Únor se v Německu tradičně nese ve znamení karnevalu, který sami Němci často nazývají jako „Páté roční období“. Na ten největší se vyplatí vyrazit do Kolína nad Rýnem, kde se celý týden městem prochází slavící lidé v nejrůznějších maskách a karnevalová atmosféra by se tu dala krájet. Následující oslavy budou probíhat od 23. února do 1. března 2017.

karneval

Jako každý rok, i tentokrát týden nespoutaného veselí odstartuje takzvaný Karnevalový den žen, který připadne na čtvrtek 23. února. Už od rána se v ulicích scházejí ženy v bláznivých i elegantních kostýmech, které spěchají do zaměstnání nebo na nákupy. Často mívají v ruce nůžky, se kterými v nestřeženém okamžiku zkracují kravaty kolemjdoucím pánům. A v 11:11 se na náměstí Alter Markt sejdou hlavní představitelé karnevalu – panna, rolník a princ, aby karneval oficiálně zahájili. Návštěvníci už se tento den můžou těšit na první maškarní plesy a večírky.

V pátek, sobotu i v neděli následují nejrůznější průvody masek, ovšem až po tradiční „ranní sklence“. Samozřejmostí jsou i další večírky, bály a veselá setkání až do pozdních nočních hodin. Zajímavostí je sobotní večerní „Průvod duchů“, který je na pomezí mezi karnevalovým pochodem a politickou demonstrací. Jeho tradici Kolíňané udržují posledních 27 let, od roku 1991. Kvůli probíhající válce v Zálivu byl tehdy zrušen pondělní největší průvod masek, a tak se odpůrci bojů na Blízkém východě spojili s karnevalovými nadšenci a společně vyrazili do ulic historického centra Kolína.

Vyvrcholením karnevalu je Růžové pondělí, kdy se v jednom velkolepém průvodu sejde víc než milion masek. Centrum města ožije přehlídkou alegorických vozů, lidí na koních a bláznivě nazdobených skupinek účastníků. Vzduchem létá množství sladkostí a drobné květiny. A celý den se městem nese pokřik „Kölle Alaaf“, neboli „Ať žije Kolín“. Zúčastnit se průvodu je velmi prestižní záležitost a skvělý zážitek. Masky i vozy jsou přehlídkou tvořivosti a veselí nejen pro diváky. Na podobu průvodu i karnevalových oslav dohlíží už od roku 1823 Kolínský karnevalový organizační výbor.

Během Masopustního úterý pokračují další průvody, oslavy a bály. Dodnes se v tento den navíc udržuje pohanská tradice, při které vzplane slaměná figurína Nubbela, aby ukončila vládu zimy. A celý týden pak uzavře Popeleční středa, kdy období karnevalových radovánek a hojnosti vystřídá tradiční ryba k večeři a čtyřicetidenní půst až do Velikonoc.

Z historie karnevalu

karneval

Karnevalové oslavy v sobě spojují dávné zvyky starých Řeků, Římanů a dalších pohanů, které přijali za své i pozdější křesťané. Staří Řekové a Římané se v této roční době rádi oddávali zábavě a pořádali oslavy na počest bohů Dionýsa či Saturna. Pro pohanské germánské kmeny byl významný zimní slunovrat a rituály měly za úkol odehnat zlé zimní duchy. A podle křesťanského kalendáře se každý rok stanoví datum karnevalu. Připadá vždy na pondělí před Popeleční středou, kterou začíná čtyřicetidenní půst před Velikonocemi. Karneval, jak ho známe dnes, se slaví od začátku 19. století.

Zajímavý je i původ slova karneval. V  původním smyslu slova se v podstatě ukrývá masopust neboli „opuštění masa“. Karneval pochází nejspíš z latinského „carne vale“  = sbohem maso, a odkazuje tedy na začátek postního období před Velikonocemi. Další z hypotéz odkazuje na římské „carrus navallis“ , což znamená loď a souvisí s oslavami Navigum Isidis, kterými staří Římané otevírali námořní sezónu na začátku března. Součástí oslav byl i průvod maškar a loď na kolech připomínající dnešní karnevalové vozy.

Tipy:

  • V období, kdy karneval vrcholí, jsou kolínské ubytovací kapacity vyčerpány, proto je třeba zarezervovat si ubytování s dostatečným předstihem, stejně tak jako vstupenky na karnevalové akce
  • Kolínské muzeum karnevalu ukazuje historii a rozmanitost karnevalu z různých historických období (antika, středověk) až po současnost. Více informací zde: www.kk-museum.de
  • Z Prahy lze do Kolína nad Rýnem doletět z Prahy za necelou hodinu se společností Eurowings. Rezervace je možné provádět na internetových stránkách www.eurowings.com