Oslovili jsme Irenu Dominikovou, ředitelku anglické školy The Bell Scholl v Praze, aby nám představila jejich možnosti učení a odpověděla na to, proč by se lidé ve středním věku měli trápit studiem cizích jazyků.

Proč by se lidé ve středním věku měli trápit studiem cizích jazyků?

Lidé ve středním věku by se měli snažit neustále se zdokonalovat nejen po odborné stránce, ale i po stránce jazykové. Zaměstnavatelé stále více kladou důraz na jazykovou gramotnost. Znalost alespoň jednoho světového jazyka, a především angličtiny, umožňuje lidem ve středním věku být neustále ceněnými na trhu práce. Učení se cizím jazykům v této věkové skupině je také výborné cvičení paměti. Dovolím si tvrdit, že nesmírně obohatí život každého studujícího o nové zážitky, i když sám proces učení a osvojování je ve středním věku pomalejší a namáhavější. O to cennější jsou výsledky.

Jaké druhy kurzů a certifikací nabízí Vaše jazyková škola?

Pro děti předškolního věku připravujeme zábavné hodiny, v nichž si osvojují intuitivně komunikovat v cizím jazyce. Děti ve věku 6–15 let se u nás angličtinu nejenom učí, ale především ji používají jako prostředek k získání nových zkušeností. Kurzy jsou řazeny od začátečnické po pokročilou úroveň. Snažíme se obohacovat život dětských posluchačů o nové zážitky a informace. A především o znalosti kulturních odlišností všech anglicky mluvících zemí. Děti ve věku 7-12 let připravujeme na sérii testů z angličtiny. Testy jsou zajímavé a mají silný motivační náboj, protože neobsahují hodnocení „uspěl“ či „neuspěl“, nýbrž poskytují pozitivní impuls pro další studium jazyka. Zároveň je od útlého věku připravujeme na nutnost skládat zkoušky a testovat své znalosti. Testované resp. certifikované znalosti budou potřebovat při dalším studiu či hledání zaměstnání. Navíc se jim otevírají nedozírné možnosti studovat nebo pracovat téměř po celé Evropě a je rozumné je připravovat na „evropanství“ od dětských let.


Mládež ve věku 15–18 let se samozřejmě může také přihlásit do začátečnických kurzů, ale radostným zjištěním je, že již jen malé procento začíná studovat angličtinu až v patnácti letech jako začátečník. U mládeže klademe velký důraz na přípravu ke zkouškám, a to ať PET (pro mírně pokročilé mluvčí) či FCE (pro mluvčí na vyšší středně pokročilé úrovni), která je nejpopulárnější zkouškou ve světě s širokým uplatněním ve školství i praxi.

Dospělí posluchači mohou navštěvovat kurzy pro začátečníky až velmi pokročilé a kurzy, jež připravují na mezinárodně uznávané zkoušky PET, FCE, CAE, CPE a BEC (Preliminiary, Vantage a Higher). Úspěšné složení těchto zkoušek je dokladem o stupni znalosti anglického jazyka v celosvětovém měřítku (od mírně pokročilého k výbornému) a velmi usnadňuje posluchačům získat dobré zaměstnání v nadnárodních společnostech nebo se dostat na dobrou univerzitu či stáž na některé ze zahraničních univerzit.

Nacházejí Vaši absolventi díky těmto certifikátům lepší zaměstnání?

Určitě, máme zdokumentováno, že držitelé těchto certifikátů nemají problémy se získáním zaměstnání u nás či v zahraničí. Navíc CAE (Certificate in Advanced English) znamená splnění vstupních požadavků znalosti angličtiny většiny univerzit např. ve Spojeném království, takže tato zkouška zvětšuje šance na získání studijních grantů apod.

Které certifikáty jsou cenné na českém trhu práce a které na evropském?

Na evropském trhu jsou velmi ceněny právě certifikáty cambridgeské. V současné době i většina českých zaměstnavatelů uznává výše zmíněný typ zkoušek, v zahraničních či nadnárodních společnostech mají pochopitelně větší platnost zkoušky zahraniční. V České republice jsou ještě uznávány státní jazykové zkoušky a v regionech, tedy mimo Prahu a velká města, je přednost dávána státním jazykovým zkouškám. The Bell School je jedním ze zkouškových středisek, která mají oprávnění organizovat a vykonávat mezinárodně uznávané zkoušky ESOL.


Pořádáte také kurzy pro firmy? Jak tento program vypadá?

Pořádáme hodně kurzů pro firmy. Program je vždy navržen dle specifických požadavků klienta. Domnívám se však, že detailnější rozbor naší nabídky si ponecháme na některý z příštích rozhovorů. Firemní jazykové kurzy se pohybují od kurzů cizího jazyka zaměřeného na výuku běžného jazyka, přes přípravné kurzy na mezinárodně uznávané zkoušky, až po kurzy zaměřené na odborný jazyk či rozvoj profesních dovedností.

Užíváte nějaké speciální didaktické metody?

Přistupujeme ke klientovi odpovědně a snažíme se ho naučit prakticky používat cizí jazyk v různých situacích a naučit ho efektivně komunikovat. Jazyk chápeme jako komplex, a proto se naše výuka zaměřuje na rozvoj všech jazykových dovedností s tím, že pochopitelně v mnoha případech některým z nich není věnována maximální pozornost. Buď ji klient nepovažuje v určité fázi studia za prioritní, nebo jeho profesní potřeby nevyžadují dokonalé zvládnutí. Nemáme žádné rychlé a speciální osvědčené metody. Studium cizího jazyka je běh na dlouhé trati a my se snažíme klientovi na té trati všemožně pomáhat.
Reklama