Foto: Shutterstock

Svaz se tímto výpočtem snaží poukázat na skutečnost, že práce pro rodinu má svou cenu. Přestože společnost i sami rodiče svůj příspěvek domácnosti často zlehčují a nepovažují ho za důležitý. Ocenit skutečné úsílí nedokáže ani stát. Ženy na mateřské dovolené s průměrným hrubým příjmem 23 000 korun dostávají od státu pomoc v mateřství v hodnotě 15 900 Kč. 
 
Běžně se setkáváme s tím, že lidé na „rodičovské dovolené” jsou společností vnímáni jako ujídači dávek ze státního rozpočtu. Vše, co neprochází trhem, jako by bylo méně cenné,” říká Marie Oujezdská za Rodinný svaz ČR. Podle ní pak klesá sebedůvěra matek, což se ukazuje především při otázkách potenciálních zaměstnavatelů. Na dotaz: „Co jste minulé tři roky dělala?“ mnohokrát odpovídají ve stylu „...nic, jen jsem se starala o děti”.
 
S „ťukáním na čelo” se setkala i pětinásobná maminka Lenka Mužná z Fulneku, která je profesí učitelka. „Občas okolí nechápalo, proč mám tolik dětí, a ne všichni práci matky na mateřské docenili, někteří mi dali najevo, že mrhám talentem, protože jsem „jen“ s dětmi doma,” vzpomíná maminka, která sama vyrůstala jako jedináček a velkou rodinou si tak splnila přání. „S občasnými odsudky okolí jsem se vyrovnala. Mateřství vnímám jako něco důležitého a ze všeho, co dělám, mi dává největší smysl.”

Reklama