Putovali z Východu za hvězdou, která jim zvěstovala příchod židovského krále, jemuž se chtěli poklonit a obdarovat ho. Oni sami však králi podle všeho nebyli. Těmi je křesťanství začalo nazývat až mnohem později. Svatý Matouš je ve svém evangeliu označoval za mágy, kteří jsou někdy také nazýváni mudrci. Šlo tedy pravděpodobně o persko-médské pohanské kněží, kteří se zabývali astronomií a astrologií.
5c2cac35a9474obrazek.png

5c2cac87aeb5cobrazek.pngPodle historiků je omylem i domněnka, že byli jen tři. Na tento počet mohlo být zredukováno až dvanáct učených poutníků mířících do Betléma, aby mohli světu následně oznámit zrození syna Božího. Za nám známý počet Tří králů pravděpodobně může mimo jiné i počet darů, o kterých hovoří evangelium. Ježíškovi předali zlato, kadidlo a myrhu. Drahý kov symbolizoval bohatství a královskou moc, kadidlo Kristovo božství a cenná a léčivá pryskyřice zase jeho lidství. Symbolické mělo být také klanění se králů – bohatství, moc a síla se kořila před chudobou, přírodními zákony a lidstvím.

Také jména významných poutníků z Východu jsou až dílem historie. Jako o Kašparu, Melicharu a Baltazarovi se o nich začíná hovořit o stovky let později.

Svátek Tří králů znamená pro věřící okamžik, kdy se Ježíš Kristus zjevuje nejen izraelskému národu, ale i všem ostatním. Že je králem všech lidí na tomto světě má symbolizovat právě fakt, že se mu přišli poklonit i pohanští mágové z daleka.

Potkáváme je dodnes

Ačkoli je Česko z velké části ateistické a za komunismu se připomínání příchodu Tří králů zrovna nenosilo, tradice se dochovala dodnes. Byť v současné době také díky Tříkrálové sbírce, do které se každoročně zapojují tisíce dobrovolníků. A tak můžete snad v každém městě potkat malé koledníky v tradičních papírových korunách a dlouhých bílých košilích s kasičkami. Vybírají finanční příspěvky pro potřebné.

5c2cad377b31fobrazek.png
Leckde se ale za Tři krále převlékají lidé, hlavně děti, z vlastní iniciativy. Pak obcházejí domy, aby zazpívaly koledu, zvěstovaly příchod Ježíše Krista a požehnaly domácnostem. Za to je čeká odměna – od poděkování až po nějakou sladkost.

Víte, že dříve koledovali hlavně dospělí, a součástí byla také krátká divadelní scénka připomínající zrození Ježíše Krista? Tuto tradici následně převzaly děti.

Po každé takové vzácné návštěvě na dveřích domů zůstává onen známý nápis křídou – K M B. Pokud se domníváte, že jde o zkratky jmen dotyčných, kteří domu požehnali, tedy Kašpara, Melichara a Baltazara, mýlíte se. Tato tři písmena spojená křížky (ty připomínají Nejsvětější Trojici, takže rozhodně nejde o znamínka plus) značí zkratku latinských slov požehnání - „Christus mansionem benedicat“, což v překladu znamená „Kristus ať požehná tomuto obydlí“.

Tři králové bývali poslední příležitostí ke koledování. Po tomto svátku dodržovali věřící přísný půst trvající až do Velikonoc.

Posvěcená křída, kterou požehnání psali, ale měla i jiná poslání. Lidé ji používali proti uřknutí. Chránila obzvláště ženy po porodu, které ji nosily u sebe. Nebo novorozence před divoženkami, aby je nevyměnily za své potomky. Hospodáři ji také pro ochranu přidávali rozemletou dobytku do krmení.

Kam za Třemi králi?
5c2cada147382obrazek.png

Kromě toho, že můžete přivítat koledníky ve svém obydlí, máte možnost také zúčastnit se různých Tříkrálových průvodů. I letos v neděli 6. ledna se budou konat na nejrůznějších místech České republiky. Kde například?

  • Praze v 15 hodin vychází průvod Tří králů na velbloudech z Malostranského náměstí přes Karlův most na Staroměstské náměstí.
  • Tři králové dorazí v 16 hodin do Českého Krumlova na náměstí Svornosti.
  • Průvod Tří králů se objeví v 17 hodin na Mírovém náměstí v Broumově.
  • Tradiční průvod s králi se bude konat i ve městě Bílovec – v 16 hodin vyjde z nádvoří zámku, projde náměstím a doputuje až do místního kostela.

Nevybrali jste si? Zkuste zapátrat i ve vašem okolí, určitě budete úspěšní.

My tři králové jdeme k vám,
štěstí, zdraví vinšujem vám.
Štěstí, zdraví, dlouhá léta,
my jsme k vám přišli z daleka.
Z daleka je cesta naše,
do Betléma mysl naše.

Co ty černej, stojíš vzadu,
vystrkuješ na nás bradu.
A já černej vystupuju
a nový rok Vám vinšuju.

A my taky vystupujem
a nový rok vám vinšujem.

Čtěte také:

Reklama