620a39e6ee301obrazek.png
Foto: Shutterstock

BERAN (21. 3. - 20. 4.)

Ohnivost, vznětlivost, touha rychle jednat a s tím spojený nedostatek trpělivosti jsou tím, co umí v životě Berana napáchat značné škody. Mezilidské vztahy se díky jeho výbušnému chování snadno naruší a hádka střídá hádku. Rozhodně nejde o efektivní cestu k řešení problémů, Beran se však raději postaví do opozice a usilovně se snaží prorazit vše, co mu překáží, aby dokázal svou pravdu. Jeho urputná nezávislost mu následně brání požádat druhého v případě potřeby o pomoc či podporu. Zrozenci v Beranu nejvíc škodí prchlivost jeho povahy a až sebezničující výbušnost. Nekultivuje-li Beran svůj vnitřní oheň, může to pro něho být časem velmi vysilující a pro psychiku destruktivní.

BÝK (21. 4. - 21. 5.)

Zemitý Býk se jasně vymezuje, hledá bezpečí a existencionální jistotu. Pocit ukotvení je pro něj zásadní, tvrdě si hájí své území a osobní prostor. Preferuje osvědčené postupy, ctí tradice a pokud vyloženě nemusí, nešetří na kvalitě. Může být těžké domluvit se s ním, pokud má na věc vyhraněný názor. Zrozenec v Býku velmi lpí na svém pohodlí a jistotách. Vnímá-li (ať už skutečnou nebo domnělou) hrozbu, může se jeho strach vymknout kontrole. Následně má tendenci inklinovat k různým stupňům paranoi, vyznačující se bludy, chorobnými představami o vlastním ohrožení a stihomamem.

BLÍŽENCI (22. 5. - 21. 6.)

Vzdušné znamení Blíženců v sobě řeší značný rozpor. Naoko nekomplikovaný jedinec, oblíbený ve společnosti a schopný spontánně komunikovat na řadu rozdílných témat, v sobě ukrývá ještě další tvář. Ta už tolik veselá není, Blíženec si ji ovšem zpravidla nechává pro sebe. Člověk narozený v tomto znamení mívá tendenci trpět problémy s identitou: jeho ego je značně flexibilní a vždy velmi závisí na prostředí a druhých lidech, zda mu dokážou pomoci rozkrýt, kým doopravdy je. V této souvislosti hrozí zrozenci v Blížencích v extrémním případě až rozdvojení osobnosti, případně narcistická porucha, která skýtá jak přehnané sebevědomí, tak naopak patologickou nejistotu ve vlastní schopnosti.

RAK (22. 6. - 22. 7.)

Rak patří k vodním znamením. Ta jsou obecně považována za velmi citlivá a v tomto případě to platí dvojnásob. Zrozenec v Raku obvykle bývá pečující, někdy až úzkostně. Jeho hlavní snahou je, aby se lidé, které miluje, cítili dobře, ale mívá tendence je svou láskou „dusit“. Úskalí račí povahy tkví i v tom, že Rak sám může mít problém objektivně porozumět svým pocitům. Má rád soukromí a „cizím“ příliš nedůvěřuje, proto mívá tendence spoustu věcí skrývat. Drží v sobě nejrůznější emoce a předstírá, že je vše v pořádku. Dlouhodobé duševní napětí se pak může projevit úzkostnými stavy a plíživou obavou z budoucnosti. Právě Rak je dobrým adeptem na tzv. mýtomanii (bájnou lhavost), zkreslování vzpomínek a vytváření falešné paměti, kterým dotyčný sám i věří.

LEV (23. 7. - 22. 8.)

Ohnivý Lev touží vyniknout, někdy za každou cenu. Dokáže být zábavný a velkorysý, své publikum baví a podporuje. Potřebuje ale zpětnou vazbu, potlesk a ovace. Nízké sebevědomí mu obvykle nehrozí, opak ano. To ho nicméně chrání před mnoha problémy, kterým čelíme my ostatní, co si sami sebou tolik jistí nejsme. Jakmile se však díky prožitému traumatu podaří výraznějším způsobem narušit lví sebejistotu, může to obrátit celý jeho svět vzhůru nohama. V rámci duševního zdraví by si měl Lev dávat pozor na nezdravé přeceňování svých sil, chorobné přesvědčení o vlastní „velikosti“ (megalomanie) a nezdravé touze vyniknout.

PANNA (23. 8. - 22. 9.)

Zemitá a vždy precizní Panna má ráda, když jsou věci přesně tak, jak (podle ní) mají být. Má silný smysl pro pořádek, cit pro sebemenší detail a je extrémně citlivá na nesoulad. V chaosu vůbec nedokáže fungovat a stává se nedůtklivou a nervózní. Panna vynikne všude tam, kde je žádoucí titěrná práce, hluboká analýza a shromažďování dat. Utopit se naopak může v někdy až chorobné touze po dokonalosti, která jí umí pěkně zatopit. Pokud se věci nedaří tak, jak si ve své náročnosti Panna přeje, může trpět (zcela zbytečným) pocitem méněcennosti, vztahovačností, v extrému až stihomamem. Zároveň si velmi zakládá na svém zdraví, což se v krajním případě projevuje jako hypochondrie.

VÁHY (23. 9. - 23. 10.)

