Svátek sv. Štěpána, též zvaný 2. svátek vánoční se slaví  26. prosince. I s ním jsou spojeny zvyky a obyčeje, mnohé dávno zapomenuté.

Svatý Štěpán se stal patronem koní, a tak se v jeho den před východem slunce nechávalo koním pouštět žilou, aby byli zdraví a čilí po celý rok. Dostávali svěcenou sůl do žrádla a byli kropeni svěcenou vodou. V kostele se ten den světil oves a hospodáři někdy při mši hodili na kněze hrst ovsa jako upomínku ukamenování světce.

Do kostelů také přicházeli lidé pomodlit se za zbavení bolestí hlavy, protože svatý Štěpán měl těchto starostí zbavovat. Někteří si dávali posvětit červené víno, připomínající prolitou krev, a do kalichu kladli kamínek, aby se nezapomnělo na kameny házené na svatého Štěpána. V Bavorsku hospodáři na koních objížděli třikrát kostel během bohoslužby, aby měli dobrý rok.

„Na Štěpána“  odcházeli ze služby čeledíni, případně i děvečky (které někdy čekaly až do Nového roku). Na odchodnou sloužící dostával zvláštní koláč, tvořený třemi spletenými prameny do kruhu a ozdobený ořechy, rozmarýnem a pentlemi.

V tento den vycházeli do ulic koledníci, dříve se však na vesnicích koledovalo po celé vánoční období. Obcházení stavení mělo přinést štěstí, koledníci proto za svá přání dostávali výslužku. Nejčastěji chléb, dnes už bychom jím asi nikoho neuctili. Koledování však pochází z pohanských zpěvů na počest boha Saturna. Saturnálie se slavily ve starém Římě, kdy na několik dnů otroci požívali stejných práv jako jejich pánové. Lid si dělal, co chtěl, někteří chodili od domu k domu, zpívali  a žádali si jídla a pití. A asi vznikla z toho „koleda“.

U nás nejznámější zpívanou, nebo spíše odříkávanou koledou je:

Koleda, koleda, Štěpáne!
Co to neseš ve džbáně?
Nesu, nesu koledu,
upad' jsem s ní na ledu,
psi se na mě sběhli,
koledu mi snědli.
Co mám smutný dělati?
Musím jinou žebrati.
Koledu mi dejte,
jen se mi nesmějte!
Koledu mi dali,
přece se mi smáli.


Kdo byl svatý Štěpán?

Helénský Žid, který byl vysvěcen, aby patřil k sedmi jáhnům, kteří pomáhali 12 apoštolům. Stalo se to okolo roku 35-40. Byl prý skvělý kazatel s velkým charismatem. Židé jej obvinili z „opovážlivých řečí proti chrámu a zákonu“. Soudce vynesl ortel – ukamenování. Podle tradice se tak stalo v Jeruzalémě u damašské brány. O tři století později trápily kněze Luciána sny o Štěpánovi. Vydal se hledat jeho hrob, vyzvedl ostatky, které po dlouhém putování skončily v Římě, bazilice sv. Vavřince.


S tím je spojena legenda. Při ukládání do hrobu se prý sv. Vavřinec pohnul, aby Štěpánovi udělal místo.

Štěpán prvomučedník je patronem koní, kočích, zedníků, kameníků, tesařů a bednářů. Pomáhá proti bolestem hlavy, píchání v boku a proti posedlosti. Také je přímluvcem za dobrou smrt.

 

 

Reklama