shutterstock-1590418822.jpgFoto: Shutterstock

Současné podmínky podle odborníků k rozvoji domácího násilí velmi nahrávají. „Stres a frustrace mohou být spouštěči násilného chování nebo mohou zhoršovat projevy domácího nebo sexuálního násilí tam, kde už existuje. Omezení sociálních kontaktů zároveň komplikuje odhalování tohoto násilí,“ popisuje aktuální situaci Jitka Poláková, ředitelka organizace proFem.

Konkrétní čísla ovšem tuto myšlenku zatím nepodporují. Co se týče vykázání násilné osoby ze společného obydlí na základě rozhodnutí policie, v březnu 2020 zatím nezaznamenala Asociace pracovníků intervenčních center v ČR výraznou změnu. Eviduje 111 případů vykázaní, což není v porovnání s ostatními měsíci letošního roku ani nárůst, ani pokles.

Nárůst po uvolnění zákazů

Podle psycholožky Branislavy Marvanové Vargové z informačního a poradenského centra Rosa to ovšem neznamená, že se násilí doma neděje víc než obvykle. Omezení pohybu a vztahů s ostatními lidmi spíše komplikuje jeho odhalování. Očekává, že ženy se začnou více hlásit teprve po rozvolnění opatření, kdy pro ně bude bezpečnější navštívit poradny osobně nebo do nich telefonovat, aniž by je partner slyšel.

Současnou situaci navíc komplikuje i pokyn policejního prezidia z 23. března 2020, který upravuje postup policisty při vykázání osoby, která má nařízenou karanténu (domácí izolaci). Říká se v něm, že policista má k vykázání přistoupit pouze v případě, že je ohrožení života a zdraví určité osoby bezprostřední. A právě slůvko bezprostřední hraje zásadní roli. Za běžných okolností policisté zvažují riziko a mohou osobu vykázat, i když riziko nehrozí bezprostředně, ale více se přihlíží například k předchozím útokům v průběhu vztahu apod. Nyní bez bezprostředního rizika by policisté tedy měli podle pokynů situaci více řešit domluvou a následným pozorování, mohou také doporučit, aby každý z partnerů obýval jinou místnost.

S tím ale ředitelka organizace ProFem Jitka Poláková nesouhlasí: „Tento postup konzervuje stav a nechává oběti a jejich agresory v jedné domácnosti, a shledáváme ho za zcela tristní.“ Neznamená to ovšem, že by se týrané ženy na policii neměly obracet. V případě ohrožení je důležité jednat.

Omezené soudy i vyšší tresty

Další komplikací je omezení fungování soudů, takže policie nebo státní zastupitelství sice přijímají trestní oznámení, ale odkládají výslechy poškozených i pachatelů. Velká část případů je tak odložena na neurčito.

„Pro naše klientky jsou rovněž stěžejní rozvody a svěření dětí do péče resp. úprava styku s nimi – a to vše je odročeno, naše klientky i nadále zůstávají manželkami násilných partnerů a musí řešit předávání dětí,“ dodává Kateřina Mužíková, spolupracující právnička proFem.

Zároveň ale může být trestný čin domácího nebo sexuální násilí později odsouzen vyšším trestem, protože Česká republika setrvává v nouzovém stavu.

5e8eff371cd19shutterstock-151887443.jpgFoto: Shutterstock

Organizace se v omezených podmínkách snaží obětem násilí pomáhat více online. Například poradnu Rosa mohou ženy kontakt kromě telefonu a Skypu také na e-mailu poradna@rosa-os.cz, pracovníci odpovídají i na zprávy na Facebooku a nově jsou k dispozici i prostřednictvím chatu v úterý od 13:00 do 15:00 a ve čtvrtek od 9:00 do 11:00.

Aplikace pro oběti

Pomoc může i mobilní aplikace Bright Sky. Jednou z její funkcí je například deník, kam si mohou oběti zapisovat, popřípadě nahrávat důkazy o jednotlivých incidentech týrání, ty se nebudou ukládat přímo do telefonu, ale do vzdáleného cloudu, takže se k nim oběť může dostat i po smazání aplikace z telefonu.

Pracuje se i na tom, aby dokázali signály nasvědčující domácímu násilí rozeznat i pracovníci doručovacích společností. „Díky inciativě organizace Rosa a Nadace Vodafone jsou v současné době předávány informace o tom, jak rozpoznat možné případy domácího násilí mezi řidiče a řidičky doručovacích společností, jelikož ti jsou teď jedni z mála, se kterými může oběť přijít do kontaktu. Cílem je, aby věděli, jak se v takové situaci zachovat a jaké informace případné oběti předat,“ uvádí Marvanová.

Domácí násilí se samozřejmě netýká jen žen. V rámci zmíněných 111 vykázání násilných osob mimo obydlí označili policisté 179 osob za ohrožené. Z toho bylo 105 žen, 58 dětí a 16 mužů. 

Reklama