiniho si na stavby najímal. Stavba hostince ve tvaru jeho iniciálů je vyjádřením pocty opatu Vejmluvovi

Obě stavby se nacházejí v obcích s počátečními písmeny O. Obyčtov a Ostrov na Oslavou, to už asi hledám významy tam, kde nejsou, i když u Santiniho bych se nedivila ničemu.

Obě obce jsou poměrně blízko u sebe a zároveň tak trochu ve stínu mnohem významnějšího Žďáru nad Sázavou, kde najdete zámek a kostel Zelenou Horu, Santiniho nejslavnější stavbu.

Ale když už na Žďársku budete, nenechte si ujít ani želvu s dvojitým véčkem. Určitě si vaši pozornost zaslouží

Zde je mapa

Čtěte o dalších Santiniho stavbách: