Včera jsem pro vás připravila soutěž, která vás pomyslně vrátila do školních lavic.

Vaším úkolem bylo najít šest slovních úloh z matematiky a zaslat nám jejich řešení.

Zadání slovních úloh:

1) Děti na putovním táboře ušly během tří dní 49 km. Druhý den ušly o 20 % více než první den a třetí den o 2 km méně než druhý den. Kolik kilometrů ušly každý den.

2) Za pět lahví piva a 3 kg cukru se zaplatilo v samoobsluze 47 Kč. Za 8 lahví piva a 1,5 kg cukru se zaplatilo 48,80 Kč. Kolik stála 1 lahev piva a 1 kg cukru?

3) Dělník a učeň vykonávají společně práci za 6 hodin. Dělník ji sám vykoná za 10 hodin. Za kolik hodin by ji vykonal učeň?

4) Za 2 370 Kč jsme koupili 13 m látky dvou druhů, a to po 140 Kč a po 250 Kč za metr. Kolik metrů bylo kterého druhu?

5) V divadle bylo 700 diváků, dětí bylo o 50 více než dospělých, kolik bylo dětí?

6) Rozděl 18 tužek mezi 3 žáky tak, aby první žák dostal o 1 tužku více než druhý a třetí o 1 tužku více než první. Kolik tužek dostali jednotliví žáci?

Jak měly znít správné odpovědi:

1) První den 15 km, druhý den 18 km, třetí den 16 km

2) láhev piva - 4,60 Kč, 1 kg cukru 8 Kč

3) učeň práci vykoná za 15 hodin

4) 8 m po 140 Kč, 5 m po 250 Kč

5) Dětí bylo 375.

6) První dostal 6, druhý 5 a třetí 7.

Soutěže se zúčastnilo celkem 63 z vás a 25 odpovědí bylo špatně.

Největší chybu jste dělali ve slovní úloze číslo tři, a proto nastíníme její výpočet:
dělník ... 10 hodin ... 100 % práce -> za hodinu 10 % práce
dělají 6 hodin, čili dělník udělá 60 %, učeň 40 % - to za 6 hodin

40 % ... 6
100 % ... x

x = 100 * 6/40 = 15 hodin

Všechny odpovědi správné a sprchový gel Radox Sport s mořskými minerály a deo-spray Radox pro muže od Ženy-in získává Tuliheň.

Blahopřejeme a děkujeme všem ostatním za účast :-).
 

Reklama