„Nás se to týká“ je název nového projektu České rady dětí a mládeže, který má vymýtit případy sexuálního zneužívání dětí . Jeho cílem je soustavné důrazné upozorňování na  problém sexuálního zneužívání dětí na akcích věnovaných mládeži.

Podle zástupců a představitelů rady počet případů sexuálního zneužívání ze strany vedoucích nejrůznějších oddílů a zájmových kroužků není vysoký. Každý viník ale pošpiní a znehodnotí práci ostatních tisíců dobrovolníků, kteří s dětmi ve svém volném čase pracují.

Projekt by měl sestávat z několika částí, nejdůležitější zřejmě bude vyškolení „koordinátorů prevence“. Dále by měly být zhotoveny metodické materiály pro vedoucí, ve kterých budou popsány techniky vhodné spolupráce s dětmi. Rada plánuje také vytvořit speciální programy, které děti naučí lépe čelit sexuálnímu obtěžování a zneužívání.

Do konce letošního roku má proběhnout série seminářů vedených experty na danou problematiku. Projekt by měl přejmout i zahraniční zkušenosti, především z Bavorska, kde už takový program probíhá zhruba 10 let.

Myslíte si, že teoretické poznatky pomohou dětem zorientovat se a rozpoznat potenciálního "násilníka" v praxi?

Reklama