Vymírají. Tak rychle, že do konce století jich zmizí celá polovina. A to je jich jenom 6992. Ne, nejedná se o další živočišný druh, ale o jazyky. Projekt pod záštitou National Geographic – Enduring Voices – se zaměřil právě na ty ohrožené. Ale je to často práce spíše kriminalistická než medicínská – většinu jazyků, které mají posledních pár mluvčích, už nelze zachránit – jen je se vším, co k nim patří, zaznamenat.

Podle výzkumů odborníků téměř 80 % světové populace mluví pouze 1 % existujících jazyků. Naopak kolem pěti set jazyků nemá víc než deset mluvčích, v případě některých dokonce už žije jen jediný. Právě ty jsou nejohroženější. Hlavní podíl na zániku jazyků i kultur na ně napojených má přitom globalizace – především rozvoj školství a televize, ale v posledních letech i internetu. Většina zanikajících jazyků nemá psanou formu a tak je jejich ztráta definitivní.

Regiony, kde jazyky vymírají doslova jako na běžícím pásu, jsou například Austrálie – jazyky Murinh-Patha a Amarag mají už jen několik mluvčích – a Bolívie, ale i východ Ruska. Přitom ani ruština nemá své setrvání na světě jisté – mladí lidé se čím dál tím víc domlouvají anglicky. Z jazyků nám blízkých patří k ohroženým například i lužická srbština.

Zdroj: Enduring Voices

Kolik jazyků ovládáte? Myslíte, že má smysl učit se jazyk, kterým mluví třeba už jen pár lidí? Nebo je zachraňování těchto jazyků zbytečné? A co čeština? Nevyměníme ji časem za angličtinu? Nelitujete občas, že vlastenci svůj boj o jazyk vyhráli, a tak teď nemluvíme německy?

Reklama