Váhy patří ke vzdušným znamením. Mají jemnou povahu, jsou intelektuálně založené a v životě je pro ně důležitá především rovnováha. Právě potřeba harmonie je tím, co Váhám pomáhá uvědomit si, co v jejich životě není v pořádku (včetně jejich vlastní mentální a emocionální energie). Dojde-li k tomu, možná nebudou samy umět své potíže vyřešit, ale budou schopny se svěřit, případně vyhledat odbornou pomoc. V životě nicméně Váhy dělají čest své povaze; nezřídka mívají problém s rozhodováním, a čím víc na ně bude vyvíjen tlak, tím hůř jim bude. Právě neschopnost rozhodnout se je tím, co zrozencům v tomto znamení často působí životní paralýzu a brání v pohybu. Další, čím mohou být Váhy postiženy, je neurastenie, tedy nervová slabost, kdy se střídá podráždění s těžko zvladatelnou únavou a neschopností soustředit se.

ŠTÍR (24. 10. - 22. 11.)

Štír, nejzáhadnější znamení zvěrokruhu, bývá obklopen velmi specifickou energií. Pro ostatní jde často o člověka, k němuž nelze snadno najít cestu. Neřeší, co si o něm a jeho konání myslí ostatní, jedná sám za sebe, jen v rámci svých morálních hodnot. Štír ale potřebuje mít kontrolu nad jakoukoli situací včetně své vlastní mysli. Zná sám sebe a své mentální procesy, umí se do značné míry kontrolovat. Sám si zvolí, kde je hranice „normálnosti“ a jak definovat nepříčetnost. Jeho pohled na věci může být pro druhé přinejmenším zvláštní a reakce mnohdy nepochopitelné. Jen málokdo by věřil, že Štír, vymkne-li se mu život z kontroly, inklinuje k chorobným úzkostem, v extrémním případě k paranoie.

STŘELEC (23. 11. - 21. 12.)

Ohnivý Střelec potřebuje ve svém životě především volnost. Pocit svobody je pro něj zásadní a jakékoli omezení špatně snesitelné. Rád se chová bláznivě a nezodpovědně, miluje zábavu a bývá velmi aktivní. Jeho zanícení zkoumáním čehokoli je obdivuhodné. Touží objevovat, bývá zvědavý a nenechavý. Svou mysl udržuje aktivní a poleví jen výjimečně. Podobně jako zkoumá vnější svět, s vášní objevuje i své nitro. Je přesvědčený, že problémy se mají pojmenovat a vyřešit, klidně i cestou experimentu. Úskalím psychiky řady Střelců bývá pocit nadřazenosti, který může vyústit až k chorobným stavům a patologickému zbytnění ega.

KOZOROH (22. 12. - 20. 1.)

Jde zřejmě o nejracionálnější znamení horoskopu. Jeho povaha je striktně logická – Kozoroh má jasnou představu o realitě i o tom, podle jakých pravidel funguje svět. Možná není zvlášť zábavný a druhým se jen výjimečně otevře, jeho život má však stabilní základy. Buduje neúnavně a každým okamžikem se přibližuje ke svému cíli. Lehkomyslnost mu nic neříká, zodpovědnost a dril ano. Díky tomu, jak nesnadné je pro Kozoroha nechat ostatní nahlédnout do jeho vnitřního světa, inklinuje k výrazné uzavřenosti, v extrému až k odporu vůči lidem. Díky izolaci, do které sám sebe vrhá, může trpět depresemi, výjimečná zejména u mladých dívek není ani mentální anorexie.

VODNÁŘ (21. 1. - 20. 2.)

Vzdušný Vodnář často uvažuje o dost jinak než ostatní znamení zvěrokruhu. Svůj život vnímá jaksi globálněji a řeší témata, která nechávají druhé často bez povšimnutí. Jde o snílka a humanistu, člověka plného ideálů, který se nezdráhá v rámci vyššího zájmu „znepříjemnit“ jiným jejich pohodlí. Vodnář dobře chápe, že je někdy nutné vzdát se svého komfortu, aby se věci mohly rozpohybovat ještě i trochu jiným směrem. Chce vidět pokrok ve smyslu celku a dokáže nastavit nekompromisní zrcadlo všem, kterým je jedno, co přijde po nich. Ve své snaze může Vodnář dojít až na pokraj psychického i fyzického zhroucení, protože rád zachází do krajností. Jeho mnohdy utopistické ideály bývá náročné nasměrovat trochu reálnějším směrem.

RYBY (21. 2. – 20. 3.)

Ryby, znamení plné výletů do fantaskních světů, bývají v životě nevyzpytatelné. Pro své přátele by se po většinu času rozkrájely, aby jednou přišel den, kdy je všechno jinak. Cítí-li se zrozenec v Rybách v psychické nepohodě, uzavře se do sebe a zamkne dveře. Nikdy to ale netrvá dlouho, Ryby potřebují proplouvat vodami nejrůznějších emocí, včetně těch cizích. Dlouhodobá samota či odloučení od lidí, které mají rády, jim neprospívá, protože pak inklinují k nejrůznějším závislostem a depresím. Rády poskytují emocionální podporu druhým, samy ji však z druhé strany potřebují vnímat. Zvrhne-li se jejich prožívání v neúměrnou citlivost, mohou mít Ryby sklon k parazitismu na druhých a využívání jejich náklonnosti či slabin.

Čtěte také:

Zdroje: timesofindia.indiatimes.comyourtango.com

Reklama