Existuje 7 bodov, ktoré by mal každý rodič či lekár poznať a ktoré sú kľúčové pre starostlivosť v prvých mesiacoch a rokoch života dieťaťa.

Vedecké dôkazy a štúdie jednoznačne poukazujú na to, že významnou mierou prispievajú k celkovému zdraviu dieťaťa, k jeho sebavedomiu, k nezávislosti a k dobrému vzťahu v rodine. Sú to body, ktoré zároveň dávajú odpovede na najčastejšie otázky rodičov. Uspokojujú potrebu logických vysvetlení i prirodzenú intuíciu každého rodiča, ktorý sa detského lekára pýta:
- Prečo moje zdravé dieťa plače a ako mám na jeho plač reagovať?
- Ako môže dojčenie viesť k spokojnému dieťaťu aj k spokojnej matke?
- Ako rodičia ovplyvňujú zdravie, motoriku a inteligenciu dieťaťa?
- Je nočné budenie sa medicínsky problém?
- Nosím ho na rukách, bude rozmaznané? Ničí nosenie dieťaťa v nosičoch chrbticu?
- Môže dieťa spať spolu s rodičmi? Je spanie v rodičovskej posteli rizikom pre SIDS?
- Čo robiť, aby dieťa bolo nezávislé?

Spomínaných sedem bodov a odpovede na tieto otázky sa dozviete na konferencii s názvom DOJČENIE, PEDIATER A VZŤAHY V RODINE, ktorá tento rok otvorí Európsky týždeň dojčenia na Slovensku. Môžete sa jej zúčastniť v dňoch 29. - 30. septembra 2007 vo veľkej posluchárni Detskej fakultnej nemocnice na Kramároch (Limbová 1) v Bratislave. Jej organizátorom je Občianske združenie Mamila, združujúce poradkyne pri dojčení, Slovenský výbor pre Unicef a Únia materských centier.

Konferencia je určená všetkým, ktorí sa zaujímajú o dojčenie v širších súvislostiach celkového zdravia a prospievania dieťaťa a budovania trvalých vzťahov v rodine, založených na vzájomnom poznaní a dôvere. Uvítame všetkých, ktorí chcú v budúcnosti pomáhať a podporovať rodiny v dojčení a láskyplnom prístupe k deťom (poradkyne pri dojčení, pediatri a zdravotnícki pracovníci, duly, tehotné a dojčiace matky, rodičia a starí rodičia, vychovávatelia).

Prednáša odborník na dojčenie a vzťahovú väzbu, Dr. Robert Sears, známy americký pediater, ktorý  spolu so svojím otcom Williamom Searsom stavia dojčenie do kontextu celkového života rodiny a zdravia dieťaťa: zaoberá sa vzťahom dojčenia a pôrodu, dojčenia a spánku, dojčenia a rozmaznávania detí, dojčenia a miesta otca v období dojčenia, dojčenia a udržania rovnováhy v manželstve, dojčenia a vzťahu detí a rodičov v neskoršom veku, dojčenia a rozličných iných potrieb detí - ako napríklad: nosenie či reagovanie na plač detí, problémy so správaním detí, deti náročné na starostlivosť. Všetky tieto otázky rieši z hľadiska najnovších poznatkov medicíny a v rámci teórie o dôležitosti vzťahovej väzby medzi rodičmi a deťmi nazývanej Attachment Parenting. V súvislosti s týmito témami je mimoriadne vyhľadávaným hosťom rozličných televíznych programov ako aj odborných konferencií. Tiež je uznávaným odborníkom v rámci medzinárodnej organizácie laktačných poradcov La Leche League.

Dr. Robert Sears je spoluautorom kníh o rodičovstve, ako napríklad slávnej The Updated Baby Book (Kniha o starostlivosti o bábätká), The Premature Baby Book (Kniha o starostlivosti o predčasne narodené deti), The Baby Sleep Book 2005 (Kniha o spánku detí) a autorom knihy Father´s First Steps: 25 Things Every New Dad Should Know (Prvé kroky pre otca: 25 bodov, ktoré by mal poznať každý otec). Pravidelne prispieva do odborných časopisov Contemporary Pediatrics a Newsweek Japan. Pochádza z 8 detí, z rodiny, v ktorej bol uplatňovaný prístup attachmentu. On sám má tri deti vo veku od 4 do 13 rokov a jeho manželka Cheryl je laktačnou poradkyňou. Viac informácií nájdete na webovej stránke www.askdrsears.com.

Vzhľadom na mimoriadny ohlas na minuloročnú konferenciu Aby dojčenie bolo úspešné a vzhľadom na obmedzený počet miest, zašlite prihlášku na konferenciu čo najskôr (najneskôr však do 10. septembra 2007) na mailovú adresu: monika.veselska@gmail.com alebo formou SMS na mobil. číslo: 0910-147 223. Prosíme, aby ste pri prihlasovaní uviedli meno, priezvisko, titul, telefonický kontakt, e-mail, či sa zúčastníte konferencie obidva dni alebo len v sobotu/v nedeľu, či prídete s bábätkom alebo bez neho. (Forma SMS: Jan, Novak, 0903 555 111, email, so, ne (len so/len ne), s dieťaťom/bez). Obratom Vám potvrdíme Vašu prihlášku a zašleme podrobnejšie informácie ohľadom programu, možností ubytovania, stravy a navigácie na miesto konania. Tých, ktorí sa prihlásia a zaplatia poplatok do 1. augusta 2007, zaradíme do zlosovania o zaujímavé ceny.

Aby prihláška bola záväzná, zašlite spolu s ňou na účet OZ MAMILA:  5999925/5200 (OTP banka) 500,- Sk ako konferenčný poplatok, ktorý bude použitý výlučne na náklady spojené s organizáciou konferencie (náklady na tlmočenie, náklady spojené s pobytom prednášajúceho a pod.). Cena pre manželský pár je 700,-Sk (v prípade, že sa na programe zúčastnia obaja manželia). Ako variabilný symbol uvádzajte svoj telefonický kontakt. Do správy pre prijímateľa treba uviesť „konferenčný poplatok za...(meno účastníka, prípadne počet osôb)“.

Občianske združenie MAMILA
OZ MAMILA bolo založené v roku 2002 poradkyňami pri dojčení, ktoré pod záštitou OZ Zdravá rodina a SV UNICEF už od roku 1996 pomáhajú dojčiacim matkám formou telefonického i osobného poradenstva na úrovni matka – matke. Jeho hlavnými cieľmi je podporovať a propagovať myšlienku dojčenia v našej spoločnosti, pomáhať matkám prekonávať problémy pri dojčení, vzdelávať poradkyne pri dojčení špeciálnymi školeniami v spolupráci s domácimi a zahraničnými organizáciami, zameranými na problematiku dojčenia.
OZ MAMILA zorganizovalo v minulom roku konferenciu Aby dojčenie bolo úspešné s kanadským pediatrom Dr. Jackom Newmanom.