Tištěné žákovské knížky mají na kahánku. Alespoň to tak vypadá na 3. základní škole v Šumperku. Tamní kontoři chtějí papírovou žákovskou knížku úplně zrušit a vyměnit ji za elektronickou. Zkušebně byly zavedeny v jedné třídě před třemi lety a uspěly. Agentuře Mediafax to řekl ředitel školy Radovan Pavelka.

„Jsme spokojení. Rodiče mají okamžitý přístup k informacím o svém dítěti a děti ztratily možnost jakkoliv podvádět při předávání informací rodičům,“ řekl ředitel.

Učitelé se však obávají vlivu na žáky. „Zejména žáci nižšího stupně ztratí pocit zodpovědnosti z hodnocení,“ řekla jedna z učitelek na prvním stupni. Ředitel je však přesvědčený, že spolu s hodnocením na internetu mohou malí žáčci i nadále dostávat sluníčka a pochvaly do sešitů.

Učitelé se také ohradili, že zavedení elektronickým žákovských knížek zpomalí jejich práci a upozorňují, že učebny nejsou na tuto změnu technicky připraveny. „Letos budeme obnovovat počítačovou učebnu. Vyměníme třicet počítačů, ty původní pak dáme do učeben, kterých je pětadvacet,“ naznačil řešení Pavelka.

Elektronické žákovské knížky ve své tehdejší šesté třídě zavedl učitel informatiky. Pedagog bude na internet vkládat informace průběžně, nejpozději však do týdne. „Myslím, že to půjde rychle, protože jsme teď získali program, který je stejný jako při psaní vysvědčení a učitelé s ním mají zkušenosti,“ řekl ředitel.

Škola již oslovila rodiče, aby se k žákovským knížkám vyjádřili. „Zhruba padesát procent elektronickou podobu hodnocení chce, to považujeme za úspěch,“ uvedl ředitel školy.

Chtěla byste, aby se elektronické žákovské knížky zavedly všude?

Reklama