Daleko víc mě těšila blízkost koní, kontakt s nimi… Koně od nepaměti hráli v životě lidí nemalou roli. A není proto divu, že i z hlediska magie kůň hraje významnou roli ve světě za oponou reality.

Mnoho těchto ušlechtilých bytostí vystupuje také v pohádkách, bájích i mýtech. Například v severské mytologii hlavní bůh, samotný Odin jezdil na neuvěřitelně rychlém osminohém hřebci Sleipnirovi, který stejně jako Pegasové dokázal létat, i když neměl křídla. Odin se svým koněm dokonce dokázal doběhnout i do Heilheimu - říše mrtvých, z níž se nikdo nevrací, a to ani bohové.

Podle psychologie chaosu, která též pojednává o magickém významu tohoto jedinečného zvířete, bílý kůň je od nepaměti prostředníkem mezi pozemským a oním světem. Na domě vyobrazený koník ochraňuje obyvatele od temných sil podsvětí a mléčná dráha je podle starověkých mýtů mlékem nebeské kobyly.

V řecké mytologii byl kůň spojován s tažným zvířetem nebeského vozu Apollona a byl také označován za sluneční symbol. Bůh Poseidon měl také svého koně, který zdůrazňoval Poseidonovu osobnost. V křesťanství sehrál kůň taktéž zajímavou roli. Bílý kůň je  podle tohoto učení symbolem samotného Krista, černý kůň naopak symbolizuje apokalypsu přinášející zkázu a utrpení.

Staročínská astrologie zařadila symbol koně do svého známého zvěrokruhu, kde představuje energii a mládí.

Tajemný svět starých Keltů, pro který byli koně velice významní, svou lásku a úctu doložil v nejednom dochovaném díle, ať již v tom  psaném, či ve formě uměleckých předmětů.

Dávná Galie oslavovala bohyni Eponu - paní koní. Epona je vyobrazena na mnoha keltských rytinách při jízdě na koni. Archeologické nálezy svědčí o tom, že tato bohyně byla uctívána po celé Evropě! Epona byla také bohyní plodnosti a na některých dochovaných předmětech ji můžeme vidět s rohem hojnosti - velmi příznivým symbolem. Svatyně této pro naše předky významné bohyně se stavěly především ve stájích, aby tam ochraňovaly koně. Epona a kůň byli také považováni za strážce prahu, kteří byli schopni dovést duši na jiný svět.

Přečtete si také u nás:

Reklama